Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Dementi

Po spotkaniu w UG, a raczej Urzędzie Gminy, gdyż skróty nazw są bardzo źle widziane, Pełniąca Obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego, Pani Kinga Huber-Mazurczak oraz Pani Lidia Wyzińska, Wiceprezes tego Stowarzyszenia oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy odniosły się do wpisu forumowicza o nicku „Joanna”.

Konkretnie tym forumowiczem jestem ja, Joanna Matulka. Zarzuciły mi różne wady, w tym niemożność rozmowy z kimś takim jak ja, i niestety nierzetelność i niedopełnienie formalności. A wszystko odnośnie wpisu:

„Większość stowarzyszeń działa dzięki funduszom EU. Przykładem może być stowarzyszenie „Szanse Bezdroży” Powiatu Goleniowskiego, do którego należy nasza Gmina, wiceprezesem jest Lidia Wyzińska, dyrektor GOK. Projekt finansowany jest z programu Leader +, i ma ściśle określone proporcje wydawanych funduszy. Patrząc na budżet „SB”, wyraźnie widać, że utrzymanie pracowników, biura i delegacje to 2/3 całej kwoty, jaką dysponuje takie stowarzyszenie.

Budżet do poczytania na stronie http://www.szansebezdrozy.pl

W odróżnieniu od Stepnickiej Organizacji Turystycznej „SB” nie jest inicjatywą oddolną, tam wszystkie stanowiska są z nadania Wójtów i Burmistrzów gmin powiatu Goleniowskiego. My, jako SOT decydujemy sami, jakie kwoty i na co przeznaczymy, poruszając się w granicach naszego portfela. W porównianiu do „SB” nasz budżet jest śmiechu warty, ale MY byliśmy na Targach Tour Salon w Poznaniu, a oni nie”

Zarzut 1:

Osoby zainteresowane Zarządem Stowarzyszenia mogą sobie wejść na stronę www.szansebezdrozy.pl i sprawdzić, kto jest wiceprezesem. A umieszczanie nazwiska Pani Lidii Wyzińskiej było niewłaściwe.

Przykro mi, sądziłam, że jest to powód do dumy, zwłaszcza, że jak sama Pani Lidia Wyzińska powiedziała, jej praca w Stowarzyszeniu „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego jest wolontariatem. Nigdzie nie napisałam w swojej wypowiedzi, że jest inaczej, więc żale cokolwiek niejasne. Ponadto funkcja Wiceprezesa jest publiczna, i nazwisko Pani Lidii Wyzińskiej mogło się znaleźć w tym wpisie.

Zarzut 2:

Po przeczytaniu projektu budżetu Stowarzyszenia, doszłam do wniosków j.w., co spotkało się z ostrą reakcją obu Pań. Widocznie liczby do mnie nie przemawiają.

Zarzut 3:

Stowarzyszeniu „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego ma swoją nazwę i skracanie jej dla wygody jest niedopuszczalne.

„Skrót SB jest całkowicie zamierzony”

No cóż, owszem, może się kojarzyć, ale jest prosty. I zabawny.

Już bez zarzutu:

Jak napisałam, na targach byłam dwa pierwsze dni, gdzie występowały jedynie ulotki i pocztówki ze Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego. Przy czym dziwnym zbiegiem okoliczności brakowało tych promujących artystów i przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną ze Stepnicy. Pełniąca Obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego, Pani Kinga Huber-Mazurczak wraz z Panem Remigiuszem Józefowiczem przybyła na Targi na kolejne dwa dni. Jedynie mogę się domyślać, że musiała wykorzystać środki pierwotnie przeznaczone dla SOT.

Zarzut 4:

„SB chciało jechać, ale warunki jakie postawili były nie do przyjęcia. A Wójt zasponsorował nam materiały na wyjazd, więc chwalmy Go!”

Zadziwiające, że sfinansowanie przez Wójta – czytaj- Urząd Gminy ulotek, transport, ciasteczka dla zwiedzających i inne drobiazgi nie spotkało się z uwagami, lecz słowa- „Warunki, jakie postawili”. Pełniąca Obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego, Pani Kinga Huber-Mazurczak za dofinansowanie wyjazdu chciała połowy stoiska, bądź miejsca na postawienie swojej lady, na banery i Pana Remigiusza Józefowicza na targach. W zamian oferowała 2100 zł na hotel dla 3 osób, wyżywienie oraz paliwo w kwocie nieco ponad 400 zł. Przepraszam za brak ścisłości. Niestety Stepnica Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów nie mogła się zgodzić na takie warunki, gdyż sami dostaliśmy miejsce od ZROT, i dzielenie się nim było niemożliwe. Ponadto mieliśmy zakwaterowanie u znajomych, co zdecydowanie obniżyło koszty. I za mało wejściówek na Targi. O tym wszystkim Pełniąca Obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Powiatu Gmin Goleniowskiego, Pani Kinga Huber-Mazurczak wiedziała, co doprowadziło do naszej rezygnacji z dofinansowania.

Więc skąd taka napastliwa reakcja?

Wiem jedno, poświęciłam bardzo dużo czasu dla Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego, jestem członkiem założycielem, i prawdopodobnie wcześniej wiedziałam o tym Stowarzyszeniu od Pełniącej Obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” Gmin Powiatu Goleniowskiego, Pani Kingi Huber-Mazurczak, nie chcę już dalej być jego członkiem. I nie zamierzam się starać o usunięcie, gdyż już wystarczająco dużo czasu mu poświęciłam. Poczekam aż sami mnie wyrzucą.

Joanna

168 komentarzy

 1. Sześć z ośmiu skontrolowanych przez NIK fundacji i stowarzyszeń w Zachodniopomorskiem nierzetelnie rozliczało się z przekazanych im środków publicznych – stwierdziła Izba.

  NIK kontrolowała wykorzystanie przez fundacje i stowarzyszenia dotacji ze środków publicznych w latach 2009-2011. Dotowane zadania publiczne to m.in.: edukacja, oświata i wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ratownictwo i ochrona ludności, ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój przedsiębiorczości.

  Nierzetelnych okazało się 17 spośród 57 umów dotyczących przekazania dotacji np. przez samorządy na wykonanie zadań publicznych przez fundacje czy stowarzyszenia. Umowy dotyczyły m.in. organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym niepełnosprawnych, upowszechnianie idei uprawiania sportu, podnoszenie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, sprawowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczenie usług rehabilitacyjnych, prowadzenie działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

  Według NIK kontrolowane instytucje popełniały także błędy księgowe podczas rozliczeń za dotacje. Polegały one głównie na niewyodrębnianiu w ewidencji księgowej środków dotacji otrzymanych na realizację umów.

  W ocenie NIK, przyczyną niedopełnienia przez kontrolowane podmioty obowiązków w zakresie rachunkowości była m.in. niewystarczająca wiedza służb księgowych obsługujących badane jednostki.

  Połowa kontrolowanych podmiotów nie spełniała wszystkich wymogów formalnych, uprawniających do ubiegania się o uzyskanie dotacji – stwierdziła Izba.

  W wyniku stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości niektórzy zleceniodawcy np. samorządy, zlecili własne kontrole wykonania umów.

  W kolejce czekają fundacje i stowarzyszenia hojnie obdarowywane przez Wójta Wyganowskiwgo – tam będzie 100% 😀

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. czegoś nie rozumiem…

  raz piszecie, że SB tylko opiniuje projekty,
  drugi raz, że tak mało projektów złożono.
  Ktoś mi wytłumaczy czy to oni sami składają czy poprzez nich składają mieszkańcy, bo już się pogubiłam.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Oni (SB) dostają pieniądze na to, żeby takie małe projekty “animować” a przy okazji też są opiniodawcą.
   Sami pieniędzy na takie projekty nie dają (całe szczęście, dopiero by było).

   Chodzi o to, że nikt nie złoży wniosku jeśli nie wie, że w ogóle może złożyć albo nie wie jak go złożyć. Przepisy unijne są tak zagmatwane, że PRL to można wspominać jako państwo przyjazne obywatelowi. Nowomowa, tysiące uregulowań i instytucji. Po prostu UE musi/chce utrzymać armię urzędników a do tego trzeba kilometrów przepisów.

   Początkowo te pieniądze były dzielone na “wysokim poziomie” ale okazało się, że tak można jedynie wspierać projekty o dużej skali, bo który Wielki Urzędnik Od Dzielenia Kasy pochyli się nad taką Marią Szczeblewską i załatwi jej bryczkę? Duży urzędnik to chce dać dotację na jakieś 150 mln zł, “napracować się” no i tego owego … poznać inwestora powiedzmy.

   Efekt był tego taki, że środki trafiały głównie do dużych projektów. Średnie i małe projekty kulały – a tego Unia nie chciała. No więc trzeba było coś wymyśleć i wymyślono taki etap pośredni pomiędzy urzędami i beneficjentami i nazwano to Lokalnymi Grupami Działania (LGD).
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_Grupa_Dzia%C5%82ania

   Najważniejsza w tym wszystkim jest kasa a ta jest kiedy po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ono korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Rozwoju_Obszar%C3%B3w_Wiejskich

   Jest tej kasy 17,4 mld euro więc “działacze” niezwłocznie ruszyli po tę kasę.

   O założeniach można sobie poczytać w powyższych linkach ale co do zasady chodzi o to że ta kasa jest do wydania na to co unia chce “ulepszyć” cokolwiek miałoby to znaczyć.

   LGD mają m.in edukować beneficjentów jak po te środki sięgnąć – inaczej nie mają racji bytu. Mają też im pomagać złożyć te wnioski, mają rolę opiniodawczą etc. Kasę oczywiście nadal daje “góra”.

   Jak LGD przysypia i jest mało aktywne to nie ma za dużo “swoich” projektów – a to nie jest dobrze widziane.

   Mam nadzieję, że za dużo nie namieszałem ale z pewnością niedługo “fachowcy” poprawią po mnie ;-).

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 3. przeglądania strony stowarzyszenia ciąg dalszy:
  <a href="http://szansebezdrozy.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=127"KLIKNIJ TU

  Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów
  Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Stepnica
  10 000,00 zł

  Kopicki Sportowy Klub Wodny „Szuwarek”
  Budowa infrastruktury lądowej przystani wodnej w Kopicach
  12 597,20 zł

  Maria Szczeblewska
  Zakup bryczki i wyposażenie biura
  12 500,00 zł

  Gmina Stepnica Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Racimierzu
  9700 zł

  Gmina Stepnica Budowa boiska sportowego w Stepnicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie w Racimierzu
  170000 zł

  Gmina Stepnica Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie
  460000 zł

  Gmina Stepnica Budowa dwóch wiat turystycznych na ścieżce rowerowej w Widzeńsku i Bogusławiu oraz jednej na placu zabaw w Stepniczce.

  To oni wam te pieniądze przyznają, czy od was ich żądają, że tak na nich psy wieszacie?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • A przepraszam- to jakaś łaska, zbawienie czy co?? Przyznają na podstawie unijnych kryteriów czy własnego widzimisię?? Przecież to nie Ich pieniądze, tylko nasze unijne!

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Co nie zmienia faktu, że słono wyceniają swoją pracę przy dzieleniu nie swoich pieniędzy… 😉

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • kwotę podziel przez ilość miesięcy, ilość pracowników, odejmij podatki i sprawdź czy wyszło więcej niż twoja wypłata 😉

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Ojojo, typowe tłumaczenie-miałczenie rozpuszczonego biurokraty.

     zwolnić jednego, pozostałych na pół etatu.
     Księgową tańszą znaleźć – ta jest droga.
     Obniżyć drastycznie koszty biurowe – macie je strasznie duże (walicie coś na boku? 🙂 )

     Generalnie to macie przerost zatrudnienia w stosunku do budżetu – to widać gołym okiem.
     Proponuję na początek wywalić odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków 😉

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Moje wynagrodzenie jest z pewnością dużo wyższe niż całej waszej trójki.
     No ale wy potraficie tylko przeżuwać cudze środki więc nie można wam płacić jak za kokosy.
     A ja potrafię wpaść do takiego biura jak wasze, przeglądnąć bilans i po godzinie właściciel może już takich jak wy wysłać na zieloną trawkę zachowując w kieszeni te 100-200 tys. No to też właściciel potrafi mi odpalić za usługę te 1-10% wartości oszczędności.
     Da się żyć 😉 Nie narzekam.

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Ślepą kulą… Nie wiem ile zarabiają inni Forumowicze, ale ja byłabym bardzo stratna 😉

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Taaak – szczególnie ta “świetlica” w Gąsierzynie za prawie pół bani to na mnie wrażenie zrobiła.
   To jakiś pałac na wodzie musi być bo za te pieniądze to pewnie by dało się postawić.
   Kto to opiniował? Jakiś nienormalny?
   Nie żebym skąpił mieszkańcom Gąsierzyna ale – umiaru trochę!

   Nie ze swojego dają tylko z funduszy unijnych. Na te fundusze to my, podatnicy się zrzucamy. A oni tylko na tym sobie mogą popasożytować.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • “Gmina Stepnica Budowa boiska sportowego w Stepnicy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie w Racimierzu 170000 zł”

   To do Orlików też się podpieliście?
   Ale sztukmistrze!
   Zbaaaaawcy!

   W całej Polsce budują Orliki za państwową/unijną kasę – a tu patrz jakie dobrodzieje – z własnej kieszeni dali! 🙂

   Tylko się zdecydujcie kto to “wyrwał”. Bo Wyganowski też się pod tym podpisuje. No to musicie się dogadać czyja to wreszcie jest zasługa :-).

   Już się więcej nie ośmieszajcie – 3/4 środków na walenie w bęben i tyle.
   Dobrze was Joanna zapięła, słusznie – cała prawda o was.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • do drodzy komentatorzy
   nie wiem dlaczego zostałam wyżej wymieniona ,ponieważ od szans bezdroży nie dostałam kasy na
   bryczkę i wyposażenie biura a wniosek o unijne dofinansowanie był opiniowany przez komisję z szans bezdroży bo takie są procedury
   i przeszedł dalej do urzedu marszałkowskiego i tam jeśli zostanie pozytywnie oceniony dopiero wtedy mogę podpisać umowę ,pozatym zastanawiam się czy podpiszę wniosek bo jest pisany
   pod agroturystykę jeśli będzie miasto to nie podpiszę tego projektu z powodu zamknięcia tej działalności i nie mogłabym wtedy dotrzymać warunków umowy tj prowadzenia tej działalności
   przez co najmniej 5 lat .

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • @Maria

    Tak Pani Mario myślałem, że coś nie tak z tą bryczką bo nigdy na oczy jej u Pani nie widziałem.
    Poza tym oczywiście ma Pani świętą rację. To przepisy każą aby uprzywilejowane SB dało “opinię” czyli dać oni sami nic nie mogą – mogą najwyżej komuś podłożyć nogę aby wniosek nie przeszedł.

    Ale tym “dobroczyńcom” to się nie przetłumaczy, że dostają dobrą kasę za wykonywanie pewnych obowiązków i żadnej łaski nikomu nie robią. Nie Pani ale ktoś “na górze” (nie powiem, nie powiem 🙂 ) obwołał, że robimy w Stepnicy agroturystykę, Pani miała warunki, zainwestowała własne pieniądze i czas – a że były dodatkowe środki europejskie aby tę Pani działalność wesprzeć – to Pani z nich skorzystała. Normalne! Pewnie i bez tego SB Pani by dostała. Zresztą rozumiem, że i Pani coś tam musiała w sprawie się nachodzić. No to ma Pani za karę – teraz od niewdzięcznych żebraków “łaskawcy” wyzywają.

    Po co Pani bryczka w mieście też nie rozumiem – ale tak to u nas jest – pomieszanie z poplątaniem, żadnego planu, wszystko tajne prze poufne a człowiek z dnia na dzień się dowiaduje, że ma się zwijać z ojcowizny bo albo miasto albo wiatraki.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • @drodzy komentatorzy

   No to policzmy te wasze sukcesy:
   SOT – 10 000
   Szuwarek – 12 597
   Szczeblewska – 12 500 – jak czytamy niepewne i jeszcze nieprzyznane
   Świetlica Racimierz – 9700

   RAZEM 44 797 !

   Budżet roczny SB – blisko 300 tys, zł.
   Proporcja środków pozyskanych dla beneficjentów w stosunku do budżetu SB: 15%.
   Czy Pani Kinga albo Lidia dalej chcą gardłować, że jest ok?
   Przecież gołym okiem widać co się dzieje.
   Skuteczność SB to FIKCJA. Kasa udzie na urzędasków, “konsulting” i “opiniowanie”

   Darujmy już sobie te boisko i świetlicę w Gąsierzynie – to jest zaanimowane przez Wyganowskiego – jakkolwiek byśmy tego nie oceniali jako sensowne albo nie. To nie Pani Kinga musiała się nad tym nabiegać i naszkolić. Urzędnicy gminni byli w stanie to załatwić sami od ręki. Duża część kasy też poszła z gminy. Tego nie można liczyć na konto SB. NIE RÓBMY SOBIE JUŻ JAJ! Nie możecie sukcesów dzielić na 4 kierunki.

   Celem SB jest pozyskiwanie dużej ilości małych projektów. A tutaj LEŻYCIE i kwiczycie. Cztery małe projekty w rok? Wy chyba sobie żarty robicie! Do dużych projektów nie trzeba opinii takich wydmuszek jak wy. Są więksi, mocniejsi i mądrzejsi od was. Czyli w podstawowym obszarze swojej działalności NIE SPRAWDZACIE SIĘ

   Może czas na dymisje?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • To tylko projekty z gminy Stepnica choć nie sądzę aby gdzie indziej było dużo lepiej.
    Pytanie ile z tych projektów dochodzi do skutku – może ktoś wie?
    Tym niemniej nasza gmina powinna poważnie przemyśleć ile pieniędzy dawać na takie stowarzyszenie – bo za dużo z tego jak widać to nie mamy.
    No i najważniejsze – czy SB ma monopol na takie “opiniowanie”?

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • SOT wnioskowało o 10 000 zł na wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej, Niestety wniosek przepadł. Kasy niet.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • No to w takim wypadku ja już zupełnie nie rozumiem czemu ktoś tu wpisuje dofinansowanie ST jako sukces SB. Może z pozostałymi sukcesami jest podobnie? Jak to można sprawdzić?

     Bo z tego co wiem to nasza gmina regularnie pakuje pieniądze w SB. To może by było już lepiej aby te pieniądze zostały na miejscu i tutaj zostały rozdysponowane? Wtedy nie trzeba by odpalać działki na utrzymanie Pani Kingi, jej biura i toneru do drukarki za 25 tys. zł rocznie…
     Studiuje coś, że tyle wydruków robi dla całego roku czy co?

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Widocznie nie umicie pisać wniosków :D:D:D

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 1

   • Pani Kindze i Pani Lidii z SB GRATULUJEMY “animacje” tzw. “świetlicy wiejskiej” w Gąsierzynie!

    http://nowa-stepnica.x25.pl/2012/01/18/podatnik-zaplaci-za-dom-weselny-w-gasierzynie-1-100-000-zl/

    Właśnie jest cofka dotacji europejskich.

    Po prostu BRAWO szanowne Panie!

    P.S. Miejmy nadzieję, że już wkrótce wasz kramik też zostanie zamknięty na cztery spusty.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Wniosek SOT odrzucono! Ciekawe dlaczego?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Pewnie z powodów czysto merytorycznych 😉

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

    • JEDYNIE ze względów merytorycznych.
     Przecież każdy wie, że oni tylko kręceniem bibek i lodów się zajmują.
     ŻAŁOSNE.
     A żadna informacja turystyczna nie jest potrzebna bo i po co.

     Jeszcze to wpisywać w komentarze na tej stronie.
     Ktoś tu pisał, że … zanim się napisze trzeba się przygotować i sprawdzić.

     Pytanie – które wnioski jeszcze odrzucono?
     Bo zaraz okaże się, że został tylko ten Orlik i świetlica.

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. Jeszcze jeden smaczek z obrad SB:

  “W planowanym budżecie zmieniono pozycję dotyczącą wynagrodzeń etatowych pracowników. W budżecie zrezygnowano z opracowania ewaluacji działań LGD (na podstawie głosowania 1 głos za ewaluacją, 1 głos wstrzymał się, 5 głosów za usunięciem).”

  Czyli z polskiego na nasze – ocena (ewaluacja) skuteczności działań SB jest całkowicie zbędna

  Źródło: PROTKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIWOSKIEGO Z DNIA 08 LIPCA 2010

  http://tnij.org/nz2x

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Czytajcie ludzie czytajcie i komentujcie:

   http://tnij.org/nz27

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Jak to komentować? To wąż zjadający własny ogon. Kupa śmiechu i tyle.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • A ja zerknęłem do tego (projektu) budżetu i zrobiłem jego analizę.
    Pani Iwona się myli. Na “czystą” biurokrację SB nie idzie 2/3 budżetu (66%) tylko aż 73,81% !!!

    Na działania bezpośrednio skierowane do beneficjentów – zakładam, że są to szkolenia dla lokalnych liderów przeznaczone jest 16,65% budżetu. Zakładam oczywiście, że z tego budżetu grosz już nie idzie na “biuralistów” (czyli np. wyjazd studyjny). Promocja: 2,8%.

    Razem zużycie kapusty wynosi ponad 296 tys. zł rocznie. Nieźle.

    Pani sekretarka Kinga oczywiście nosi tytuł DYREKTORA BIURA (proponuję zmienić na Admirała a dwóch kolegów z biura na kontradmirałów).

    Jaki tytuł – takie koszty.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • “W tym wolne środki na promocję produktów lokalnych” – 1300 zł (0,51%) 😉
     Nie wiem czy się śmiać czy płakać.

     Pani Kingo – może trochę oszczędzicie na papierze, tonerze i telefonach nie waląc tyle na własną prywatę.
     Wtedy Pani jeszcze trochę zostanie grosza na tę lokalną promocję.

     Wy jesteście tylko DYSTRYBUTOREM środków unijnych a nie żadnym tam darczyńcą.
     Ale dystrybutora też obowiązuje jakiś rozsądek w kosztach i narzutach.
     Tutaj wyraźnie śmigiełko się urwało.

     WSTYD!
     I jeszcze mieć czelność tak gardłować i pyszczyć na ludzi, którzy robią dobrą robotę za własne pieniądze.

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Ale kiwaczki!
     Fajna tabelka

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Joanno – czy może ci wiadomo na co SB przeputało te 8300 zł przenaczone na promocje – w tym targi – skoro taki miało problem z wyjazdem do Poznania?
     Czy takie wydatki nie są przez nich planowane z wyprzedzeniem?

     Etatowi pracownicy przecież mogli wziąć delegacje więc przejazd, wyżywienie, hotel poszedłby z innego budżetu.

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Ja tam znalazłem w sieci coś takiego:

   http://en.netlog.com/kingahubermazurczak

   Name: Kinga Huber-Mazurczak
   Date of birth: 25/04/1984
   Location: (Warszawa) Poland
   Native language: English

   Język OJCZYSTY ANGIELSKI? 🙂
   Jak widać mania wielkościowa jest zaraźliwa …

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • czy tam jest napisane, że
   “Zrezygnowano z opracowania ewaluacji”
   czy że
   “W budżecie zrezygnowano z opracowania ewaluacji”

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 5. Jesteśmy z Tobą Joanno!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 6. “Okazuje się jednak, że nie tylko państwowe darowizny wykańczają gospodarkę. Z badania Ankietowego Rynku Pracy 2011 przygotowanego przez Instytut Ekonomiczny NBP wynika, że jedną z ważnych przyczyn pozostawania bez pracy jest otrzymywanie wsparcia finansowego od członków rodziny pracujących za granicą. Darmocha demoralizuje zawsze i wszędzie. Kropka.
  Zresztą: co tu będziemy czekać na nowe przykłady? Już Hiszpania i Portugalia w XVII wieku uzyskały ogromne ilości złota z Nowego Świata – i w efekcie… spadły do III ligi państw.
  Kiedy wreszcie zrozumiemy, że dobrobyt pochodzi z pracy, a nie z dotacyj?”

  JKM w najnowszym felietonie. Czy widzą państwo jakąś zbieżność z naszą gminą?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Niiieeee 😉

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Od nadmiaru szczęścia też się można rozchorować.
   Szczególnie jak z jego nagłego przypływu komuś zawiruje za bardzo w głowie.

   Znana jest statystyka (ze stanów) że 4 na 5 wygrywających ponad 1 mln $ w loteriach, po paru latach jest kompletnymi golasami (pomimo, że wcześniej sobie normalnie radzili).

   Tak samo jest u nas. Te 100 mln zł to stanowczo za dużo jak na możliwości percepcji lokalnej władzy. Nie ma co się oszukiwać – także naszych radnych i urzędników. Trzeba było wydać najpierw grube pieniądze na ekspertów aby opracowali dla nas wieloletni plan zrównoważonego rozwoju i mądrego zagospodarowania tych kwot, a później z żelazną konsekwencją to realizować. Realizować to mogliby przecież nawet ci sami urzędnicy których mamy. Dużo prac mogłyby wykonać lokalne firmy – także te nowopowstałe.

   No ale stało się inaczej. Mamy do czynienia z radosną euforią wywalania pieniędzy a to na to, a to na tamto – wszystko w zależności od aktualnego nastroju wójta. Tak się po prostu dobrze tego zrobić nie da. Niestety. Jaki Andrzej jest taki jest, ale wielki finansista z niego to nie jest. Nie ma co się oszukiwać.

   Nie korzystamy praktycznie z dźwigni finansowej (wsparcia jeszcze innymi, obcymi środkami). Wykorzystanie środków europejskich jest na śmiesznie niskim poziomie. Brak nam (prawdziwych, nie malowanych) inwestorów. W tym sensie kompletnie marnujemy nasz potencjał.

   Efektem będzie ciężki kac w Stepnicy i całej Gminie oraz całe lata ratowania tego co się jeszcze da uratować. A o hucznych imprezach nikt długo nie będzie pamiętać.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 7. W stowarzyszeniach jest wielu ludzi, którzy chcą działać na rzecz lokalnej społeczności. Nie liczą na korzyści osobiste, przykładem może być Pani Agnieszka Herman, którą bardzo szanuję, Pan Mietek Bździuch, który również działa społecznie, a doczekał się kilku niepochlebnych opinii, Jak również Autor, czy może “ojciec” Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Pan Zbyszek Łukaszewski. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 8. Monika
  Tym paniom nie przetłumaczysz, one nawet twojej ironii nie są w stanie wyłapać ani pojąć.
  Żyją po prostu w tym swoim małym urojonym świecie na kroplówce Wyganowskiego i reszty świata na oczy nie chcą widzieć. Jak kroplówka się skończy to zgon tej ich działalności nastąpi w pięć minut. Jestem tego więcej niż pewna.

  Nasłuchaliśmy się już wszyscy do syta ich dąsów i i ąsów, nasłuchaliśmy się ich wykładów kto bierze a kto nie, ale nadal żadna nie pofatygowała się aby odpowiedzieć na temat i wytłumaczyć dlaczego te 2/3 pieniędzy SB idzie na ich administrację. Joanna bardzo celnie im to wygarnęła (mądra dziewczyna!) – bo taka jest prawda! Ktoś wreszcie musiał przeciąć ten wrzód i chwała Joannie za cywilną odwagę.

  W oderwaniu od rzeczywistości zapomniałyście, że nie o to chodzi aby robić sobie klakę nawzajem z wójtem i innymi wam podobnymi. Ludzie myślą inaczej, widzą co robicie, jak wydajecie pieniądze i mają po prostu swoje zdanie na ten temat. Po prostu z normalnymi ludźmi już nie macie kontaktu. Z tego wynika wasz szok jak się dowiadujecie szczerej opinii o sobie.

  Drogie Panie – wasze humory nie obchodzą mieszkańców. Nie jesteście alfą i omegą chociaż próbujecie to wszystkim w mówić. W naszej gminie jest mnóstwo osób uczciwych, mądrych, zaradnych i dużo od was lepiej wykształconych. Niestety! Trzeba troszeczkę spuścić z tonu bo sodówka już tak wam do głowy uderzyła, że zaraz głową przebijecie sufit. Wasza rola jest czysto użytkowa i macie po prostu mieszkańcom służyć! Dostajecie za to niemałe pieniądze (jeszcze) i będziecie oceniane i rozliczane czy wam się to podoba czy nie!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 9. Pozwolę sobie dodać: “rusz gówno zacznie śmierdzieć”. Joanna wielki szacunek, że udało Ci się uciec i Cię łyżką do gówna nie przyklepali!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Szacunek Joanno, widzę że co niektórych prawda w oczy kole
   Czas na zmiany!

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Oni generalnie dostają ataku serca jak ktoś zaczyna mówić na serio o ich wydatkach i sposobie działania.
   Tam musi być już tak namieszane, że to już nie tylko o jedną osobę może chodzić.

   Przypomnijcie sobie ich zachowanie przed wyborami rok temu.
   Ludzie w Stepnicy już wprost mówili, że to za ostro już wygląda – tak jakby o życie własne już walczyli a nie tylko o stanowiska.

   Może faktycznie o życie im chodzi – życie na wolności …
   100 mln zł drogą nie chodzi …

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 10. Pani Lodziu – niech Pani i mnie wyciągnie z zapaści kulturalnej!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 11. Ja tam zauważam jedno – jak tylko ktoś poruszy kwestie finansowe naszej gminy, GOKu i królikowych “stowarzyszeń” to od razu zaczyna się wielki ryk “nieznanych sprawców”.

  Każdy inny temat jest ważny ale nie temat zasadności i gospodarności w wydawaniu gminnych pieniędzy.
  Zagadać, zakrzyczeć.

  To wiele mówi o tym czego ci ludzie tak na prawdę się boją …
  Prawdy się się boją!

  ROZLICZYĆ!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 12. @zdezorientowany wyborca:

  “Więc o co się rozchodzi pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, właścicielce Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stepnicy, wiceprezes Stowarzyszenia Szans Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego oraz żonie Andrzeja Wyzińskiego dyrektora Gimnazjum w Stepnicy im. Dywizjonu 303?”

  Zapomniał pan o pełnionej funkcji prezesa zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej – nie wiem czy za to niedopatrzenie nie będzie kolejnej awantury?

  http://www.stepnica.org/stowarzyszenie/1057/czlonkowie.htm

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Będzie, już nas od “tchórzliwych wszarzy” wyzywają… Za takie niedopatrzenie to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co na forum poleci 😉

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Oni myślą, że są sprytni jak to zawineli w kółeczko łańcuszkiem ze stowarzyszeń.
   Stary mafijny patent – nic nowego.

   Lidka ma trzymać rękę na pulsie w odpowiednio wielu miejscach.

   Czy członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji?
   W stowarzyszeniu nie jest to możliwe. Prezes zarządu stowarzyszenia nie może mieć w umowie o pracę wpisanych obowiązków wynikających z bycia prezesem, chociaż może być zatrudniony np. jako dyrektor biura lub koordynator projektu.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Zapomniałeś dodać że p. Lidia jest także członkiem komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Szczecińskiego a skarbnikiem tegoż jest miłościwie Nam panujący Andrzej W. Naprawdę Pani się tak poświęca, tyle obowiązków. Ja wiem, ktoś te wszystkie funkcje musi pełnić, a że w Stepnicy sama ciemnota mieszka to padło na Panią . Z całego serca za to poświęcenie dziekuję.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Człowiek instytucja 🙂

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • @Piekny Roman

    To już nie jest nawet ośmiornica – to już jakaś fraktalna spirala!
    Trzeba jakiś poglądowy diagram przygotować aby ludzie się w tym mogli połapać (no i Pan Prokurator też).
    Z rączki do rączki – rączka rączkę myje …

    Oczywiście to wszystko przypadkowe jest i bez związku przyczynowo-skutkowego 😉

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 13. Popieram Ciebie Joanno.

  Napisałaś prawdę co łatwo jest sprawdzić.
  Niestety tak to już u nas jest, że jesteśmy dzieleni przez wójta na tych “koncesjonowanych” i całą resztę.
  Jestem pełna podziwu waszego zaangażowania w promowanie naszej miejscowości.

  Jedno co mnie dziwi – to wy, SOT macie dofinansowywać “Bezdrożnych” ?
  Z własnej kieszeni?
  Czy ktoś tu nie jest za bardzo już bezczelny?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 14. @miliusiotu
  Prawda jest taka, że wszędzie tam gdzie wydawane są NASZE pieniądze mamy prawo pytać i rozliczać. Czy się to komuś podoba czy nie. Nie obchodzą mnie sprawy SOT-u i ich relacja z UG czy innymi organizacjami, mnie interesuje SKUTECZNOŚĆ działań, a tej dowodem są LICZBY. Przy tak rozbuchanym budżecie “imprezowym” GOK-u mam prawo spytać:
  1) jak te wydatki przełożyły się na rozwój turystyki?
  2) Ilu lokalnych przedsiębiorców na tym skorzystało?
  3)Ilu więcej turystów przyjeżdża do Gminy i ile pieniędzy zostawiają?
  I wiele jeszcze innych pytań. Bo odnoszę wrażenie, że skończą się (w 2014) pieniądze, imprez zabraknie i pies z kulawą nogą tu nie przyjedzie, bo po co?? Co ma sprawić, że turysta z pieniędzmi wybierze właśnie nas?? Gdzie znajdzie ofertę? Gdzie będzie spał wraz z rodziną i gdzie po sezonie zje z dziećmi obiad?? Za duże pieniądze grają nam różni ludzie do kotleta, a zacząć trzeba od podstaw. Ciężką, konsekwentną pracą osiąga się cele, nie hucznymi imprezami, po których nie zostaje nic oprócz śmieci na pięknej niegdyś “dzikiej” (już tylko z nazwy) plaży!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 15. I wy wyżej podpisani chcecie podejmować współpracę na rzecz turystyki? Przecież od was bije nienawiścią na kilometr. Aż ręce opadają. SOT, który reprezentuje pani Matulka chce walczyć o turystykę nie w oparach, a w hektolitrowym kotle zawiści, kłótni, nienawiści, brudów? Promujmy turystykę po trupach, a z kto nam nie podpasuje, tego zrównać z ziemią? Człowieczeństwa, zrozumienia i choć podstaw merytorycznych przed jakąkolwiek dyskusją z kimkolwiek życzę. Bo inwektywami najchętniej się obrzuca, kiedy rzeczowych argumentów brak. SOT nie ma być kółkiem różańcowym ludzi, którzy uważają, że wszystko robią i wiedzą najlepiej i nikt z innym zdaniem ma im w drogę nie wchodzić, ale współpracą, która tutaj w związku z podstawami niektórych jest nie do przyjęcia. Otwartości umysłów życzę. Nie dzielcie Stepnicy tak jak podzielono Polskę na Stepnicę A i Stepnicę B, źli – dobrzy: życie nie jest czarno-białe, choć czytając komentarze odnoszę wrażenie, że ci co trzymają z wybrańcami są OK, reszta świata niech się smaży w ogniu piekielnym. Nikt nie będzie walczył o turystykę jadu i nienawiści. A jak ktoś wam prawdę napisze, to zaraz odwrócicie wszystko o 180 stopni, nawet nie mając racji, czego przykład zapewne pojawi się pod tymże wpisem. Z życzeniami, aby nastroje w SOT przypominały bardziej chęć współpracy niż zapędy z nie wiadomo jakiego systemu.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Ma pani rację! Pan Andrzej Wyganowski i pani Lidia Wyzińska są zawsze i wszędzie skłonni do merytorycznej rozmowy, bez wrzasków i na poziomie. Widać to od paru lat. Zgadzam się w 100% – nasz wójt Andrzej wyszarpał miliony złotych, pani Lidia wyszarpie miliony turystów (lub też e-turystów) a lokalni inwestorzy wyszarpią milion kWh z wiatraków naokoło Stepnicy, które będą chłodziły rozpalone ciała na naszej plaży. Bardzo mi się to podoba i pozdrawiam ciepło 🙂

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • @miliusiotu

   No jasne – właśnie ty będziesz określać jak SOT ma działać. Bomba!
   Co do jadu to radzę przecedzić z niego swój tekst 🙂

   A że prawda boli p. Wyzińską i okolice?
   A KOGO TO OBCHODZI? MNIE NIE!
   I TAKŻE WIĘKSZOŚĆ OSÓB W STEPNICY TO NIE OBCHODZI!

   Łatwo się wydaje budżetowe pieniążki – gorzej coś zrobić konkretnego, poza pobieraniem pensji.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Złodziejom i oszustom nie podaje się ręki.
   To tyle w kwestii “współpracy”.
   “Współpracujcie” sobie dalej ze swoją agenturą.
   Tym ludziom z SOT dajcie spokój bo was przerastają o głowę.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Dziś na spotkaniu w UG Mistrz wydusił ponoć z siebie

   “Stepnica była na targach w Poznaniu”

   Tak, tak – była Mistrzuniu – była w osobie Pani Joanny i Pani Iwony, które pojechały za własne pieniądze – i tyle tej Stepnicy było. No i wystarczy – ważne że pojechały osoby kompetentne, przygotowane i pojechały z KONKRETEM.

   Wasze zagony pancerne niestety na czas nie dojechały.
   Może im paliwa zabrakło albo części zamiennych do czołgów?

   Co to jest ? Tyle im kasy dajesz, budżety liczone w setkach tysięcy
   No i tylko te trzy kartki pocztowe udało wam się przetransportować?
   Toż to musiała być niesamowita operacja logistyczna ze wsparciem ogniowym!!!

   Do wypinania piersi po medale to jesteś pierwszy z Wyzińską i resztą.
   Dobrej zabawy na koszt mieszkańców życzę!

   P.S. Lidka by tak potrzebowała kolejny milionik na swój “Wolontariat” – daj Andrzej, dziewczyna przeciez potrzebuje.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • “Słabi lubią obrażać. Wtedy czują, że mają władzę. Obrażający na chwilę niszczy swoje kompleksy, ma złudne poczucie wyższości i nie da się takiemu przetłumaczyć, jak bardzo jest dziecinny. Przedstawiając innych w złym świetle, wybielają(przede wszystkim)siebie we własnych oczach – obrażający nigdy nie ma czystego sumienia.”

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Andrzej – daj Lidce od razy dwa okrągłe melony.
     Po co ma za miesiąc drugi raz przychodzić?

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Idealny opis “mieszkańca”, “normalnego” i “wsiura” goszczących czasem na tym forum.
     😉

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • @sugar

     Tak tak sugar – portal-pisarski.pl – nic od siebie w zasadzie nie powiedziałaś 🙂
     Tylko zapomniałaś dokończyć tej kwestii tak jak zrobiła to autorka:

     “..Najgorsi są chyba ci, którzy obrażają nas za naszymi plecami. ”

     To chyba o … niech zgadnę …

     Może więcej humoru by się przydało?
     Śmiech to zdrowie!

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • O , przepraszam SB ,ktos Was obudził , więc bierzcie się do pracy .Darmozjady publiczne .Tak się przyssali do koryta , że nawet sami nie mogą się oderwać .Jaka promocja turystyki , SB to organizacja turystyczna wirtualnie działająca , normalnie David Capperfield .A Pani Wyzińska ma już tyle funkcji , że nawet jednej dobrze nie ogarnia . Oj namnożyło mam sie towarzystw ale nalepsze jest nasze TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI , czyli wszyscy od królika . Oj będzie kompresik , lewatywka , …….. jak to napisał wsiur .[ wsiur coś mi się wydaje , że będziesz pierwszy .]

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • @miliusiotu
   Powiedz proszę, w którym momencie obrzucam inwektywami. Bo w swoim zacietrzewieniu nie widzę.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • “Bo inwektywami najchętniej się obrzuca, kiedy rzeczowych argumentów brak.”
    A pada gdziekolwiek w tym zdaniu coś osobowego? Nie? To proszę przeczytać resztę komentarzy.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • A dlaczego ma Ona śledzić wszystkie Twoje komentarze?? To jakiś obowiązek? Nie rozumiem podejścia. I ten mentorski ton. Wolałabym abyś przestał/a pouczać nas i zaczął słuchać. Jesteśmy zmęczeni tym, że “światli wybrańcy mądrości” ciągle nam głupotę, niewiedzę i brak świadomości wmawiają! Zrozum – nie masz monopolu na wiedzę i mądrość. Takie podejście świadczy raczej o dość ograniczonym horyzoncie myślowym i lekceważącym podejściu do nas…

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Joanno, nie ma znaczenia co napiszesz, ważne jest, że śmiałaś otwarcie skrytykować. Wystarczy. U nas NIE WOLNO krytykować tych, którzy pełnią za nasze pieniądze funkcje (także publiczne). Możemy Ich jedynie wychwalać pod niebiosa, nie ważna jak bardzo są nieskuteczni i jak bardzo marnotrawią nasze pieniądze…
    Do Miliusiotu
    “Prawdziwa cnota krytyki się nie boi”. Najwyraźniej nie mamy do czynienia z takim przypadkiem 😉

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Na spotkaniu pan wójt wyjęczał że nie został zaproszony do zarządu SOT niestety członkiem zarządu może zostać tylko członek organizacji a pan Andrzej Wyganowski ani Wójt Andrzej Wyganowski nie są i nigdy nie byli członkami SOT cytat “NIGDY NIE BĘDĘ WSPIERAŁ PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW” więc o jakiej współpracy mowa ?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Wspiera się przecie tylko “przedsiębiorców państwowych” – czyli Naszych przekręciarzy.
    Kto to widział aby coś było poza absolutną kontrola wójta i jego siepaczy!
    Zarząd SOT może być tylko jeden – Wyganowski+Wyzińska+króliki.
    Innej opcji nie ma i być nie może!

    Podział obowiązków też ma być prosty:
    Nasze stołki, wstęgi i medale.
    Wasza – czarna robota.

    Coś tu chyba komuś na głowę upadło – tylko co?

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 16. Co ta Wyzińska pitoli.
  Przecież każdy głupi wie, że ten jej SB to jakaś czerwona sekta.
  Wystarczy popatrzeć na nazwiska “działaczy”.
  Jak ktoś dłużej na tym świecie żyje to wie o czym ja mówię.

  Normalnie ciągną grubą kasę od Wyganowskiego i z innych podobnych źródeł a później wydają na siebie.
  A jak trzeba – to robią Wyganowskiemu za “opinię społeczną” i parawan.

  Co wy ludzie pogłupieliście – wierzycie, że oni to robią dla was?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • “Obraża się innych z poczucia zagrożenia, ze strachu przed własnymi problemami. Obraża się bo ktoś nacisnął na drażliwą nutę w nas samych. Na dobrą sprawę moim zdaniem często to nie ma nic wspólnego z drugą osobą, którą się obraża, a z naszą reakcją na temat wyobrażeń na jej temat.”

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Proszę o podania źródła tej dogłębnej psychoanalizy.
    Z góry dziękuję 😉

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • O sugar – rozbawiłaś mnie do łez.
    Tak mi tę drażliwą nutkę nacisnęłaś, że mi zaraz lejce z rąk polecą, renifery uciekną i nie będzie prezentów na święta 😉

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 17. Może ja i prosty chłop jestem, ale wszedłem na stronę SB i co do wynagrodzeń (projekt budżetu 2012):
  1) wynagrodzenia pracowników biura oraz inne koszty – 166 186,08, w tym:
  – wynagrodzenie pracowników etatowych – – 158 686,08
  – wynagrodzenie członków rady za udział w posiedzeniach – 3 900,00
  Dość kosztowny ten “wolontariat” Pani Lidio….

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Pani Lidia nie jest ani etatowym pracownikiem, ani członkiem rady. Kłania się czytanie ze zrozumieniem.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • A gdzie ja napisałem, że to dotyczy wynagrodzenia Pani Lidii Wyzińskiej??? Ja odniosłem się do wypowiedzi Pani Joanny o udziale wynagrodzeń w budżecie SB i nic więcej! Bo skoro wiceprezes SB mówi o wolontariacie, to z budżetu on niestety nie wynika! Mam uwierzyć, że zarząd za darmochę robi by szeregowym pracownikom “żyło się lepiej”??

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Tu muszę się wtrącić. Pani Lidia w stowarzyszeniu pełni funkcję wice prezesa, jest to stanowisko nie podlegające jakiemukolwiek wynagrodzeniu.
    Jestem członkiem Rady Stowarzyszenia i za moją pracę – posiedzenia, na których Rada dokonuje opiniowania wniosków (m. inn. Pani Marii Szczeblewskiej), dostaję wynagrodzenie, jest to jawna kwota 50 zł. (5 – 6 godzin pracy, podejrzewam, że w naszym IVARze pracownicy zarabiają więcej na godzinę).
    Dodam, że tych spotkań Rady jest 1 – 2 w ROKU.
    Więc proszę o subiektywne oceny i opinie, nie podszyte “zazdrością” o pieniądze. Tutaj nie ma czego zazdrościć, jest to naprawdę ciężka, merytoryczna praca.
    Pozdrawiam
    Agnieszka Herman

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Dzień dobry pani Agnieszko,

     To miło, że gmina zaczyna się z mieszkańcami komunikować. Dezorientacja mieszkańców ma swoje podstawy – pani Lidia Wyzińska oazą spokoju nie jest i bywa też (według mojej opinii) awanturnicza (w przeciwieństwie do jej męża).

     Tak czy owak Zenon Nowak, muszę przyznać, że odkąd tu się pojawiła, zrobiła karierę zarówno ze swoim wykształceniem jak i z pracą – w końcu doszła aż do fotela dyrektora. Mi jest trochę smutno – pamiętam czasy pana Tarnożka i było inaczej – przytaczając nazwę jednego odcinka serialu – ‘więcej, lepiej, taniej, weselej’.

     pozdrawiam
     Zenon Nowak

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Pani Agnieszko
     Dziękuje za wyjaśnienie na Forum tej sprawy. Dla mnie i , jak mniemam, dla wielu Forumowiczów problemem nie jest ewentualne pobieranie wynagrodzenia za sprawowanie funkcji, których efektywność przekłada się na rozwój Gminy. Problem leży gdzie indziej. Mówienie o wolontariacie w kontekście budżetu “Szans Bezdroży” było odebrane jako sugestia, że generalnie praca w ramach stowarzyszenia ma charakter nieodpłatny. Nie wszyscy Forumowicze muszą znać przepisy i prawno-organizacyjną strukturę stowarzyszeń. Dlatego sprawdzili projekt budżetu, gdzie pozycja wynagrodzeń etatowych pracowników faktycznie zajmuje zaszczytne miejsce. Kwestie wynagrodzeń zawsze budzą kontrowersje, dlatego, w celu uniknięcia dalszych nieporozumień prosimy o precyzyjne określanie takich spraw.
     Panią Lidię Wyzińską, która doznała w ramach tego nieporozumienia przykrości osobiście bardzo przepraszam.
     Pozdrawiam
     Monika Moroń

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • “Mówienie o wolontariacie w kontekście budżetu „Szans Bezdroży” było odebrane jako sugestia, że generalnie praca w ramach stowarzyszenia ma charakter nieodpłatny. Nie wszyscy Forumowicze muszą znać przepisy i prawno-organizacyjną strukturę stowarzyszeń.”
      etc. etc.

      Nie uważa Pani, że do dyskusji trzeba się najpierw należycie i merytorycznie przygotować zanim zacznie się pisać cokolwiek, zwłaszcza nieprawdę?

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • Nie jestem autorką komentarzy, o które rzecz się toczy.
       Gdyby było tak, że każdy zabierałby głos tylko w sprawach, na których się zna- nasza Rada musiałaby całkiem zaniemówić. Forum jest miejscem wymiany poglądów ale także takim, w którym można wyjaśnić pewne sprawy i temu służy.
       Przeprosiłam jako człowiek za nieswoje wpisy i obrywa mi się za to. To absurdalne, co mogę jeszcze zrobić?? Przeprosiłam choć uważam, że w tekście Joanny nie ma sugestii, jakoby Pani Wyzińska pobierała wynagrodzenie za swoją funkcję. Komentarze takie pojawiły się dopiero po poście Miliusiotu.
       Przeprosiłam pod swoim imieniem i nazwiskiem – co jak widzę jest powodem anonimowych zarzutów. Następnym razem mocno zastanowię się zanim we własnym imieniu zacznę bronić atakowanego na Forum.

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

       • O dobroczyńco Ty nasz , Lidio Wyzińsku .Normalnie człowiek orkiestra .

        Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

       • Dodajmy, przeważnie atakowanego z imienia i nazwiska przez tchórzy, co to odwagi mają jedynie na anonimowe ujadanie.

        Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

       • “Przeprosiłam jako człowiek za nieswoje wpisy i obrywa mi się za to. To absurdalne, co mogę jeszcze zrobić??”

        Uważa Pani pytanie o to czy “nie jest sensowne należyte przygotowanie do dyskusji, żeby pisać cokolwiek, zwłaszcza nieprawdę” za atak na swoją osobę? To dopiero absurdalne, bo słyszałem, że Pani jest jedną z najrozsądniejszych. Wystarczy po prostu odpowiedzieć na jedno proste pytanie, bez dopatrywania się drugiego dna, a potem zarazić innych żeby zaczęli tę myśl przewodnią realizować.
        By żyło się lepiej. Wszystkim.

        Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

        • Weź się lepiej kobieto do uczciwej roboty
         Twoja pseudoerudycja nie robi tutaj na nikim wrażenia
         Serio! 🙂

         Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

        • Oh mst , Wy już jesteście zarażeni , u Was to już epidemia , same syndromy .Do uczciwej pracy się weźcie , to i samozachwyt przejdzie .

         Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

        • Nie jestem aż tak zarozumiała, by przypisywać sobie prawo do pouczania innych. Wypowiadam się w tych sprawach, w których stan mojej wiedzy oceniam na tyle wystarczający by zabrać głos. Cytowanie mojego komentarza, który miał na celu WYŁĄCZNIE załagodzenie dyskusji i przeproszenie Pani Lidii (w moim własnym imieniu) przeciwko mojej osobie uważam za absurdalne i nie służące niczemu innemu jak tylko sprowokowaniu dalszej dyskusji w niezbyt przyjaznym tonie.
         Nie postrzegam też siebie jako “jednej z najrozsądniejszej osób” z prostego powodu. Znam wielu Mieszkańców Gminy, których wiedzę i profesjonalizm darzę olbrzymim szacunkiem, od których ja uczę się wielu rzeczy. Dalsze kontynuowanie tego wątku w powyższy sposób doprowadzi jedynie do eskalacji złości Forumowiczów. Ale to tylko moja skromna ocena sytuacji…
         Pozdrawiam
         P.S. Ja posługuję się na Forum nickiem, który jednoznacznie mnie identyfikuje. Życzę podobnego podejścia moim adwersarzom. Szacunek dla Pani Agnieszki Herman – która pod swoją opinią się podpisała 😉

         Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • @mst . Tak mst , powiedz to naszej Władzy , Radnym i P Mecenasowi jak należy się przygotować do dyskusji , informowania i podejmowania decyzji . Sami się rządzicie , za dużo nie pracujecie i macie pretensje ,że ciemny naród Was podejrzewa , bo ma racje . Jedna osoba obstawia ‘ wszystkie ‘ stanowiska jakby była na bezludnej wyspie i gdzie tu obiektywizm .

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • Fajne. Najpierw babkę obcharkali, teraz “przepraszam”.

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • szybko zmieniasz nicki 🙂
       życzę dobrego samopoczucia

       Aaaa – fakturki uporządkujcie bo kontrola nie lubi tego bałaganu za was segregować

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Mam nadzieje że radną została pani ze względu na doświadczenie czy też wykształcenie w tej dziedzinie a nie ze względu na zbieżność nazwisk ? Bo coraz częściej okazuje się że tylko rodziny pracowników UG sa wspaniałymi wolontariuszami, wzruszyła mnie pani historia .

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • normalnie popłakałem się ze wzruszenia
      tacy dobrzy luedzie , takie to pracowite i szczere
      jeszcze tylko parę baniek dać im z naszego budżetu i normalnie do orgazmu naród doprowadzą!

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Pani Agnieszko Herman,

     Niech się Pani już tak nie sili. Skoro te 50 zł za “obradowanie” to dla Pani za mało za (w sumie społeczną?) pracę dla STOWARZYSZENIA to proszę sobie te stowarzyszenie i jego Radę raz na zawsze odpuścić i zostawić tę (konkretną) robotę dla SOT.

     Oni zrobią to za darmo – ze swoich pieniędzy.
     W gminie jest mnóstwo innych mądrych osób, którzy też zrobią to społecznie.

     Przynajmniej zużycie stołków ma mieszkańca spadnie.
     Fajnie i lekko sobie tak poobradować, pozarządać, “poopiniować” i tak dalej i w ten deseń.
     Najtrudniej to się zabrać za prawdziwą robotę.

     Ja mam wrażenie, że wam też trochę tam w tych radach i zarządach nieco odbija z samozachwytu – jak to przyjemnie nazwać się “Prezesem”, “Członkiem Zarządu” albo “Przewodniczącym Rady”. Jak ktoś ma kompleksy wykształcenia to sobie jeszcze mgr wpisuje przed imieniem i nazwiskiem na wizytówce :-).
     Przypominam, że w języku polskim zwyczajowo wpisuje się jedynie tytuły naukowe – i to też nie jest konieczne.

     No ale jak już ktoś wręcz rodzinnie przylgnął do tej budżetówki to pewnie sobie innego życia nie wyobraża.
     No i wiadomo, że wy nasi zbawcy jesteście i dobrodzieje – a przy okazji własny problem socjalny można sobie rozwiązać i poudawać społeczników :-).

     Dlatego nawet nie dziwię się tym pojękiwaniom z rozpaczy jak ktoś wam przypomina po co takie stowarzyszenia, przynajmniej w teorii, powinny istnieć. Jak wam się pokazuje, że MOŻNA bez tych waszych pieniędzy, zarządów, rad i koordynatorów zrobić to lepiej i z pożytkiem dla mieszkańca.

     Nie dziwię się też, że zamiast dyskutować o statutowych celach stowarzyszenia i jego aktywności – zarząd próbuje pouczać mieszkańców o mechanice działania jego rady i zarządu. Przecież nic innego tam się tak na serio nie dzieje i na niczym innym jak na obradowaniu się Państwo nie znacie – to identycznie jak za komuny było – nawet nazwiska jakby te same :-). Dużo picu dla niepoznaki a chodzi tylko o to aby was tam gdzieś poupychać.

     Prawda jest brutalna – środki są przejadane – kwota 2/3 budżetu na “zarządzanie” tym bałaganem jasno świadczy, że nie powinno się dać na to już nawet 1zł więcej – przynajmniej do czasu głębokiej restrukturyzacji – czytaj – wywalenia “zawodowych działaczy społecznych” i wzięcia prawdziwych społeczników. Jak to jest niemożliwe – trzeba wstrzymać przydział środków i na jak długo wam tego “społecznego” zapału zostanie.

     Zwracam też uwagę, że zadania realizowane przez “towarzyszenie” jakoś tak prawie w 100% pokrywają się z obowiązkami naszego GOK. Czyli chodzi tu tylko o przekładanie z kubełka do kubełka – a po drodze jeszcze więcej administracji, rad, zarządów, konsultantów i koordynatorów. Przecież każdy głupi wie o co tu chodzi – chodzi o KASĘ – o KASĘ chodzi. W długim łańcuchu pokarmowym ta kasa ma być przeżarta a na końcu ma wyjść tyci, tyci – tylko co się już strawić nie dało a jest niezbędne dla zachowania pozorów.

     Dodatkowo nie można was w prosty sposób z pieniędzy i aktywności rozliczyć. Więc też o to chodzi.
     Dalsze gadanie po próżnicy jest już chyba zbędne. Zawsze wiedziałem, że takie malowane stowarzyszenia są tylko dla “działaczy” a nie dla ludzi – tak jest w całej Polsce i nic tu nowego nie wymyśliliście.

     Proszę tu nie wpierać innym swojego toku myślenia, że ktoś Państwu pieniędzy zazdrości. Nie zazdrości. Nie o własne korzyści tu we wszystkim chodzi tylko o realizację pewnych konkretnych celów. I na te cele powinny być przeznaczone środki a nie na stołki.

     Dlatego ja wspieram tylko inicjatywy oddolne, faktycznie chcące coś zrobić.
     A nie kluby wzajemnej adoracji.

     pozdrawiam,
     człowiek pracy

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • Chcesz wmówić wszystkim, którzy poza nowa-stepnica kursora nie ruszają, że GOK zajmuje się tymi sprawami?

      Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

      Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

      Ułatwianie startu młodym rolnikom

      Renty strukturalne

      Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

      Modernizacja gospodarstw rolnych

      Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

      Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

      Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

      Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

      Działania informacyjne i promocyjne

      Grupy producentów rolnych

      Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

      Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

      Program rolnośrodowiskowy

      Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

      Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

      Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

      Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

      Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

      Odnowa i rozwój wsi

      LEADER

      Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

      Wdrażanie projektów współpracy

      Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • Jeeeżuuu – człowieku – naucz się formatować komentarze!
       Może jakieś szkolenie u Wyzińskich?

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • Tak, tak – bajać to wy potraficie wspaniale.
       Gorzej z praktyką.

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • @mnu

       Ty lepiej rusz mózgiem.
       Inni ruszaniem kursorem potrafią dobrze zarobić na życie 🙂
       i nie muszą jak pasożyt żyć tylko z budżetowych pieniędzy

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • Pewnie gdyby nie było biura SB lista była by dłuższa i środki przeznaczane na te inwestycje większe,
       a teraz jak je przyznacie to człowiek nie wie czy płakać czy się śmiać . Człowieku z kim ty chcesz polemizować .K….rwa jakiś dramat !

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • To wszystko to programy PROW, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jest finansowane z Leader +. Czemu miało służyć to wyszczególnienie?

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

       • Dziękujemy Joanno za zwrócenie uwagi.
        Nie wszyscy mają siłę sprawdzać co tu nam nawklejają.

        Napisz proszę co sądzić o tym powyższym. Tobie ufam.

        Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

        • @ Reni
         Dziękuję, nie wiem czy zasłużyłam.
         Czemu ta lista jest w tym miejscu, nie mam pojęcia. Za to wiem, że PROW- Program Rozwoju Obszarow Wiejskich dzieli kasę z Unii Europejskiej. Bardzo dużo dofinansowań na wsiach dzieje się za sprawą PROW. Same nazwy wiele mówią. Rolnicy orientują się dość dobrze, co to za programy, ale ja bym nie chciała o nich pisać, bo mimo, że z nich korzystam, nie znam wszystkich.

         Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • Straszny wpis. Ale jeżeli jest nawet tylko w części prawdziwy to i tak sytuacja jest alarmująca. Taki stan rzeczy trwa u nas od wielu lat. Ilość środków finansowych która poszła na te różne organizacje można policzyć. A na drugiej szali należałoby umieścić wymierne efekty działalności tych stowarzyszeń. Ciekawe jaki byłby efekt? Pozdrawiam.

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • @Albinos

       “Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”
       Każde pieniądze należy liczyć i rozliczać – względem celu, na który zostały przeznaczone.
       To jest oczywista sprawa i dotyczy wszystkiego.

       Problem w tym, że niektórzy nie chcą tym regułom podlegać i udają greka (nawet na czasie)
       Tak jednak nie można robić w nieskończoność. Kiedyś to się kończy.

       Znamienne jest przerażenie “społeczników” na próby dyskusji o finansach.
       Uczciwy takich rzeczy się nie boi – spokojnie tłumaczy, wyjaśnia – czego tu się bać?
       Nawet jak księgowy się pomylił to da się błąd odnaleźć i skorygować.
       Inna sprawa jak poszła jakaś lewizna – to trudno jednak ukryć do końca.

       Nawet początkujący inspektor skarbowy wie, że jak klient zaczyna na początku kontroli machać rękoma to albo niezrównoważony albo to drugie.

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Skoro masz takie dokładne informacje to powiedz jeszcze czy nie była zatrudniana na umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Niech po prostu opublikują księgi jak każda uczciwa fundacja lub stowarzyszenie.
     Wtedy będzie można też przeanalizować przesunięcia tych środków.

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • uczciwe stowarzyszenia mają na swoich stronach choćby statut. księgi są wystarczy ruszyć dupę i zabrać się do tematu na poważnie a nie tylko rzucać nieprawdą i oszczerstwami gdy argumentów brakuje

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

      • To opublikujcie te swoje książeczki i wydatki – wszyscy ciekawe są
       A “dupę ruszyć” to ty możesz jak twój stary jeszcze będzie ciebie chciał.

       Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Proponuję doszkolić się z tego czym jest zarząd, rada, walne, komisja. Przyda się przy wstępowaniu w szeregi ot chociażby stepnickiego stowarzyszenia. Rzuci też nowe światło na pojmowanie świata i faktów w ogóle.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Ja pracuję w dużej firmie, i jakoś u mnie zarząd i rada za darmo nie chcą! Mało tego – zarabiają miesięcznie więcej niż ja przez rok. Dziwni jacyś…

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Ciekawe, ciekawe. Zarządy i rady stowarzyszeń stepnickich pewnie też mają tak dobrze jak twoja firma, co?

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • Warto tu przytoczyć opinię Sądu Apelacyjnego w Warszawie (postanowienie z dn. 7 kwietnia 1992 roku), w której Sąd stwierdził: „Oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działalności regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkostwa z pracą na rzecz stowarzyszenia może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków zarządu”. W uzasadnieniu dodano, że „zawężenie możliwości pozostawania członkiem stowarzyszenia jedynie do nie pracowników nie znajduje żadnego uzasadnienia ani w przepisie ustawy, ani w zasadach współżycia społecznego; przeciwnie, względy celowości (…) pozwalają mniemać, że efekty pracy członków stowarzyszenia będą z reguły lepsze, zważywszy na dodatkowe powiązanie takich pracowników z pracodawcą”.

      Od strony prawnej nie ma przeszkód, aby osobą zatrudnioną przez stowarzyszenie był członek zarządu. Stowarzyszenia często zatrudniają pracowników pełniących funkcje kierownicze na różne formy umowy o pracę. Niezależne jednak od rodzaju umowy zawartej z pracownikiem (który jest także członkiem zarządu) należy zadbać, aby wynikało z niej jasno, że jego obowiązki pracownicze nie pokrywają się z obowiązkami jako członka zarządu (lub organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej).

      KAPEWU?

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

     • Jak patrzę na co niektórych z tych naszych “stowarzyszeń” to i owszem- uważam że mają nieźle. Pytanie tylko co MY mamy dzięki istnieniu tego towarzystwa wzajemnej adoracji?

      Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Rzuć na mnie światło, rzuć! PLEASE!

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • @miliusiotuitam
    Jakieś takie militarystyczne słownictwo macie Towarzyszko: “wstępować w szeregi”
    Niech zgadnę ….Tatuś?

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Wy naprawdę sądzicie, że jesteśmy tacy naiwni?

    Jasne, że jako (wice)prezes stowarzyszenia nie może pobierać wynagrodzenia ale … można to ominać bo (wice)prezes może być zatrudniony (moze zatrudnić sam siebie) na innym stanowisku np. jako kierownik działu marketingowego etc.

    Poza tym – mało macie tych stowarzyszeń? ;-). KRS co innego mówi …

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 18. A od kiedy to Pani Lidio, piękny przecież akronim “SB”, jest taki niepopularny w Pani rodzinie i środowisku 😉 ?

  Szacunek! Przeszłości nie ma co się wstydzić!
  Brać z Pana wójta przykład!
  Przecież Pani z rodziną od pokoleń za NARIÓÓÓÓD robicie 🙂 (i na Narodzie zresztą też)

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
   Mieczysław Bździuch – Członek Zarządu.

   GOLENIOW.NET.PL: Jednym z kandydatów na radnego z listy Krzysztofa Zajki jest Pan MIECZYSŁAW BŹDZIUCH, zam w Kliniskach Wielkich, który przystępując do wyborów złożył oświadczenie lustracyjne nastepującej treści : “pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy”

   IPN Sz 0019/5978 (25156/VI,IPN Po 0065/5978)

   Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie:
   W okresie 23.07.1980-01.08.1982 służba w MO. W okresie 16.08.1982-30.11.1982 specjalny kurs operacyjny Służby Bezpieczeństwa w CW MSW w Legionowie.

   Znaczy tyż legionista – tak jak nasz ukochany Andrzejek.

   Coś nie tak Pani Lidio?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 19. Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego:

  Lidia Wyzińska – Wiceprezes

  http://szansebezdrozy.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67

  Więc o co się rozchodzi pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, właścicielce Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stepnicy, wiceprezes Stowarzyszenia Szans Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego oraz żonie Andrzeja Wyzińskiego dyrektora Gimnazjum w Stepnicy im. Dywizjonu 303?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 20. I BARDZO DOBRZE im wygarnęłaś Joanno.
  POPIERAM!
  Prawda ich w oczy kole bo już przyrośli do tych stołków – za nasze pieniądze ma się rozumieć.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro? — Antoine de Saint-Exupéry

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Dobrze prawisz moje dziecko – przyjdź do mnie na zakrystię po mszy.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Lepiej byłoby mieć JEDNO skuteczne w swojej działalności stowarzyszenie! A tak mamy kilka tworków, które w różnym stopniu są współfinansowane z naszych pieniędzy. Zycie dowodzi, że taka mnogość nie służy niczemu innemu jak rozmydleniu i powielaniu zdań, które sprawnie może wykonać JEDNO stowarzyszenie. Inaczej zawsze będą jakieś konflikty i cała para pójdzie w gwizdek ( a z nią nasze pieniądze). Ot i cała prawda oczami “tchórzliwej gnidy” 😉

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Proponuję z tym przekazem dotrzeć do stepnickiej ośmiornicy.
    ale to chyba nierealne …

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • W świecie, w którym żyjemy, to, co pan uważa za słuszne, jest pana sprawą, a to, co ja uważam za słuszne – moją. To, jak jest naprawdę, nikogo już nie obchodzi. W związku z tym elity są zdemoralizowane i zdezorientowane.

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)