Stepnicki Bielik – polski ptak eksportowy

 

Jak bielik z popiołów

Niewiele brakowało, by wyginął największy polski ptak i pierwowzór naszego godła. Dziś się odrodził i pomaga odbudowywać gatunek w Anglii i w Izraelu. Szacuje się, że dzisiaj żyje w Polsce prawie 900 par tych wspaniałych ptaków. Najwięcej orłów bielików jest w Norwegii, Rosji i Polsce.

ONZ obchodzi rok różnorodności biologicznej. Smutna to feta, skoro wiele gatunków nie dotrwa do…

Na początku XX stulecia na obecnych ziemiach polskich, głównie na Pomorzu Zachodnim, gniazdowało tylko 20 par bielików. Taki był efekt tępienia wszelkich drapieżników w dwóch poprzednich stuleciach. Wówczas odstrzeliwanie, trucie, niszczenie ich gniazd i lęgów było powszechne. Skandynawowie szczycili się, że rocznie odstrzeliwują 300 bielików, a Niemcy – powyżej 400!

Pierwszy wystąpił w ich obronie nasz rodak, znakomity ornitolog Władysław Taczanowski. W wydanej w 1860 r. publikacji „O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskim” dowodził, że nie są tak szkodliwe, jak się powszechnie sądzi – wręcz przeciwnie, są pożyteczne, bo pełnią rolę selekcjonerów i sanitariuszy. Przekonywał, że trzeba je chronić również ze względu na ich piękno. „Czyż nie sprawia już w nas rozkoszy – pisał w swojej książce – widok pławiącego się w powietrzu orła, kani, uderzającego w wodę rybołowa i czyż rozkosz ta nie jest zdolna nagrodzić szkód, jakie te wspaniałe ptaki wyrządzają.

Komitet Ochrony Orła

Pierwsze rozporządzenie zabraniające odstrzału bielika wydały niemieckie władze dopiero w 1921 r. A rok później wprowadzono całkowitą ochronę tego gatunku, zakazując też ich trucia i łapania w sidła. U nas dopiero w 1938 r. ochronę ptaków drapieżnych wprowadzono na terenie ordynacji Zamoyskich. Wcześniej – tylko w sezonie 1895–96 – na samej Zamojszczyźnie zabito 1077 ptaków szponiastych, w tym aż 81 orłów!

Po wojnie, w 1952 r., minister leśnictwa wydał rozporządzenie, na mocy którego uznano bielika za gatunek prawnie chroniony. Wtedy na terenie Polski (głównie na Pomorzu i Mazurach) gniazdowało około 50 par. Na przełomie lat 60. i 70. ich liczebność wzrosła do 100, ale radość była krótka. Populacja drapieżnika zaczęła znów gwałtownie spadać w rezultacie stosowania DDT, innych pestycydów oraz rtęci używanej wówczas do zaprawiania ziarna siewnego. Pestycydy zaburzały gospodarkę wapniową samic, co objawiało się wytwarzaniem niedostatecznie twardych skorup jaj, a to ograniczało znacznie reprodukcję tego gatunku. Rtęć prawdopodobnie doprowadzała do niedorozwoju piór młodych ptaków, które dorastały jako nieloty i były niezdolne do życia.

Punktem zwrotnym w ochronie ptaków szponiastych w Polsce, w tym również bielika, było wprowadzenie stref ochronnych wokół ich gniazd oraz współpraca ornitologów z leśnikami Lasów Państwowych pod auspicjami Komitetu Ochrony Orłów, który powstał w 1981 r. Dwa lata później wprowadzono ochronę strefową gniazd bielików – o promieniu 200 m w ciągu całego roku oraz 500 m od stycznia do końca lipca. Tylko w Lasach Państwowych utworzono już około 3500 takich stref o łącznej powierzchni prawie 175 tys. ha – prawie tyle, ile wynosi areał wszystkich polskich parków narodowych. – Zmieniło się również nastawienie do ptaków drapieżnych – twierdzi dr Tadeusz Mizera z Zakładu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prezes Komitetu Ochrony Orłów. – Przypadki ich prześladowania należą do rzadkości. Do tego średnia wieku naszych drzewostanów rośnie, a to sprzyja zasiedlaniu ptaków drapieżnych.

Orle menu

Bielikowi teraz wszystko sprzyja. Znacznie czystsze niż dotąd są nasze wody. Więcej jest niektórych gatunków ryb, więcej łysek i kaczek krzyżówek, także czapli siwych i kormoranów. Ryby i te ptaki to baza żerowa bielika.

Nawet zwiększenie populacji wilków, wydawałoby się konkurentów ptaków szponiastych – jak twierdzi dr Andrzej Kruszewicz, szef stołecznego zoo, znakomity znawca przedmiotu – sprzyja bielikowi. On – podobnie jak inne ptaki drapieżne – zimą żywi się padliną, również resztkami zwierząt upolowanych przez wilki. – Gdyby nasi królowie wiedzieli więcej o bieliku, pewnie nie wybraliby go sobie na nasze godło, bo to obrzydliwy padlinożerca – żartuje Kruszewicz.

Już w latach 80. populacja bielików zaczęła dość szybko rosnąć. Leśnicy z początku byli niechętni wprowadzaniu stref ochronnych wokół gniazd, bo to ograniczało wyręb drewna. Z biegiem lat do nich przywykli; niektóre nadleśnictwa mają nawet po kilkadziesiąt takich stref i dają sobie radę. A dziś trudno sobie wyobrazić ochronę bielika i innych szponiastych bez ludzi w zielonych mundurach.

Źródło: http://www.clanga.com/index.php/gallery/show_by_birdname/Ptaki%20pospolite/bielik

W projekcie: „Leśnicy polscy polskim orłom”, realizowanym od 2006 r., uczestniczy 500 leśników (z ponad 200 nadleśnictw) i 150 ornitologów. Takie mieszane zespoły terenowe kontrolują stanowiska lęgowe, inwentaryzują je, rejestrują nowe gniazda i przekazują informacje do bazy danych prowadzonej przez Komitet Ochrony Orłów. Zakładają też, gdy jest taka potrzeba, sztuczne gniazda. – Zaskoczyło nas – zwierza się Dariusz Anderwald, wiceprzewodniczący Komitetu – że w 2009 r. więcej informacji wpłynęło od leśników niż od ornitologów.

Populacja bielika wzrasta w imponującym tempie. W 1994 r. były w Polsce 223 pary tego gatunku, w 2000 r. – 482, a w 2008 r. – aż 767! Czy już jest go za dużo? – Hodowcy ryb skarżą się na kormorany i czaple, ale nie na bieliki. One nigdzie nie występują w dużych stadach. A na stawach zbierają martwe ryby. Są bardziej sanitariuszami niż szkodnikami i podtrzymują dobry stan zdrowotny ryb – twierdzi Tadeusz Mizera.

Z danych sprzed dwóch lat wynika, że mamy dziś 860 par bielika. On zawsze był związany z morzem, a teraz wchodzi w głąb lądu. Dolinami rzek ptaki dotarły na południe – ich gniazda już odnotowano na przedgórzu Karkonoszy. Jak się prognozuje, może nawet w tym roku populacja bielików przekroczy u nas tysiąc par. I to, jak sądzą niektórzy przyrodnicy, będzie dla tego gatunku wartość progowa.


Źródło: http://www.clanga.com/index.php/gallery/show_by_birdname/Ptaki%20pospolite/bielik

– Wtedy nastąpi opór środowiska – tłumaczy dr Dorota Zawadzka z Instytutu Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego. – Włączą się mechanizmy wewnątrzpopulacyjne, już widoczne nad Zalewem Szczecińskim, w rejonie Puszczy Goleniowskiej, na Mazurach. Tam, w efekcie walk o rewiry, znajduje się martwe ptaki. To zjawisko będzie się nasilać.

– To prawda – dodaje Tadeusz Mizera – ale częściej bieliki będą zasiedlać nowe tereny. Ptaki budują gniazda nawet w krajobrazie rolniczym, w małych kępach lasu. Znane są przypadki ich gniazdowania w granicach administracyjnych Szczecina i Warszawy. Na pewno nie będziemy wnioskować o ograniczenie ich liczebności. To wciąż jest gatunek rzadki.

Jesteśmy w Europie bielikową potęgą. Więcej tych ptaków gniazduje tylko w Norwegii i Rosji. A Holendrzy są bardzo dumni z tego, że mają u siebie… trzy pary. Natural England – brytyjska agencja rządowa, planuje odtworzyć bielika na bazie naszej populacji. Polskie bieliki wzmacniają też słabą populację tego gatunku w Izraelu. Dwa okazy z poznańskiego zoo wypuszczone w dolinie Jordanu już tam mieszkają. Również spodziewany przychówek dwóch innych okazów, leczonych po wypadkach w zoo warszawskim, trafi do tego kraju.

 

Wierny aż do śmierci

Bielik to największy ptak szponiasty północnej Europy. Upierzenie grzbietu i brzucha ma ciemnobrunatne. Ogon krótki, w kształcie wachlarza, z każdym rokiem jaśniejszy, w końcu – śnieżnobiały. Rozpiętość skrzydeł: 220–240 cm, waga: samce 3,5–4,5 kg, samice 4–6 kg. Zakłada gniazda wysoko w najstarszych drzewostanach, w pobliżu rzek i jezior. Wyprowadza w roku jeden lęg. Żywi się głównie rybami, ptakami, sporadycznie łapie zające, gryzonie i młode sarny. Poluje solo, ale nierzadko także w tandemie – jeden napędza ofiarę, a drugi ją chwyta. Zimą, z braku innych zdobyczy, żywi się także padliną. Para dochowuje wierności do końca życia – bielik zmienia partnera tylko w razie jego śmierci. A współplemieńca rozpoznaje z odległości kilkudziesięciu kilometrów i nawet potrafi ocenić, czy jest to ptak młodociany czy dorosły. Na wolności bieliki dożywają 30 lat, w niewoli do 40.

W Polsce bielik jest obecny na całym niżu. Najliczniejszy na Pomorzu Zachodnim, m.in. w rejonie Zalewu Szczecińskiego, na wyspie Wolin oraz na Pojezierzu Mazurskim – tam gniazduje blisko połowa krajowej populacji. Dość liczny również w województwach lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

Eugeniusz Pudlis
12 marca 2011
Źródło: http://www.polityka.pl/nauka/ekologia/1513460,1,bielik—polski-ptak-eksportowy.read

 

Opracowała: Joanna Matulka – Stepnicka Organizacja Turystyczna
http://stepnica.org.pl/

 

Nasz Stepnicki Bielik:

Ujęcie pełnej perspektywy – Bielik na Kamiennej, w tle Stepnica (udostępnione przez mieszkańca Stepnicy).

 

Galeria Bielików z różnych stron świata:

Źródła:
http://kolowroclawia.pl/obiekt/248/Legi-Odrzanskie
http://www.tvp.info/informacje/nauka/bieliki-ofiarami-trutek-na-lisy
http://www.tvp.info/informacje/nauka/bieliki-ofiarami-trutek-na-lisy
http://sor-albatros.pl/galerie/cezary-korkosz/attachment/bieliki/
http://bron.iweb.pl/printview.php?t=48382&start=0&sid=3e42b5db201174fb926dfabd256b30ce
http://www.wigry.win.pl/bielik/bielik7.htm

 

Brutalnie mordowane polskie bieliki

To przykre, ale w naszym kraju jest jednak wielu nikczemnych przestępców, którzy za nic mają ochronę tego największego polskiego ptaka – naszego symbolu narodowego. Do bielików się strzela, bieliki są trute (!). Czasami ptaki trują się też śniętymi rybami, które zostały zatrute np. pestycydami.

Ostatnio wielkim zabójcą bielików stały się coraz popularniejsze farmy wiatrowe budowane zbyt blisko ich siedlisk lub wręcz na ich siedliskach.

Poniżej przedstawiamy smutną galerię zamordowanych bielików.

Pozostaje tylko przypomnieć, że nasi przodkowie wierzyli, że zabicie lub otrucie orła przynosi nieszczęście.

 

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielik
http://www.birdwatching.pl/wiadomosci/11/art/183
http://plamkamazurka.blox.pl/2007/11/Nikczemnicy.html
http://www.rybobranie.pl/wiadomosci/2753/24/znaleziono_martwe_bieliki_ptaki_mogly_zatruc_sie_rybami
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/145303,coraz-wiecej-otrutych-bielikow.html
http://www.mojalodz.fora.pl/zwierzeta,188/orly-bieliki,1750.html
http://www.elubaczow.com/2011/01/12/zatruty-orzel-bielik-znaleziony-w-grudniu-w-okolicach-oleszyc-odzyskal-wolnosc/
http://www.ptakipodkarpacia.com/Ornitologiczne%20wydarzenia%20regionalne%20-%20spotkania%20przyrodnicze%202008.html
http://cepl.sggw.pl/bubobory/artykuly/index.htm
http://szczytno.olsztyn.lasy.gov.pl/bielik
http://www.busko.net.pl/wiadomosci/news.php?id=3276
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2253
http://www.duke.edu/web/nicholas/bio217/ptb4/avian.html
http://www.d1.dion.ne.jp/~akaki_ch/windfarm.eng.html
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=115×242577

31 KOMENTARZE

 1. Lekarz weterynarii z miasta Bend w stanie Oregon w USA uratował orła bielika metodą usta-usta, a właściwie usta-dziób – podała agencja AP.

  Weterynarz, który przeprowadzał pod narkozą operację rannego amerykańskiego bielika, uratował mu życie gdy orzeł o imieniu Patriota przestał oddychać podczas zabiegu.

  Zraniony Patriota został znaleziony w czerwcu w pobliżu rezerwatu Prairie, niedaleko od Bend. Ptak miał między innymi wywichnięte skrzydło i sparaliżowaną prawą nogę.

  Bielik amerykański występuje tylko w Ameryce Północnej, a ponieważ jest symbolem USA, stał się jednym z najlepiej rozpoznawalnych ptaków na tym kontynencie. Jest dużym drapieżnikiem, którego rozpiętość skrzydeł może sięgać blisko 2,5 metra.

  http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110717/KRAJSWIAT/649077909

  Dobre 0 Słabe 0

 2. Wszystkie te bieliki z galerii są piękne – ale przyznajcie, że nasz stepnicki prezentuje najbardziej godną szacunku postawę! Co za gracja! Nadaje się na logo!

  Dobre 0 Słabe 0

 3. Wygląda na to, że może być ta że to Bielik obroni nas przed wiatrakami!
  Ludzkie zdrowie nie jest w takiej cenie aby przegnać te wiatraki.
  Co innego Bielik – tego ptaka chroni Unia Europejska i tutaj mamy silne argumenty przeciwko wiatrakowcom.

  Kto by pomyślał, że Stepniczanie będą musieli się chronić pod skrzydła tego ptaszka?
  Dlatego pamiętajcie – trzeba szanować nawet tego najsłabszego bo nigdy nie wiadomo!

  Dobre 0 Słabe 0

  • Bielik przynajmniej duży, sporo nas się pod nim zmieści, a wodniczka, albo taki derkacz, którego wszyscy mają w programach rolnośrodowiskowych, to małe ptaszyny. I do obrony Stepniczan przed zakusami władzy będą musiały wyprężać skrzydełka.

   Dobre 0 Słabe 0

 4. Miłośnicy dzikiej natury -łączcie się.
  Brońmy jej,bo sama nie potrafi się obronić

  Dobre 1 Słabe 0

 5. Prawda jest taka, że o TO piękno trzeba bardzo dbać. Jest kruche jak prawdziwa porcelana. Trzeba mieć świadomość, że decyzje podejmowane dzisiaj będą miały nieodwracalne skutki dla przyszłych pokoleń. Nie chodzi tu tylko o wiatraki. Chodzi o cały szereg decyzji. Orły, czaple, krzyżówki, zające czy pasikoniki mają jedną straszną wadę- nie stworzą komitetu protestującego, nie napiszą petycji. One mają tylko tych, którzy otwarcie staną w Ich obronie! Na mnie i na wiele innych osób w naszej Gminie mogą liczyć!
  Pozdrawiam

  Dobre 0 Słabe 0

 6. Nowości techniczne:

  1) SZYFROWANE POŁĄCZENIA ZE STRONĄ

  Nasza administracja dodała możliwość szyfrowanego połączenia ze strona.
  W tym trybie cała treść przesyłana z komputera użytkownika do serwera n-s (komentarz?) jest niemożliwa do odczytania dla osób postronnych – nawet gdyby miały dostęp do urządzeń sieciowych po drodze.

  Aby skorzystać z tej opcji należy wprowadzić prefiks HTTPS:// przed adresem naszej strony:
  https://nowa-stepnica.x25.pl/ albo
  https://nowa-stepnica.pl/

  Proszę nie przejmować się komunikatem ostrzeżenia, który się pojawi i po prostu go zatwierdzić. Komunikat pojawia się ponieważ używamy niepodpisanego certyfikatu wydanego przez naszego operatora. Szyfrowanie przebiega jednak tak jak dla podpisanego certyfikatu.

  2) EDYCJA WŁASNYCH KOMENTARZY

  Literówka? Błąd gramatyczny? A może coś źle napisałeś w komentarzu?
  Teraz nie ma już z tym problemu.
  Użytkownicy mają teraz możliwość poprawienia swojego komentarza.
  Służy do tego opcja “Edit”, która wyświetla się przy tytule komentarza. Spróbuj!

  Uwaga – z oczywistych względów opcja aktywna jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

  3) PRZYSPIESZENIE DZIAŁANIA STRONY

  Nasza administracja zainstalował system buforujący często używane elementy strony. Teraz są one buforowane zarówno po stronie serwera jak i Twojej przeglądarki.

  Prosimy o sygnał jeśli ktoś ma jakieś problemy po uruchomieniu nowej funkcjonalności

  Wkrótce inne nowości!

  Dobre 0 Słabe 0

 7. W sumie mieszkanie pod wiatrakiem daje lepszy i szybszy efekt niż kawalerka na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Jerozolimskich w Warszawie – rok dwa – i świr gwarantowany.

  To jak w kawale:

  “Czy dobrze mieszka Panu się mieszka przy tej autostradzie. Nie ma żadnych problemów?
  Niiiiiiiiieeeeee”

  Dobre 0 Słabe 0

  • Proponuję do tego regularnie pić dwie szklanki wody z naszego wodociągu po przebudzeniu na czczo. W takim wypadku pójdzie szybko

   Dobre 0 Słabe 0

    • Proponuję by tych wszystkich atrakcji zażyli najpierw nasi włodarze 😉 Po takich trudach odrobina relaksu im się należy!

     Dobre 0 Słabe 0

  • co tam przyroda szczeblewska i parę jeszcze innych osób
   i działalności,najlepiej podreperować swoje własne ego stwierdzeniem

   Jestem z miasta!

   Dobre 0 Słabe 0

   • Chodzi o solidne podreperowanie paru kieszeni i korzyści polityczne.
    “Prestiż” to jest dla frajerów, którzy ostatecznie mają być na tej operacji wycyckani.

    Dobre 0 Słabe 0

 8. Wspaniałe!
  Coraz częściej można je nad Zalewem zobaczyć!
  I chciałbym by moje dzieci też je oglądały!!!

  Dobre 0 Słabe 0

 9. Niby dorosły chłop, a łza w oku (jak u Generała po ’89 😉 )
  Dech zapiera! Kto widział w naturze wie, że zapiera na długo!

  Dobre 0 Słabe 0

 10. Nie wiem, czy macie to co ja, ale oglądam, oglądam i oglądam te zdjęcia… Super, że jest pokaz slajdów. Pisklęta w gnieździe po prostu wspaniałe!!

  Dobre 0 Słabe 0

  • Cudowne! Jakbym moich Urwisów widziała 🙂
   Niby małe, uśmiechnięte a zadziorność aż z oczu bije! I te szponki! 😉

   Dobre 0 Słabe 0

   • Cz to nie jest aby dobry symbol dla zwolenników pozostania wsią?
    Przecież nawet na stronie gminy można przeczytać: “Kraina żagli i orła bielika”.
    Miasto, wiatraki itp. populację orlika wyniszczą więc tak naprawdę walka idzie o zachowanie czegoś więcej niż wsi?

    Co o tym myślicie?

    Dobre 0 Słabe 0

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij