Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

COVID: Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie (0)

02 lipca 2020 •

Zasady dotyczące umorzenia mikropożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umarzania pożyczek. (art. 77 pkt 39 – […]