Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Z rozmyślań przy śniadaniu: Demokracja. Referendum w sprawie miasta i odległości wiatraków od domów

referendumDzisiaj mam dobrą informację dla osób zainteresowanych tym, aby Stepnica pozostała wsią. Grupa mieszkańców złożyła wniosek o … referendum w sprawie nadania miejscowości Stepnica statusu miasta. Tym razem pytanie referendalne jest tak sformułowane, żeby rada, ani sąd nie mogli go odrzucić za niemerytoryczną treść, choć podejrzewam że będą próbowali pod jakimkolwiek powodem bo jeśli Rada Gminy szanowała by zdanie swoich wyborców czyli de facto, tych którzy są ich zwierzchnikami, to nie odrzucałaby tak po prostu wniosku o referendum tylko wniosła o poprawienie go, a gdyby to było trudne do zrealizowania to zawsze mogła sama rozpisać referendum z właściwie sformułowanym pytaniem w temacie na jaki chcieli się wypowiedzieć mieszkańcy. Pod wnioskiem o referendum podpisało się przecież ponad 500 mieszkańców.

Teraz drodzy mieszkańcy znowu wszystko w waszych rękach, poniżej jest link z kartą na podpisy popierające referendum w sprawie miasta.

Pobierz plik wydrukuj zbierz tyle ile możesz podpisów od swoich sąsiadów/znajomych i oddaj którejkolwiek osobie z inicjatorów lub pełnomocnikowi (można zostawić karty dla mnie w aptece w Stepnicy ).

 Karta referendalna miasto

Oprócz wniosku o referendum w sprawie miasta zgłoszony został od razu wniosek o referendum w sprawie odległości wiatraków od naszych mieszkań.

Poniżej link do karty i podobnie jak powyżej, pobierz plik wydrukuj zbierz tyle ile możesz podpisów od swoich sąsiadów/znajomych i oddaj którejkolwiek osobie z inicjatorów lub pełnomocnikowi (można zostawić karty dla mnie w aptece w Stepnicy ).

Karta referendalna 3km wiatraki

To nasze demokratyczne prawo do tajnego referendum – wspierajcie demokrację i wolność słowa.

A skoro już będziemy organizować referendum w sprawie miasta i odległości od wiatraków to wykorzystajmy pieniądze przeznaczone na referendum kilkukrotnie i w tym samym czasie odpowiedzmy na kilka ważnych dla mieszkańców pytań w wolny demokratyczny i uczciwy sposób poprzez referendum.

1. Czy chcemy aby rada wprowadziła mechanizm referendum jako obowiązkowy raz w roku dla decyzji w ważnych dla gminy sprawach i inwestycjach?

2. Czy chcemy aby rada wprowadziła obowiązek rozpisania referendum jeśli mieszkańcy złożą wniosek o zawetowanie jakiejkolwiek uchwały podjętej przez radnych?

Nikt nie będzie już dzielił mieszkańców na zwolenników czy przeciwników wójta, rady czy kogokolwiek innego, tylko my mieszkańcy sami  razem będziemy decydowali, znikną  sztuczne podziały i nikt nie będzie miał prawa pisać “oni nowa stepnica” czy “oni żołnierze wójta”. Każdy ma z nas własne zdanie, ale szanujemy zdanie większości niezależnie czy jest zgodne z naszym.

3. Czy chcemy aby na terenie naszej gminy zostało zlokalizowane składowisko jakichkolwiek odpadów? – to w związku z plotkami jakie się słyszy o planach naszego Wójta?

Proszę napiszcie w komentarzach jak podobają się wam powyższe 3 punkty i czy chcecie poddać te pytania pod referendum , możecie podać też swoje propozycje spraw w jakich chcecie się wypowiedzieć w referendum.

 

 

 

21 komentarzy

 1. Podczas straconej dekady po ogłoszeniu stanu wojennego z kraju na stałe wyjechało mniej osób niż w ciągu ostatnich dwunastu lat, alarmuje “Dziennik Gazeta Prawna”. W okresie 2000-2012 wymeldowało się 298,9 tys. osób – średniej wielkości miasto.

  Z najnowszego spisu powszechnego wynika, że za granicą przez ponad rok przebywa 1,5 mln Polaków.

  Demografowie oceniają, że te osoby nigdy już nie wrócą do kraju na stałe. Tylko w ub. roku wyjechało ok. 100 tys. osób. W najbliższych pięciu latach dołączy do nich kolejne 500-800 tys. – szacuje rektor uczelni Łazarskiego, prof. Krystyna Iglicka.

  Z badań wynika, że aż 64 proc. młodych Polaków uważa, że tylko praca i życie za granicą stwarzają dla nich jakąkolwiek szansę na przyszłość, dodaje Iglicka.

  […] Dlatego od 2014 r. Polaków będzie już tylko 37 milionów.

  Całość: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziennik-gazeta-prawna-polska-juz-sie-tu-nie-licze,1,5424269,wiadomosc.html

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Komuchy i Solidaruchy mogą sobie pogratulować, rozwalili wszystkie zakłady pracy w tym kraju, ludzie grzebią w śmietnikach, młodzi za granicą.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Iwonę,Rafała i wszystkich wytrwałych. Młyny sprawiedliwości mielą powoli- oby skutecznie 🙂 🙂 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 3. molochy utrzymać, najważniejsze jest napełnianie najgłębszych kieszeni.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. Tak ,jestem za tymi zmianami za tym żeby rada wprowadziła obowiązek rozpisania referendu ,na wniosek zainteresowanych ,i zastanowiłam się nad pt 3 no jak nie kijem to pałą -i na składowaniu śmieci też chcemy zarabiać,wytrujmy społeczeństwo ,zawiatrakujmy zróbmy wszystko to co da nam zyski ,na utrzymanie molochów ,w przyszłości….

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 5. i popatrzeć i posłuchać … 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 6. W Przybiernowie za śmieci mieszkańcy będą płacić 9 zł od osoby. Jakoś tamtej gminie opłaca się za taką kwotę. Nasza bogata, to i koszt większy. I Przybiernów nie wpadł na pomysł wiązania mieszkańców umową bez ustalonych warunków odbioru. Wiele osób podpisuje umowy z PGK Goleniów, firmą od lat obecną na naszym terenie, i do tego niedrogą. Nie dajcie się zwariować, MOŻNA PŁACIĆ TANIEJ ZA ŚMIECI!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 7. Zróbcie referendum w sprawie podatku śmieciowego, według ustawodawcy naliczać go można na cztery sposoby:
  według liczby mieszkańców w danej nieruchomości,
  powierzchni mieszkania,
  ilości zużywanej w danym mieszkaniu wody
  od gospodarstwa domowego
  Do tej pory płaciłam 25 zł a przy nowych zasadach będę miała płacić prawie 50 zł miesięcznie, przecież ilość śmieci które wyrzucamy w domu się nie zmieniła. Albo te stawki są za wysokie albo może wprowadzić inny przelicznik przecież dziecko nie wytwarza tyle śmieci co dorośli.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 8. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

  piątek, 15 lutego 2013 08:00
  Nowelizacja ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2003 r. Rozszerza ona katalog spraw, w których można przeprowadzić referendum lokalne o istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę, przy czym mogą one wykraczać poza kompetencje władz lokalnych.

  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w referendum tym mieszkańcy wyrażali swoją wolę w sprawach dotyczących ich społeczności, ale jednocześnie mieszczących się w kompetencjach władz lokalnych oraz w kwestii odwołania organu władzy, np. burmistrza, wójta, prezydenta miasta.

  Sejm uchwalił nowelizację 14 grudnia 2012 r., a prezydent podpisał ją 23 stycznia 2013 r.

  Ustawa wchodzi w życie 15 lutego 2013 r.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 9. Raczej nie da się wprowadzić czegoś takiego jak obowiązek referendalny tzn. nie da się zdefiniować czym są “decyzje w ważnych gminnych sprawach” gdyż nie da się ustalić przejrzystych kryteriów. Ponadto nie da się zmusić organu stanowiącego by głosował zawsze za przyjęciem uchwały rozpisującej referendum. No i na dodatkowo nie ma czegoś takiego jak wetowanie uchwały organu stanowiącego przez mieszkańców drogą referendum gdyż uchwałę taką po wezwaniu do usunięcia naruszenia skarży się do sądu administracyjnego.

  Wszystko co jest zawarte w tych dwóch punktach to już istnieje tzn. referendum odwoławcze. Jeśli większość uważa, że coś jest nie tak to odwołuje wójta oraz radę i rozpisuje nowe wybory. W między czasie na fotel zasiada zarządca.

  Jeśli chodzi o punkt trzeci to składowisko odpadów już istnieje?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Dosłowna kopia informacji z Kancelarii Prezydenta RP.

   Informacja

   w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

   W dniu 14 grudnia 2012 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym, której projekt został wniesiony do Sejmu z inicjatywy Senatu.
   Zasadniczym celem nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym jest zmiana art. 2 określającego katalog spraw, które mogą być rozstrzygane w drodze referendum lokalnego oraz art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, określającym warunki samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
   Uchwalona ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02), stwierdzającego zgodność przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym z Konstytucją.
   Dotychczasowy przepis art. 2 ust. 1 ustawy w praktyce powodował, że organy jednostek samorządu w niektórych sprawach odmawiały przeprowadzenia referendum lokalnego. Odmowa przeprowadzenia referendum uzasadniana była tym, iż chociaż sprawa dotyczy danej wspólnoty – np. zmiana granic lub likwidacja jednostki samorządu terytorialnego czy przebieg dróg niemających charakteru dróg gminnych – nie należy jednak do kompetencji organów gminy, a zatem nie może być przedmiotem referendum lokalnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż prawo do referendum lokalnego przysługuje „zawsze członkom wspólnoty, ilekroć tylko zachodzi potrzeba wypowiadania się o istotnych sprawach dotyczących tej wspólnoty – niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie ustawa to prawo doprecyzowuje”.
   Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kierując się brzmieniem sentencji wyroku i jego uzasadnieniem w nowelizacji przyjęto, iż referendum lokalne powinno być dopuszczalne również w innych, niż dotychczas przewidziane, istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. W następstwie zmian dokonanych w art. 2 ustawy o referendum lokalnym uchylono art. 7 tej ustawy oraz znowelizowano art. 54 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
   Zmiana polega na przeniesieniu do tej ustawy przepisu, który stanowi, iż samoopodatkowanie mieszkańców gminy może nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego.
   Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 10. dorzuciłbym referendum, żeby otworzyć jeszcze jedną aptekę. Tym razem tanią.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 11. Gdzieś wyczytałam, że miarą miasta jest w nim porządna księgarnia…
  Czy wyobrażacie sobie księgarnię w naszej gminie??
  Ja już widziałem plakaty “na mieście”

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 12. Wieś

  życie na wsi…

  Szczęście że mieszkam na wsi,
  w spokoju
  ciszy
  pięknie.

  Tu życie się toczy innymi prawami,
  żyje się lekko i zwiewnie.
  Tu mogę chodzić polnymi drogami
  gdzie nogi poniosą,gdzie tylko zechcę.

  Bez zgiełku miasta
  huków, hałasów.
  Wokół ślicznych widoków
  kwitnących łąk i lasów.

  życie nabiera znaczenia
  w zdrowiu się żyje,
  bez miasta zmęczenia
  bez ograniczenia.

  Ja mam ten zaszczyt
  że dni tu liczę,
  żyć tak pragnę
  bo żyję jak kwiat

  kwitnę…

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • dobre, proszę o więcej

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

   • Proszę:
    WSI SPOKOJNA
    Miasto wciąż szerzej zatacza swe ramy,
    o wsi spokojna, piękna i wesoła,
    wciąż się oddalasz za nasze okręgi,
    i nasze serce za twym pięknem woła.

    Pośród twoich pól, oraz łąk zielonych,
    można spokoju doznawać do syta,
    a o te myśli, co krążą nad nami,
    nikt nie zabiega, a także nie pyta.

    Słonko, promienie kieruje na wszystko,
    wraz z zapachami każdej pory roku,
    deszcz gdy popada, raduje rośliny,
    i im nadaje większego uroku.

    W każdy poranek, ptaki swoją mową,
    przypominają istnienie radości,
    pewno w ich śpiewie jest zwykła codzienność,
    związana węzłem niekrytej miłości.

    Kiedy nadchodzi wieczorowa pora,
    bywa, że słychać miłe żab kumkanie,
    albo gdzieś świerszcze urządzają koncert,
    choć żaden nie zna gry na fortepianie.

    Dzień za dniem płynie po wiejskiej krainie,
    w rytmie przyrody w sens życia utkanej,
    więc się radujmy, gdy jesteśmy na wsi,
    tej naszej pięknej, uroczej, kochanej.
    Krzysztof Roszczyk

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)