Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Rzutem na taśmę – po co pośpiech ze zmianą studium

rmw

Temat zmian w studium naszej gminy to bardzo poważna sprawa. Stanowi ono o naszym otoczeniu, krajobrazie, w jakim będziemy żyć i o naszym bliskim sąsiedztwie. Niestety częstokroć jest tak, że władze samorządowe po cichu i w pośpiechu zmieniają te bardzo ważne plany.

Tak jest i teraz. Temat kolejnych zmian w studium pojawia się tuż przed wyborami i to głównie w internecie. Po co ten pośpiech? Czyżby jakaś kolejna inwestycja “potrzebna” gminie, jak wiatraki, wymagała tej zmiany. Może nowe linie energetyczne przez łąki, a może nasze władze dojrzały na tyle, że w końcu dostosują studium do nowych wymagań rozporządzenia dotyczącego Planów Zadań Ochronnych terenów Łąk Skoszewskich?

20141001100416185 (4)_01

Pojawiła się enigmatyczna informacja z bardzo krótkim terminem złożenia wniosków. Generalnie jak zwykle.

W temacie inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody wypowiada się także Najwyższa Izba Kontroli. “Brak planów sprawia, że większość inwestycji powstaje przypadkowo, na podstawie indywidualnych decyzji. W rezultacie powstała sytuacja, w której o kształcie terenu, zamiast planów opracowanych przez samorząd, przesądzają de facto propozycje inwestorów.  NIK zaleca samorządom prowadzenie aktywnej polityki przestrzennej, m. in. jak najszybsze opracowanie aktualnych dokumentów planistycznych i ich realizowanie. … Podobnie nieaktualne w większości gmin są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokumenty planistyczne, które wyznaczają politykę przestrzenną gminy i są podstawą do sporządzenia miejscowych planów. Stanowi to naruszenie ustawy o planowaniu oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzi do tego, że inwestycje realizowane są na podstawie indywidualnych decyzji w odpowiedzi na poszczególne wnioski inwestorów. W rezultacie o kształcie krajobrazu na obszarach chronionych, zamiast całościowej polityki przestrzennej, przesądzają propozycje inwestorów. Taka procedura eliminuje kontrolę społeczną z procesu ustalania warunków zabudowy obszarów chronionych. Ponadto prowadzi do chaosu przestrzennego, degradacji walorów przyrodniczych oraz może utrudnić lokalizację nowych inwestycji w przyszłości. NIK przypomina, że miejscowe plany są dokumentem planistycznym gminy i stanowią akty prawa miejscowego, które gmina ma obowiązek przestrzegać  i nimi się kierować.

Kontrola NIK pokazała, że większość gmin (80 proc.) nawet nie jest w stanie ocenić, czy ich plany miejscowe i studia zagospodarowania są aktualne. Zaniedbują bowiem  obowiązek analizowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na swoim terenie (ustawa o planowaniu wymaga przedstawienia takich analiz radzie gminy przynajmniej raz  w czasie kadencji). Gminy nie oceniają też postępów w opracowywaniu miejscowych planów. Analizy te są podstawą do oceny aktualności planów i studiów.

NIK zobowiązała m. in. do:

 • intensywniejszych prac nad sporządzeniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • doprowadzenia do zgodności studiów oraz miejscowych planów z przepisami ustawy o planowaniu oraz ustawy Prawo ochrony środowiska;”

Źódło: http://www.nik.gov.pl/plik/id,7229,vp,9113.pdf

 

Jak prowadzona jest polityka planistyczna w naszej gminie? Czy jest uaktualniania wg obowiązujących przepisów? Otóż nie.

W dniu 21 maja wszedł w życie Akt prawny, na mocy którego ze studium i planów zagospodarowania gminy Stepnica powinny zniknąć strefy lokalizacji elektrowni wiatrowych. W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zostało opublikowane stosowne zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Skoszewskie PLB320007. Akt ten nie został uwzględniony w studium.

Drodzy mieszkańcy jeśli nie chcecie żyć w cieniu wiatraków złóżcie stosowne wnioski. To samo dotyczy biogazowni i innych “miododajnych inwestycji” piszcie, wnioskujcie, to Wasze prawo.

Wzory wniosków dotyczących wiatraków znajdziecie Państwo poniżej:

wniosek_pzo_do_studium_-wzor

wniosek_pzo_do_studium_-wzor

 

Czasu jest niewiele – tylko do jutra. Każdy mieszkaniec ma prawo do decydowania o tym gdzie będzie mieszkał. 

Jednak procedura przewiduje kolejne konsultacje, więc warto się przygotować na kolejny termin. 

3 komentarze

 1. Dzisiaj Sejm przyjął weto prezydenta do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oznacza to, że ustawa trafi do kosza.
  “Bronisław Komorowski zawetował uchwaloną w czerwcu nowelizację ustawy o ochronie gruntów, zakładającą, że to samorząd, a nie minister rolnictwa, będzie miał prawo odrolnić grunty rolne klas I-III (do pow. 0,5 ha). Prezydent uznał, że zapis ten może sprzyjać nieuzasadnionemu wykorzystywaniu gruntów “do celów niezwiązanych z produkcją rolną”. W dyskusjach na temat ustawy wprost pojawiały się zarzuty, że jest ona korzystna dla lobby popierającego budowanie na odrolnionych gruntach elektrowni wiatrowych.

  Prezentujący w czwartek w Sejmie stanowisko prezydenta sekretarz stanu w jego kancelarii Olgierd Dziekoński przekonywał, że grunty rolne klas I-III są bardzo cennym dobrem narodowym i stanowią zasób praktycznie nieodwracalny. Nie można więc pozwalać, by nadużywano przypadki ich odrolniania, a na to zezwalałaby przyjęta nowelizacja. Tym bardziej, że zmieniała ona stan prawny obowiązujący zaledwie od 2013 roku.”
  Pozdrawiam
  Monika Moroń

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Kolejna zmiana studium- składajcie wnioski- termin do jutra

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)