Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

DZIECI: Wyganowski dołoży 10 zł do przedszkolaka (34)

26 stycznia 2023 •

Stepnicki BIP donosi o dotacji Gminy do funkcjonowania przedszkoli. Cała dyszka miesięcznie na przedszkolaka. Źródło: 1 https://bip.stepnica.pl/artykul/ogloszenie-burmistrza-miasta-ii-gminy-stepnica-o-podstawowej-kwocie-dotacji-dla-przedszkoli-202