Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

ZANIECZYSZCZENIA AKUSTYCZNE WYTWARZANE PRZEZ TURBINY WIATROWE – Wymogi oceny

W imieniu wielu ludzi na całym świecie, cierpiących na ostry i trwały uszczerbek na zdrowiu, mieszkając w pobliżu turbin wiatrowych, Fundacja Waubra domaga się, by odpowiednie władze zainicjowały:

• monitoring pełnego spektrum częstotliwości akustycznych wewnątrz i poza domami i miejscami pracy ludzi, odczuwających problemy zdrowotne wynikające z bliskości pracujących elektrowni wiatrowych;
• monitoring musi być przeprowadzony w odpowiednim czasie, w warunkach pogodowych i wiatrowych wskazanych przez pokrzywdzonych i powodujących ich objawy;
• pomiary powinny wyraźnie obejmować infradźwięki i hałas niskiej częstotliwości (w/g skali DBZ lub dBLin, dBA, DBC i DBG).

Monitoring hałasu powinny być wykonywane przez akredytowanych akustyków wyraźnie niezależnych od branży energetyki wiatrowej, zatwierdzone przez poszkodowanych, oraz wykonane w taki sposób, by uniknąć celowego manipulowania działaniem turbiny w celu zmniejszenia emisji akustycznych podczas testów. Wyniki (z uwzględnieniem wszystkich surowych danych i związanych z nimi plików dźwiękowych) powinny być udostępnione wszystkim stronom.

Uzasadnienie dla tych żądań

 • Większość pracowników służby zdrowia zdaje sobie sprawę z powiązań między przewlekłym, ciężkim zaburzeniem snu (1), przewlekłym stresem (2) oraz zdrowiem fizycznym i psychicznym. Tego dokładnie doświadczają ludzie mieszkający niedaleko od turbin wiatrowych (3) wraz z innymi objawami bezpośrednio skorelowanymi z wystawieniem na energię dźwięku. (4,5,6,7)
 • Wiedza o zagrożeniu dla zdrowia poprzez narażenie na infradźwięki (8) i hałas niskiej częstotliwości (ILFN)(9) jest znana od wielu lat. Mimo to, niewiele wiadomo na temat aktualnych poziomów ekspozycji mieszkańców na emisję z turbin wiatrowych.
 • Związek pomiędzy przewlekłym narażeniem na hałas o niskiej częstotliwości a chronicznym stresem fizjologicznym, nawet w trakcie snu, został wyraźnie podkreślony przez prof Leventhall i wsp. w 2003 roku.(10)
 • Większość lekarzy nie wie o problemach związanych z narażeniem na hałas niskiej częstotliwości (ILFN). Ta niewiedza była wspierana przez akustyków i innych określających takie problemy jako “dokuczliwość” – bez dokładnych rozpoznań klinicznych.(11)
 • Objawy powstałe w wyniku narażenie na działanie turbin wiatrowych zgłaszane są od roku 2003 (12,13,14,15,16,17). Objawy były zgłaszane przez akustyków, pracowników placówek ochrony zdrowia oraz mieszkańcy krajów, w tym Dania, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Wielka Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia i Australia.
 • Objawy zgłaszane były historycznie do 4 km od najbliższej turbiny wiatrowej, a ostatnio charakterystyczne objawy zostały zgłoszone nawet w odległości do 10 kilometrów od najbliższej turbiny wiatrowej (18). Występuje to szczególnie w przypadku większych turbin wiatrowych (np. 3MW), a w niektórych sytuacjach nawet dalej, gdy turbiny są umieszczone na wysokości (19) lub w pobliżu akwenów wodnych.
 • Problemy zdrowotne konsekwentnie nasilają się w czasie, aż do ustania ekspozycji. Lekarze zalecają rodzinom opuszczenie swoich domów w celu odzyskania ich zdrowia. Wielu nie ma dokąd pójść i nie może sprzedać swoich domów, a więc stają się bezdomnymi “uchodźcami farm wiatrowych”. Inni pozostają w pułapce, nie mogąc się ruszyć (20).
 • Profesorowie Moller i Pedersen z Uniwersytetu Aalborg w Danii, potwierdzili, że większe mocniejsze turbiny wiatrowe emitują więcej fal dźwiękowe o niskiej częstotliwości w stosunku do ich emisji hałasu (21). Emisje te mogą z łatwością przenikać przez ściany, dachy i okna domów i miejsc pracy, ze względu na mniejsze straty transmisji w niskich częstotliwościach.
 • Ostatnie prace badawcze akustyczny w USA (Falmouth) (22) i Australia (NSW) (23) potwierdziły, że hałas o niskiej częstotliwości oraz pulsacyjne infradźwięki emitowane przez turbiny wiatrowe zostały zmierzone wewnątrz domów i miejsc pracy osób poszkodowanych oraz, że występują, gdy poszkodowani mają objawy syndromu turbin wiatrowych.
 • Obecnie rządy na całym świecie nie wymagają pomiarów w pełnym spektrum dźwięku i drgań, nie wymagają pomiarów wewnątrz domów i miejsc pracy, nie wymagają oceny snu lub innych zakłóceń i ograniczają prawie wszystkie oceny do słyszalnego hałasu (dBA) tylko, na zewnątrz domów i miejsc pracy.

Streszczenie

Kłopoty ludzi poszkodowanych przez akustyczne zanieczyszczenie z turbin wiatrowych zostało powszechnie zignorowane przez odpowiednie rządy.
Obecne praktyki oceny hałasu są niekompetentne, nie do zaakceptowania i muszą zostać zmienione aby zawierać pełny monitoring pasma akustycznego wewnątrz domów i w miejscach pracy.

Treść niedostępna
Zezwól na używanie ciasteczek przez kliknięcie na klawisz Akceptuję.

Referencje

 1. Capuccio F et al, “Sleep Duration predicts cardiovascular outcomes: a systemic review and meta-analysis of prospective studies” European Heart  Journal, (2011) 32, 1484-1492
 2. McEwen, Bruce “Protective and Damaging Effects of Stress Mediators”  NEJM 1998, 338 171-179
 3. Shepherd, Daniel et al “Evaluating the impact of wind turbine noise on health-related quality of life” Noise & Health, September-October 2011, 13:54,333-9 http://www.wind-watch.org/documents/evaluating-the-impact-ofwind-turbine-noise-on-health-related-quality-of-life/
 4. Pierpont, Dr Nina “Wind Turbine Syndrome, A report on a Natural Experiment” Published by K Selected Books, Santa Fe NM 2009  www.windturbinesyndrome.com see also http://www.windwatch.org/documents/wind-turbine-syndrome-excerpts-from-the-executivesummary/
 5. McMurtry, Professor Robert “Toward a Case Definition of Adverse Health Effects in the Environs of Industrial Wind Turbines: Facilitating a Clinical  Diagnosis” Bulletin of Science Technology and Society 2011 31:316 http://bst.sagepub.com/content/31/4/316
 6. Phillips, Prof Carl V “Properly interpreting the Epidemiological evidence about the health effects of Industrial Wind turbines on nearby residents”  Bulletin of Science, Technology and Society vol 31 No 4 (August 2011) pp 303 – 315 http://www.wind-watch.org/documents/properly-interpreting-theepidemiologic evidence-about-the-health-effects-of-industrial-wind-turbineson-nearby-residents/
 7. Leventhall, Benton & Pelmear May 2003, A report for DEFRA “A review of published Research on Low Frequency Noise and its Effects” http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/noise/research/lowfrequency/
 8. NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) November 2001, “Infrasound Brief Review of Toxicological Literature”
 9. Leventhall, Benton & Pelmear, May 2003 op cit 
 10. Leventhall, Benton & Pelmear, May 2003 op cit Section 105
 11. Pederson & Waye, “Perception and Annoyance due to wind turbine noise – a dose-response relationship” in J Acous. Soc. Am. 116 (6) 2004 pp 3460-70
 12. Harry, Dr Amanda “Wind turbines, Noise and Health” 2007 http://www.wind-watch.org/documents/wind-turbines-noise-and-health/
 13. Iser, Dr David personal communication
 14. Pierpont, Dr Nina “Wind Turbine Syndrome, A report on a Natural Experiment” Published by K Selected Books, Santa Fe NM 2009  www.windturbinesyndrome.com
 15. McMurtry, Professor Robert “Toward a Case Definition of Adverse Health Effects in the Environs of Industrial Wind Turbines: Facilitating a Clinical Diagnosis” Bulletin of Science Technology and Society 2011 31:316 http://bst.sagepub.com/content/31/4/316
 16. Hanning, C & Evans, A BMJ 2012: 344 e 1527 http://www.windwatch.org/documents/wind-turbine-noise-editorial/
 17. Laurie, Dr Sarah Medical Director, Waubra Foundation, Submission to the Australian Federal Senate Inquiry into Rural wind Farms, February 2011,  accessible via www.waubrafoundation.com
 18. Waubra Foundation Submission to the NSW Department of Planning, March 2012, at http://www.wind-watch.org/documents/response-to-nsw-planningdepartment-draft-guidelines-for-wind-developments/
 19. Personal communication, Hubert De Bonneville, see also http://www.windturbinesyndrome.com/2012/french-writer-going-nuts-fromwind-turbines-france/
 20. http://www.wind-watch.org/news/2012/03/09/letter-to-australian-primeminister-from-dr-sarah-laurie/
 21. Moller & Pedersen “Low Frequency Noise from Large Turbines” J Acoustical Society America 2011 129: 3727 – 3744 http://www.windwatch.org/documents/low-frequency-noise-from-large-wind-turbines-2/
 22. Ambrose, Stephen & Rand, Robert “Bruce McPherson Infrasound and Low Frequency Noise Study” 2011 http://www.windwatch.org/documents/brucemcpherson-infrasound-and-low-frequency-noise-study/
 23. Cooper, Steven “Review of Draft NSW Guidelines” March 2012 http://www.wind-watch.org/documents/review-of-nsw-draft-wind-farmguidelines/

Źródła:

http://www.epaw.org/documents/Wind_turbine_acoustic_pollution_assessment_requirements_en.pdf

http://waubrafoundation.com.au/

5 komentarzy

 1. W gminie Bełchatów, pola uprawne narażane są co roku na ogromną ilość kwaśnych deszczy, pyłu, popiołu, żużlu, tlenku azotu, tlenku siarki.
  Nasze dzieci chorują o wiele częściej niż Wasze.

  Dziękujemy za Waszą, (niektórych z Was) inicjatywę odstąpienia tej skromnej piędzi ziemi, na nowoczesne, ekologiczne siłownie wiatrowe.
  Przez grzeczność nie wypomnimy, że nie bezinteresownie.
  Wasza wspaniała akcja spowoduje zmniejszenie mocy największej polskiej elektrowni Bełchatów, (4380 MW). Pozwoli to naszym dzieciom wyzdrowieć, a nam zwiększyć plony, już w rok po tym, kiedy pierwsze Wasze dzieci nabawią się nerwic, staruszki głuchoty, a psy zaczną szczekać na swoich.
  Gdybyście byli jeszcze skłonni wygospodarować kilka hektarów na spalarnię naszych śmieci, otrzymacie od nas honorowe obywatelstwo gminy Bełchatów.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Grupa mieszkańców gminy Czerwin nie chcą na swoim terenie elektrowni wiatrowych – 23 lipca złożyli do Urzędu Gminy Czerwin protest, który podpisało 451 mieszkańców (podpisy wciąż są zbierane).

  Komitet Protestacyjny w swoim piśmie skierowanym do wójta i Rady Gminy stwierdził, „że w wielu zakątkach świata społeczności lokalne protestują przeciwko budowaniu farm wiatrowych w pobliżu ich zabudowań. Bardzo dziwi fakt, że wyznaczając na terenie naszej gminy teren pod wiatraki, określono minimalną odległość od zabudowań do wiatraka na 500 m, gdy tymczasem w Europie Zachodniej i w innych miejscach świata, gdzie energia wiatrowa pozyskiwana jest od wielu lat, minimalna odległość od zabudowań ludzkich do pojedynczej turbiny wiatrowej wynosi nie mniej niż 1500 m (Francja – Francuska Akademia Medycyny zaleciła wstrzymanie budowy wszystkich wiatraków w odległości mniejszej niż 1,5 km od siedlisk ludzkich), 1900 m (Holandia), 2000 m (Wielka Brytania, Niemcy – Bawaria), 3000 m (Czechy), 3200 m (USA), a u nas określono odległość na 500 m od zabudowań!”

  […]

  Stanowisko komitetu protestacyjnego :

  Wiele polskich gmin, wiedząc o negatywnym oddziaływaniu elektrowni wiatrowych, w ogóle nie podjęło tego zagadnienia. Należy też podkreślić, że w wyniku prowadzonych badań nad wpływem elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi oraz masowych protestów lokalnych społeczności sąsiadujących z wiatrakami w innych krajach Unii Europejskiej – odchodzi się od instalowania wiatraków w sąsiedztwie ludzi. Dlaczego u nas nie skorzystano z ich doświadczenia i mądrości?

  Długoletnie obserwacje i badania naukowców na świecie wykazały, że wiatraki mają szkodliwe oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne. Szkodliwy hałas, infradźwięki, odbijanie promieni słonecznych, migotanie w nocy świateł są przyczyną wielu dolegliwości wśród ludzi mieszkających blisko wiatraków. Odnotowano między innymi:
  – zaburzenia nastroju, migreny, depresje, agresywność, irytację, nietolerancję na hałas,
  – zaburzenia równowagi,
  – uporczywe infekcje narządów oddechowych, bronchit, uszkodzenia pęcherzyków w oskrzelach i płucach,
  – patologia całego organizmu rozprzestrzenia się na wiele organów, powodując: osłabienie układu odpornościowego, alergie, patologie kardiologiczne, w tym gęstnienie osierdzia, padaczka, bóle kręgosłupa i w klatce piersiowej, bóle głowy, bóle stawów, silne bóle mięśni, wrzody żołądka i dwunastnicy, zespół jelita nadwrażliwego, obniżenie ostrości wzroku, krwawienia z błony śluzowej nosa, spojówek, narządów układu pokarmowego oraz hemoroidy, patologie neuropsychiatryczne: zmniejszenie zdolności poznawczych, obniżenie zdolności zapamiętywania, pogłębione zaburzenia psychiczne, zaburzenia neurologiczne charakterystyczne dla rozległego uszkodzenia mózgowia (podobne do objawów choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i AIDS).

  Najnowsze badania wskazują na szczególne niebezpieczeństwo, na jakie narażone są płody ludzkie w czasie ciąży kobiet mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Dochodzi nie tylko do zwiększenia procentowego urodzeń dzieci z wadami rozwojowymi, ale także gorszego rozwoju psychofizycznego dzieci urodzonych i żyjących w pobliżu wiatraków.

  W strefie farmy wiatrowej masowo giną ptaki.

  Dziś ważą się losy naszej Gminy, dlatego pytamy Szanownego Pana Wójta, Szanownych Radnych, czy jesteście gotowi wziąć na siebie pełną odpowiedzialność oraz żyć ze świadomością, że wiedząc o negatywnym oddziaływaniu turbin wiatrowych, swoją decyzją narażacie swoich najbliższych, sąsiadów, mieszkańców gminy na:
  1) utratę zdrowia,
  2) wstrzymanie rozwoju gminy i powolne jej wymieranie (nie będzie można pobudować nowych budynków w promieniu 3 km od wiatraków),
  3) wysoka awaryjność wiatraków: oderwane łopaty wirnika mogą lecieć na odległość nawet 900 m, podobnie jest ze spadającym zimą lodem,
  4) znaczny spadek cen gruntów, wysuszanie ziemi i jej jałowienie,
  5) świadome zniszczenie środowiska wokół farm wiatrowych – masowe ginięcie ptaków, wytworzenie mikroklimatu, wzrost temperatury.

  Spokojne życie mieszkańców zamieni się w koszmar (osoby, które doświadczyły tego na własnej skórze mówią o „piekle”). Otrzymane za zgodę na postawienie w danym miejscu turbiny wiatrowej pieniądze, są niczym w porównaniu do wartości ludzkiego zdrowia, które jest bezcenne. Korzyść finansowa dla kilku osób nie może być ważniejsza od zdrowia i bezpieczeństwa kilku tysięcy mieszkańców gminy Czerwin.

  Komitet Protestacyjny
  przeciwko budowie farm wiatrowych
  na terenie gminy Czerwin

  Jerzy Chojnowski
  Stanisław Daszewski
  Zbigniew Gołąbek
  Anna Klec
  Michał Młodzianowski
  Ryszard Płóciennik
  Krystyna Romańczyk
  Michał Wrzosek

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)