Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

RPO: Konsultacje społeczne w Stepnicy mogą zostać unieważnione! Wkroczył Generalny Inspektor Danych Osobowych.

Jak podało Radio Szczecin Rzecznik Praw Obywatelskich uznał “konsultacje społeczne” w Stepnicy w sprawie “miasta” za niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje poprawność konsultacji społecznych, które odbyły się w Stepnicy. 

[facebook_ilike]

Głosy mieszkańców mogą zostać unieważnione. A wszystko przez obowiązek podpisania się z imienia i nazwiska na karcie do głosowania.

To niezgodne z konstytucją – mówi Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Władze gminy nie mają prawa żądać od obywateli, aby w taki sposób ujawniały swoje dane osobowe.  

Władze gminy Stepnica z kolei robią dobrą minę do złych kart. Gorąca orędowniczka “miasta” i lokalny “autorytet prawny” – zastępca wójta Gminy Stepnica Stanisława Rzymczyk – zbolałym głosem tłumaczy się w Radiu Szczecin:

“- Wszystko przez niejasne prawo – Zrobiliśmy tak, jak uważaliśmy. Zgodnie z prawem, jak ocenił nasz prawnik.

[facebook_ilike]

To dopiero początek problemów “sprawnych samorządowców”. Na wniosek Rzecznika sprawą zajął się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kiedy zajmie stanowisko w tej sprawie na razie jeszcze nie wiadomo.

Robienie “po uważaniu” może być dość bolesne i kosztowne dla sprawców. Poza skierowaniem sprawy do Prokuratury. Sam Generalny Inspektor Danych Osobowych ma prawo nakładania grzywny. Na mocy nowelizacji ustawy, która weszła w życie 7 marca 2011 Inspektor może – celem przymuszenia do wykonywania jego decyzji – nakładać kary do 10 tys. zł dla osoby fizycznej (np. wójta) oraz do 50 tys. zł dla osoby prawnej (np. gminy). Inspektor może grzywnę nałożyć wielokrotnie.

Niezależnie od grzywny osoba, która utrudnia czynności kontrolne GIODO może trafić do więzienia na 2 lata. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych obejmuje karę więzienia do 3 lat.

[facebook_ilike]

 

Źródła:

http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=81988
http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Inspektor_Ochrony_Danych_Osobowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Obywatelskich
http://www.giodo.gov.pl/

Tagi: , , , , , , , , , , ,

70 komentarzy

 1. No po co?
  Miasto i tak już mamy.

  No sami zobaczcie:

  http://www.youtube.com/watch?v=VqlF6RbQf4k

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Panie Wójcie – coś tu się nam nie zgadza. Z internetu wypadł jakiś wyrok , tfu, Trybunału Konstytucyjnego w składzie i tam jest napisane, że to nie Pan jednak zapoczątkował “wyrywanie” pieniędzy dla Stepnicy.

  To co – jak zwykle? Niszczareczka? 😀

  http://prawo.legeo.pl/prawo/u-8-98/

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 3. Mam pytanie Panie Wyganowski jak to się stało że brać Gminna się zbuntowała i
  rozkazu nie wykonała.
  Gdzie Pańskie metody skon nikon wiadomo jakie nauki pan pobierał.
  Radził bym jeśli mogę dyplom rzucić do kosza.
  Mam pytanie następne gdzie pańska złośliwość i zaciekłość będzie wyładowana.
  Brawo tym co się nie poddali i Wójtowi pokazali że tu nie jednostka wojskowa lub co gorsza folwark osobisty z radnymi.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Najwyraźniej nie zadziały te .. no … Andrzej często te słowo powtarza …

   KONNEKSJE 😀

   Ten Rzecznik jakiś taki niesubordynowany jest, cholerka ale się teraz narobiło 😀
   Kto by pomyślał !!!
   To po prostu NIEMOŻLIWE jest – to PEWNIAK był – na MILION % !

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. Niniejszym chciałbym ZDEMENTOWAĆ plotki rozsiewane przez niejakiego Andrzeja W., że miejscowość Stepnica uzyska prawa miejskie a gmina Stepnica zmieni status na miejsko-wiejską.
  Nie stanie się to ani w roku 2012 ani w 2013 – prawdopodobnie też nie w tym dziesięcioleciu.

  Powody są następujące:

  1. Nie ma podstaw prawnych do złożenia wniosku do MSWiA ze względu na brak zgodnych z prawem konsultacji społecznych.

  2. Uchwała Rady Gminy Stepnica w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji, na podstawie której zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miasta, a która jako akt prawa miejscowego nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oznacza, że nie weszła ona w życie i tym samym nie funkcjonuje w obrocie prawnym.

  3. Małe poparcie miejscowej ludności. W konsultacjach społecznych (niezgodnych z prawem). Tylko 366 mieszkańców miejscowości Stepnica było za miastem. 1306 osób uprawnionych do głosowania w Stepnicy miasta nie chce, wstrzymało sie od głosu lub w ogóle nie było zapytane o głos!

  4. Zbyt szeroko określone granice – dodatkowo wyłączając obszar ściśle związany ze Stepnicą (Stepniczka) oraz dołączając typowo wiejskie tereny byłego PGR. W ten sposób geometryczne centrum “miasta” znalazło się na szczerym polu gdzie biegają konie.

  5. Mała i malejąca liczba ludności (=2082-Stepnica+Bogusławie+Czerwonak). Kryterium przyjęte przez MSWiA to powyżej 2000 osób. Z powodu zbyt małej ilości ludności MSWiA odrzuciło wnioski miejscowości: Dobre (1627), Biskupiec (1927), Gardeja (2500), Przecław (1599), Pszczew (1826).

  6. Niska gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia typu miejskiego ma jedynie malutkie os. 40-lecia. Rozłogi wiejskie w centrum geograficznej miejscowości mają gęstość zaludnienia bliską 0.

  7. Brak jednoznacznie wykształconego centrum – np. rynku albo wyraźnie wyodrębnionego centrum o zwartej zabudowie małomiasteczkowej.

  8. Brak zwartej zabudowy – geograficzne “centrum miasta” stanowią pola, łąki i rozłogi wiejskie z nielicznymi domami z zagrodami. Tzw. umowne “centrum” jest luźno zabudowane rozpadającą się byłą Restauracją “Wczasowa”, zamkniętym lokalem byłego “Killera” dwoma sklepami i jednym małym pubem. Jest też pomnik z kustoszami. Jeśli za centrum przyjąć przystanek PKS to na “zwartą zabudowę” składa się budynek przedszkola, sklep, parę mieszkań oraz parterowy budynek PKS.

  9. Widoczna część zabudowy typu zagrodowej w obszarze zwartej zabudowy Stepnicy – bezpośrednio przy wjeździe do miejscowości od strony Bogusławia. W części prowadzącej do plaży – ul. Kościuszki – zabudowa wiejska charakterystyczna dla wioski rybackiej. Architekturę “miejską” Bogusławia pomińmy taktownym milczeniem. Obecna zabudowa ma charakterystyczny dla wsi kształt tak zwanej wielodrożnicy częściowo zaś ulicówki i wynika to z jej historii. Układ przestrzenny wsi został ukształtowany po największym pożarze w 1739 r.

  10. Na przedmiotowym obszarze działają organizacje społeczno-użyteczne charakterystyczne dla obszarów wiejskich (koła gospodyń wiejskich, ludowe kluby sportowe, kółka rolnicze, zespoły tańca ludowego).

  11. Zmniejszenie środków na poprawę infrastruktury gminnej, bezpośrednio spowodowały degradację warunków życia i pracy mieszkańców – w szczególności chodzi tu o dostawy czystej wody. Stan kanalizacji też jest opłakany. Miejscowość cierpi na notoryczne przerwy w dostawach prądu.Zazwyczaj w mieście jest woda z kranu 😀

  12. Miejscowość Stepnica nie ma historii posiadania praw miejskich lub stanowienie ważnego, większego lokalnego ośrodka administracyjnego (co jest zaleta lecz nie warunkiem). Już w roku W 1870 zamieszkiwało tutaj co prawda ok. 1,6 tys. osób a tuż przed wojną miała blisko 4 tys. miejsc noclegowych dla turystów. Nikt jednak nie wpadł na pomysł zrobienia z niej miasta.

  13. Stepnica jest gminą ubogą, bez większych, trwałych źródeł przychodów. Wymierający przemysł (tartak, IVAR), parę sklepów, piekarnia i masarnia, ledwo dychająca branża turystyczna nie są w stanie utrzymać kosztownej administracji miejskiej. Z powodu niskich dochodów wiele miast w przeszłości utraciło prawa miejskie.

  14. Przynajmniej 60% mieszkańców powinno utrzymywać się z działalności pozarolniczej. Tak NIBY jest ale to statystyczna fikcja. Owa pozarolnicza działalność to praca w tartaku ew. w IVARZE albo dojazdy do pracy w Goleniowie lub Szczecinie. Ile osób pracuje w samej Stepnicy? W/g definicji J. Brunhesa „osada jest miastem wówczas, gdy większość jej mieszkańców jest zatrudniona w ciągu przeważającej części swego czasu wewnątrz osady”. Bardziej zasadne byłoby więc określenie Stepnicy jako – wieś przy tartaku, albo wieś przy fabryce mebli, ew. wieś dojeżdżająca do pracy w mieście.. Ale nie miasto – bez obrazy.

  15. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczno-komunalna i społeczna. Marina nie jest elementem infrastruktury miejskiej choć Andrzej W. tak się zarzeka. Port przeładunkowy nie spełnia od lat swojej funkcji. Czeka go pewnie kiedyś rozbiórka tak jak kolejkę wąskotorową. Sam fakt jego remontowania jeszcze tego nie gwarantuje. Przychodnie lekarskie są także w małych wsiach (gdyby był szpital to co innego). Ośrodki “kultury” w postaci GOK i amfiteatru w stylu faszystowskim mogą budzić jedynie politowanie. Natomiast wymienienie Urzędu Gminy jako elementu miastotwórczego to już salwa śmiechu. W całej miejscowości funkcjonuje przez pełen sezon jedynie jeden lokal w którym można coś wypić i zjeść (hamburger, frytki). Uwaga! Jest parę zakładów fryzjerskich! Szok!

  Istniejąca infrastruktura ma charakter jedynie lokalny i nie pełni ponadlokalnych funkcji o charakterze miastotwórczym. Takie funkcje dla mieszkańców gminy wiejskiej Stepnica pełnią miasta Goleniów, Wolin i ew. Szczecin.

  Główne funkcje miast to funkcje:
  administracyjna – miasto jest siedzibą władz samorządowych (wojewódzkich, powiatowych lub gminnych) – ok, Stepnica jest siedzibą – gminy wiejskiej

  przemysłowa – powstanie miasta związane było (i jest) z wydobyciem surowców mineralnych lub rozwojem przemysłu przetwórczego (w mniejszych miastach taką funkcję może pełnić mocno rozwinięte rzemiosło) – NIE

  medyczna – ze względu na istniejące szpitale i ośrodki medyczne o znaczeniu wykraczającym poza miasto – np. Kraków, Łódź. – NIE

  transportowa – miasto staje się węzłem komunikacyjnym, miastem portowym – np. Gdynia, Rotterdam – NIE

  kulturalna – prawie w każdym mieście istnieją instytucje kulturalne (teatry, kina, muzea itd.) – np. Kraków, Paryż, Rzym – NIE

  naukowa i oświatowa – w mieście lokowane są szkoły, uczelnie lub instytuty badawcze -np. Kraków, Bolonia – NIE – jedna szkoła miasta nie czyni.

  turystyczna – miasta w atrakcyjnych regionach turystycznych, miasta zabytkowe i pielgrzymkowe – np. Częstochowa, Rzym, Zakopane – NIE

  uzdrowiskowa – miasto posiada status uzdrowiska, rozwija się w nim lecznictwo ze względu na warunki naturalne temu sprzyjające (np. klimat, wody mineralne) – np. Kołobrzeg, Krynica Górska, Baden (w Austrii) – NIE

  handlowa – pierwsze miasta powstawał)’ jako ośrodki wymiany handlowej, obecnie w każdym mieście dobrze rozwinięty jest handel detaliczny i hurtowy – np. Poznań i Lipsk (targi międzynarodowe) – NIE

  Wychodzi na to, że pozostaje tylko funkcja administracyjna – czytaj przerośnięte ambicje i zwichrowane EGO Andrzeja W. Trochę to za mało na funkcję miastotwórczą 😀

  Posiadanie asfaltu na drogach, oświetlenia ulic i kanalizacji NIE JEST już cechą charakterystyczną dla miast.

  Do wiedzy MSWiA

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 5. Dziady stepnickie niech sobie kupią Kurier i poczytają jak nazwano ich “konsultacje społeczne”:

  PRZESŁUCHANIA

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • W czystej postaci.

   brak tajności głosowania
   nachalna agitacja
   nagonka na wątpiących
   przymuszanie do podpisywania w miejscu pracy
   łapanki na ulicach.
   1 zł za “skórę” wyborcy płatne dla “łowcy skór”
   urny z pudełka po butach ew. damska torebka
   “komunikacja społeczna” w postaci obdartej kartki walniętej na wycieraczce
   groźby nasłania prokuratora (???) “jak ktoś nie podpisze”

   MASAKRA

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 6. do odebrania w warszawie? drugi raz chyba nie przejdzie

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 7. Dającym minusy od góry do dołu radzę lepiej Konstytucję przeczytać 😉

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Może mieszkańcy zrobią zrzutkę i zakupimy jeden egzemplarz do gminnej biblioteki – a w zasadzie to nawet dwa bo jeszcze jeden do Racimierza. Ta książeczka nie jest specjalnie duża, koszt nieduży – może 10 zł?

   Mówię serio!

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 8. Coraz głośniej i skuteczniej panu ujadają te “psy” panie wójcie 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Prawdę mówiąc, to “sztab” zaczyna trząść portkami (stringami). Pani Rzymczyk mówi, że to prawnik tak doradził. No cóż, porażka (ewentualna) już kozła ofiarnego ma.
   Przypuszczam, że rada gminy po negatywnym orzeczeniu sądowym ogłosi referendum i je wygra, bo miastowych ci u nas multum; szczególnie na prowincji miasta Stepnica. Czy nie uważacie, że w ewentualnym referendum powinni brać udział tylko zameldowani w Stepnicy, jako najbardziej zainteresowani?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Prawo jest tutaj jednoznaczne, najmniejszą jednostka samorządu terytorialnego jest gmina. Proszę się nie obawiać i nie przesądzać wyniku. Wiele zmieniło się od czasu konsultacji. My tez nie mamy zamiaru zasypać gruszek w popiele. Poza tym możliwość tajnego głosowania zawsze sprawia, że rozum wraca 😉
    Pozdrawiam

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Jaki prawnik?? Pojechali do Gościna po nauki! Tam przeszło to i u nas miało. Ale my mamy jeszcze mądrych i odważnych ludzi, którzy głupotę powstrzymać próbują 🙂

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Dooookładnie! Proszę akurat w TĘ aferę nie wkręcać Pana Mecenasa!

     “Know-how” dotyczący “konsultacji społecznych” w sprawie miasta pochodzi z miasta partnerskiego Gościna :D. Wymieniane było też Tychowo i inne pipidówy ale to Marian – Pan na Gościnie występował w telewizji w obronie Stepnickiej urbanizacji u boku Odyńca, Bordowej i Producenta Pasz – sam widziałem w Kronice.

     Krzykacz Rysiek rzucał na sesji rady tymi formularzami na lewo i prawo: o tu, tu i tu – wszędzie takie cudo porobiły i nikt im się do tyłka nie przykleił! Głupiaś Iwona i zacofana, jakieś pierdoły tutaj gadasz, jakąś śmieszną Konstytucję wyciągasz – jak tyle baranów tak porobiło i głowa żadna nie spadła to i nasza nie spadnie! Głupiaś! Miliony much nie mogą się mylić! G**NO jest pyszne!

     No i będzie jednak rosołek 😀

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Andrzej to ma uraz do Warszawy.
   Już raz mu rytualnie broń odebrali, teraz znowu coś mu zrobią.

   Niezły jest cyrk jak demonstracyjnie zrywają te epolety 😀

   Normanie MAAAFIA Rządowa!
   Strach się bać 😀

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 9. Wreszcie jakaś dobra informacja! W młodych, wykształconych i szanujących ludzi nadzieja. Pozdrawiam Tych, którzy wbrew medialnej propagandzie, propagandzie i naciskom lokalnym walczyli o nasze prawa! To jeszcze nie koniec, ale widać światełko w tunelu. Dla całej Rady to wstyd sromotny! Od początku wbrew mieszkańcom i prawu…

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 10. Lepiej późno niż wcale. Ja czekam jeszcze na szczęśliwe zakończenie, czyli unieważnienie tych bezprawnych konsultacji. Ciężka ta nasza demokracja, ale swoich praw trzeba się domagać.
  Wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w tę sprawę.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 11. 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 12. Niezły PRESTIŻ uchwalić konsultacje niezgodnie z Konstytucją!
  Co na to przewodnicząca tego czegoś szumnie nazywanego Radą Gminy???

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 13. Teraz trzeba tylko spokojnie wyczekać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odnośnie Referendum. Ciekawe czy za jednym zamachem Sąd unieważni referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – tam przecież też było identyczne “niedopuszczalne i wprowadzające w błąd” pytanie 😀

  Ech, ile to trzeba się czasem nakłamać aby odwrócić kota ogonem do góry a i tak na końcu klops …

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 14. To nie koniec. Poczytajcie na stronie Kuriera 🙂
  http://www.24kurier.pl/Komentarze/Przesluchania-czy-konsultacje.aspx

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 15. Publikują właśnie sprostowania 😀
  chyba mniasto się rypsło ….

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • “Wygląda na to,że w Stepnicy przedobrzyli. Cóż z tego, że większość przepytywanych opowiedziała się za pomysłem władz. Wynik takich konsultacji trzeba wyrzucić do kosza. Już tylko teoretyczna możliwość sprawdzenia, jak kto głosował sugeruje, że wielu mogło oddać głos pod presją.

   http://www.24kurier.pl/Komentarze/Przesluchania-czy-konsultacje

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Chciałbym zauważyć, że tzw. medialny maintream jest lekuchno do tyłu – dokładnie to 24 dni i 30 artykułów na n-s wstecz :D. Opinia rzecznika była opublikowana tutaj:

   http://nowa-stepnica.x25.pl/2011/12/28/panie-wojcie-doszedl-prezent-od-sw-mikolaja/

   Trzeba chyba nie umieć czytać ze zrozumieniem aby nie rozumieć co Rzecznik chciał wyrazić tym pismem. Aktualna pobudka kabotynów, którzy miesiącami wypisywali bzdury na temat sytuacji w Stepnicy oraz stanu prawnego w tej kwestii jest warta jedynie politowania. Proszę sobie tylko przypomnieć “oficjalne” tokowania co jest a co nie jest zgodne z prawem.

   Kolejny raz okazuje się, że usłużne media “oficjalne” opublikują KAŻDĄ BZDURĘ i KAŻDE KŁAMSTWO byleby wypłynęło ono z jakiegoś urzędu. Będą natomiast milczeć jak zaklęte o opiniach niezgodnych z aktualnymi wytycznymi Wydziału Propagandy.

   W ten oto sposób media aktywnie WPŁYWAJĄ np. na opinię mieszkańców do czego oczywiście sprzedajne kabotyniarstwo w życiu się nie przyzna. Bo i po co – umarł król – niech żyje król! Skoro jednak trupa nie da się dłużej utrzymać w tajemnicy bo zaczął już śmierdzieć no to ostatecznie ktoś tam wreszcie do tego Rzecznika jednak zadzwonił.

   Pozostaje jedynie pogratulować wysokich standardów dziennikarstwa.

   bez szacunku
   Pilny Czytelnik

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 16. No ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć jakąś CYWILIZOWANĄ opozycje, na kolanach, że uzgodnią, ustalą najpierw ze mną co mają robić, że dadzą do autoryzacji te swoje pytania – a tu COŚ TAKIEGO ???

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 17. na ratunek chyba potrzebna będzie tym razem …

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 18. Może ktoś wrzucic linka na stronę radia? Z góry dziękuję 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 19. 😀

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 20. Te konsultacje nie tylko z Konstytucją są niezgodne. Ze zdrowym rozsądkiem też!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 21. Nie kapewu. Kompletnie.

  Przecież wcześniej Pani Rzymczyk nie miała ABSOLUTNIE ŻADNYCH wątpliwości.
  Sam widziałem i słyszałem w telewizji.
  Prawo było tutaj jasne i proste jak sto metrów sznurka w kieszeni!

  Konstytucję w międzyczasie zmienili czy co?
  Chyba przespałem

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • zaskakujące – brak nowelizacji !!! 😀

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • i wszystko jasne!

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Wtedy przepisy były jakoś jasne 🙂

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • @pamiętliwy

    Powiedzieć trzeba więcej – nie było ŻADNYCH wątpliwości!
    Takie tam programy telewizyjne nawet były z wicewójt w roli głównej – normalnie Hollywood! 😀

    Ławicki przecie sam tłumaczył jak krowie na rowie przygłupom, że jak kilkanaście razy ukradli i nic nie było to musi LOGICZNIE znaczyć, że kradzież legalna i Konstytucyjna być musi i basta!

    Ehh panie Ławicki – ile tych wersji karty do konsultacji było? Bo ludzie na wsi gadają, że były co najmniej dwie – ta z Gościna i ta z Tychowa. A którą wybraliście? A co Pan WTEDY pitolił na temat demokracji? Może Pan przytoczy bo Ciemny Lud wpatrzony w Pana jak w święty obrazek i nie może się doczekać kolejnego kazania. 😀

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 22. Taki obrazek satyryka Mleczki mi się przypomniał, chyba to będzie najlepszy komentarz do tego całego cyrku z miastem, konsultacjami, RPO i wywiadami?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 23. Wspaniała wiadomość.
  Oby więcej takich.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • właśnie wróciłem z pracy załączyłem kompa i spadłem z krzesełka taka informacja coś pięknego opozycja górą :))

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • jaka tam opozycja – mieszkańcy – mieszkańcy są góra!
    To mieszkańcy a nie jakaś tam wydumana opozycja podpisali listę za referendum i cały czas wspierali te działania.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 24. Parę osób tak twierdziło od początku. Nazwano jej oszołomami, zarzucano wprowadzanie w błąd, a wręcz nieznajomość prawa. Dobrze, że postanowiłam słuchać, co te oszołomy mają do powiedzenia, bo lepiej z mądrym stracić… 😉
  Wierzę, że kasację też wygramy!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Z tego co pamiętam to chyba właśnie Iwona, sołtys z Kopic mówiła to od początku.
   Pamiętam taki urywek z kroniki – ktoś wie gdzie to znaleźć?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Iwona mówiła, Monika mówiła, Rafał podobno sprawdzał – wszyscy którzy się zainteresowali tematem na serio doszli do tego samego wniosku.

    Zresztą nie trzeba było aż tak dokładnie znać ustaw bo większość ludzi “przez skórę to czuła” i uważała za skandal aby władzuchna robiła sobie taki cyrk z tymi cyrografami. Przecież dokładnie o to ludzie się zbuntowali!

    Widać intuicyjne wyczucie normy prawnej jest u nas lepsze u przeciętnego mieszkańca niż u takiej radnej co to krzyczała na sesji o “postępie demokracji bo za komuny były takie niedemokratyczne zasady i głosowania były anonimowe”.

    Rycielski też pierdzielił cienkim głosikiem, że tajne głosowania “to tylko w głosowaniach w sprawach osobowych” i sypał absurdalnymi przykładami z kodeksu handlowemu. Ale wyszedł na kompletnego głupka bo mu Monika udowodniła że sam sobie zaprzecza – i kazała mu po prostu odczytać definicję referendum lokalnego.

    Czas pokazał, że swoje mądrości mogą pajace w buty schować.
    Z tego płynie nauczka drodzy Stepniczanie – tych Państwa trzeba traktować od razu Sądem i Policją. Inaczej nic się po dobroci z nimi nie zdziała.

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Przypominam, że największym orędownikiem “nowoczesnej i postępowej demokracji cyrografowej” była Wielce Czcigodna Radna Kierzynkowska – Pani na Gąsierzynie.

     Wytnijcie proszę z nagrania z sesji ten jej wywód o tym jak to źle za komuny było bo takie niedemokratyczne tajne głosowania robiono 😀

     Aż trudno uwierzyć, że można coś takiego wymyśleć … a jednak!

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • A co wy na to:

   Naczelny Sąd Administracyjny – sygn. akt II OSK 1562/11

   “Ustawa o samorządzie gminnym upoważnia rady gmin jedynie do określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. Nie mogą one ustalać kategorii podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Krąg osób uprawnionych do udziału w takich konsultacjach został określony przez samego ustawodawcę jako mieszkańcy gminy.

   Tymczasem w uchwale podjętej jeszcze w 2003 r. rada gminy Olszyna w woj. dolnośląskim zawęziła krąg mieszkańców gminy uprawnionych do udziału w konsultacjach do osób mających czynne prawo wyborcze. Nie zakwalifikowała też uchwały do aktów prawa miejscowego i nie przesłała jej do publikacji w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Burmistrz wyjaśnił, że było to następstwem wytycznych wojewody dolnośląskiego. W piśmie do rady gminy wojewoda określił zamknięty katalog samorządowych aktów prawnych, które podlegają publikacji w Dziennikach Urzędowych. Nie wymienił uchwał rady gminy dotyczących określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

   Uchwały określające zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami mają charakter aktu prawa miejscowego – oceniły WSA i NSA. Zawierają normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy oraz regulacje o charakterze normatywnym, określając uprawnionych do udziału w konsultacjach. Warunkiem wejścia w życie takiego aktu jest jego ogłoszenie w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Brak publikacji stanowi istotne kwalifikowane naruszenie prawa, będące podstawą stwierdzenia nieważności aktu. Powoływanie się na wytyczne wojewody NSA uznał za niedopuszczalne.

   http://www.rp.pl/artykul/55685,776084.html

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • “Warunkiem wejścia w życie takiego aktu jest jego ogłoszenie w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Brak publikacji stanowi istotne kwalifikowane naruszenie prawa, będące podstawą stwierdzenia nieważności aktu

    Ze smutkiem donoszę Panie wójcie, że niestety chyba się zapomniało opublikować …

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

    • Bezprawne w Stepnickiej uchwale było chyba też definiowanie kto może uczestniczyć w konsultacjach? NSA też to podniosło w tym wyroku?

     Ja już pomijam OCZYWISTY fakt, że świadomie pominięto ponad tysiąc “niewygodnych” mieszkańców Stepnicy – bo po prostu nikt nawet się do nich nie pofatygował – a z własnej woli pójść i oddać swój głos nie było można.

     Jedno wielkie bezprawie i tyle ….

     Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 25. i wywrotka na mo…e 😀 😀 😀

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 26. Tak się musiało skończyć. Metody zastosowane przez Radę Gminy są gorsze od stalinowskich. Marzę o surowej karze finansowej dla radnych, chociaż wiem, że w tej zakłamanej 3 RP do tego nie dojdzie.
  Liczę na honorową zbiorową dymisję radnych i nowe wybory do rady gminy.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Radnych strzelimy w Referendum odwoławczym.
   Przecież jak łamią nasze Konstytucyjne prawa to chyba nie mamy wyboru?

   zielona trawka ….

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • W sumie to najdogodniejsze dla mieszkańców rozwiązanie:
   1) Konsultacje anulowane więc nie ma podstaw do składania wniosku o miasto do MSWiA
   2) wójt do ciupy
   3) spokój i cisza – pozostali komedianci przecież od razu dadzą nogę jak zobaczą co się stało z szefem

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Uważam, że kara więzienia byłaby tutaj zasadna ze względu na resocjalizację oraz cel edukacyjny.
    Nawet te przysłowiowe 14 dni.

    WSZYSCY zamieszani – kto się tego choćby dotknął – powinien być przesłuchany, podpisana lojalka o zachowaniu tajemnicy (mógł widzieć treść tych głosowań, już nie róbmy sobie jaj z tymi “urnami”) i dla RÓWNOWAGI – grzywna podstawowa 10 tys zł. Wójt i wicewójt wyjątkowo – 50 tys. zł

    Zapewniam, że po czymś takim następnym razem dziesięć razy sprawdzą i jeszcze się grzecznie spytają mieszkańców zanim to się powtórzy. Gazety się o tym oczywiście rozpiszą i informacja dotrze też do innych samorządowców, którym wydaje się, że prawo ich nie obowiązuje.

    Najgorsze rozwiązanie to oczywiście puszczenie tego płazem – bo co to za prawo jak można je bezkarnie łamać i nie ma sankcji?

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • że przy aresztowaniu to te kajdanki będą zaciskane przez co najmniej trzech funkcjonariuszy i tak dokładnie, że aż jucha tryśnie i trzeba będzie nowe użyć 😀

   trza było dać na ta farba to by chłopaki ludzkie były a tak …
   ha ha ha ha ha ha ha 😀

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 27. Pani Wice raczy się mylić zwalając całą winę na Rycielskiego. Właściwy adresat żalów to Sieradzki Marian. To od niego wzieliście te ksera pod “konsultacje” 😀

  Nie żebym był gołosłowny – sami tak wielokrotnie mówiliście.
  Jest nagrane 😀

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 28. bardzo miło z samego rana. W końcu doborą się do d…py tym zakichanym radnym i zdurniałym rządzącym Gminą Stepnica

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 29. cóż za cudowne wieści na początek dnia!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • [MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE | Spam IP]
   No nie wiem . Jak gmina będzie musiała zapłacić 50.000 zł. z naszych podatków

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)