Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

WODA: Wyganowski zabrania podlewania ogródków!

Zródlo:

 1. https://stepnica.pl/pliki/stepnica/pliki/Zarz%C4%85dzenie%20zakaz%20podlewania.pdf

14 komentarzy

 1. Niech wystąpi z wnioskiem do OPS o zapomogę lub dodatek specjalny ale z gwarancją że tylko przyzna 200 zł jak innym !

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 2. Z raportu NIK:
  “Tymczasem wieloletnie zaniechania w zakresie remontów i modernizacji poszczególnych sieci wodociągów, z których więcej niż połowa pochodzi sprzed 30 lat, powodują ich częstą awaryjność.”

  “W ocenie Izby marnotrawienie wody spowodowane było m.in. niewystarczającą dbałością o stan sieci i brakiem monitoringu dystrybucji wody oraz możliwością przerzucenia na konsumentów wszelkich kosztów związanych ze stratami. W obecnym stanie prawnym kosztami działalności wynikającymi z produkcji niesprzedanej wody, w tym ze strat, obarczani są wszyscy korzystający z sieci wodociągowej. Taryfy konstruowane są bowiem w oparciu o koszty działalności, do których przedsiębiorstwa doliczają także straty wody.”

  http://www.rp.pl/Konsumenci/309019943-NIK-Marnowali-wode-a-kosztami-obciazali-klientow.html

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 3. Ktoś wie czy i jakiej wysokości należy się spodziewać mandatu w przypadku nie dostosowania się do zarządzenia. Jest jakaś podstawa prawna? Uchwałą Rady… coś?

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Zarządzenie wyglada na nielegalne jak zwykle:
   http://www.rp.pl/artykul/1282985-Wojt-nie-ma-prawa-wprowadzac-ograniczen-w-uzywaniu-wody.html

   “Wójt nie jest uprawniony do wprowadzenia ograniczeń w używaniu wody. Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług powinien określać regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez radę gminy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej czasowe ograniczenia w zakresie poboru wody może wprowadzić dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.”

   Potwierdza się, że wydajność ujęcia jest za mała – samorząd MA OBOWIĄZEK się tym zająć!

   Potrzebne nam pilne budowa dodatkowych ujęć wody i modernizacja sieci!
   Co robi urząd obecnie planuje wywalenie milionów na modernizację ujęć, w których brakuje wody!!!
   To samo jest w Budzieniu, tylko dla nas nie wystarczy beczkowozów.

   Andrzej nie raz opowiadał, że go to nie obchodzi i następny po nim będzie miał ten problem!

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

   • Przeczytałem :
    Uchwała Nr XXXV/299/06
    Rady Gminy Stepnica
    z dnia 28 kwietnia 2006 r.
    w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
    Stepnica.
    ani słowa o możliwości ograniczenia dostępu do wody w celu podlewania.

    Hulaj dusza… w dupę sobie wsadźcie te zarządzenie

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 4. Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
  własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  (…)
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
  ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
  sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
  w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

  No to ja pytam – czy zakaz używania wody do podlewania upraw nie jest naruszeniem moich potrzeb bytowych?

  Przepis na który się powołano jest z “dupy”. Gmina ma obowiązek zaopatrzyć mieszkańców w wodę a wydany zakaz temu przeczy. Klęski żywiołowej nie ogłoszono.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 5. i mam nadzieję ze Pan burmistrz raczy odwołac zakaz podlewania

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 6. Ale nie można korzystać z gminnych ujęć wody czyli ogródek ze swojego kranu mogę podlewać ?

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 7. Hahahahahaha jaki to radca prawny podał taką podstawę prawną, hahahahahaha – nasza starowinka wice?

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

 8. Zamiast modernizować wodociąg to się zakaże podlewania i już. Jakie to proste.

  Najlepsze: Dobre 16 Słabe 0

 9. szklanka wody dziennie na mieszkanca 🙂

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)