Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Przekroczone normy zawartości manganu i zbyt mętna woda w kranach w Stepnicy

W Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Stepnica zostały opublikowane wyniki badań wody z ujęcia wody w Miłowie – punkty szkoła poidełko oraz Gąsierzyno klub wykonane 20.02.2017 oraz 27.02.2017 r. 

Badania z dn. 20 lutego wykazały, że w obu przypadkach normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zostały przekroczone dla mętności i manganu. 

Badanie powtórzono i po tygodniu 27.02.2017 , wyniki nie wykazały przekroczeń. Nie opublikowano do tej pory badań mikrobiologicznych, więc nie wiemy czy je wykonano.

Mangan w wodzie pitnej

Mangan ma działanie neurotoksyczne stąd zalecana dopuszczalna wartość 50 µgMn/l jest odpowiednia dla ochrony zdrowia publicznego.

Przekroczonej wartości manganu to głównie nieprzyjemny smak oraz zapach wody.

Mangan tworzy charakterystyczne czarne osady (wg niektórych określeń – smoliste) osadzające się w rurach, armaturze, itp. Osady te są jeszcze bardziej uciążliwe niż w przypadku żelaza (jeszcze trudniej je usunąć), zwłaszcza jeśli zostanie zabrudzona armatura lub pranie (przyczyna licznych skarg konsumentów). Ścianki muszli klozetowej, powierzchnia zlewu oraz wanny pokrywa się pomarańczowo-brązowymi zaciekami. Nawet najsilniejsze detergenty mogą mieć problem z doczyszczeniem tego brudu.

Za pomarańczowe plamy na jasnych ubraniach po praniu również odpowiada ten pierwiastek. Tuż po wyjęciu ubrań z pralki widać szkody, jakie jest w stanie wyrządzić .

W osadach manganowych bardzo intensywnie rozwijają się różnie bakterie.

Generalnie utrzymanie stężenia manganu w wodzie na wyjściu ze Stacji na poziomie określonym normą (tj. Poniżej 0,05 mgMn/L) gwarantuje utrzymanie sieci w czystości oraz zabezpiecza przed wystąpieniem opisanych powyżej zjawisk.

Mętność w wodzie

Mętność jest odwrotnością przezroczystości, wyrażaną w NTU (kiedyś używano jednostki mgSi/dm³). Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU. Mogą ją powodować: glina, iły, wytrącające się związki żelaza, manganu i glinu, substancje humusowe, plankton, mikroorganizmy – cząstki mineralne i organiczne. Mętność ma znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym – często podwyższonej mętności towarzyszą przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne, powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody.

Przyczyny skażeń wody pitnej

Co pewien czas pojawiają się mikrobiologiczne skażenia wody przeznaczonej do spożycia, powierzchniowej, podziemnej także kąpielisk i basenów kąpielowych. W przypadku zanieczyszczenia wód pitnych mieszkańcy pozbawieni są na pewien czas wody wodociągowej która zwykle nie spełnia podstawowych wymogów bakteriologicznych. Głównymi przyczynami bakteriologicznego skażenia wód są:

 • nielegalne i niekontrolowane zrzuty ścieków do wód powierzchniowych,
 • spływy powierzchniowe (głównie rolnicze) z terenu zlewni,
 • wylewanie gnojowicy i odchodów na pola uprawne,
 • przesiąkanie odchodów przez nieszczelne szamba (doły chłonne) do wód podziemnych,
 • fekalia przedostające się do studni i ujęć wodnych,
 • stara sieć wodociągowa wykonana z różnych materiałów,
 • awarie sieci wodociągowej,
 • nieszczelność sieci wodociągowej i przesiąkanie ścieków do wody pitnej,
 • prace remontowo-budowlane sieci wodociągowych i SUW,
 • brak dezynfekcji wymienianych rur i remontowanych odcinków sieci wodociągowej,
 • brak regularnych badań wody, rutynowe działania przy produkcji wody

Mieszkańcy często skarżą się na jakość wody: kolor brązowy, mleczny, zapach nie do zaakceptowania.

Płacimy za wodę bardzo dużo, ale nasza woda w kranach nie jest dobrej jakości

Urzędnicy na czele z burmistrzem, ani radni z komitetu burmistrza nadal nie przywiązują wagi do jakości wody pitnej w naszej gminie, nawet gdy dzieciom w szkole zafundowano poidełko z wodą niezgodną z normami. Woda to jedno smród z kanalizacji to kolejny problem zgłaszany przez mieszkańców. 

Jak zwrócić uwagę Sanepidu na istniejące problemy? Czy WOZ to odpowiedni operator wod-kan dla nas? Kiedy władze gminy zrozumieją, że wodociąg należy modernizować?

źródło wyników badań: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6488

 

12 komentarzy

 1. od samorządu aż po brukselę

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. że ten wybór jest tylko wyborem 🙂
  nie uchroni winnych przed prokuratorem 🙂

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 3. ze podglądanie “reżimowej telewizji ” i nowej stepnicy Ciebie wkręciło ??

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 4. Ten się smiejje kto się smieje ostatni…??

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

 5. W telewizji reżimowej płacz i zgrzytanie zębów. jak miło.

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 5

 6. Mangan jest mikroelementem, w dozwolonej ilości zdrowym dla człowieka. Jak za dużo to niezdrowo i przedawkowanie sprzyja demencji. Uwaga więc Dziadkowie! Ostrożnie z piciem zdroju stepnickiego. No i spodziewać się należy rozwoju bakterii kałowych.
  Tutaj Mangan (a właściwie jego związki) działa jak nawóz.

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

 7. a co jest? 🙂

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

Trackbacks

 1. Woda pitna w całej gminie nie spełnia norm | Nowa Stepnica

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)