Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Łąka wybije się na “niepodległość”?. (9)

26 października 2021 •

Mieszkańcy Łąki mają szansę wypowiedzieć się w nowo ogłoszonych konsultacjach społecznych. Źródło: https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9190