Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

STRAJK: SP RACIMIERZ – Zawieszenie zajęć od 8.04.2019 r.

SZANOWNI RODZICE

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy rządem, a związkami zawodowymi, informuję, że z powodu przewidywanego strajku
od poniedziałku tj. 8.04.2019 r. zawieszam zajęcia do odwołania.

W tym czasie, w wyjątkowych sytuacjach, szkoła zapewni opiekę świetlicową. O potrzebie skorzystania z opieki świetlicowej należy poinformować Dyrektora Szkoły pod numerami telefonu: 91 418 82 28 lub 609092571, do piątku (5.04) do godziny 1500.  

W przypadku, gdy strony sporu dojdą do porozumienia do końca tygodnia, zajęcia w  poniedziałek odbędą się. O tym fakcie zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Decyzję o zawieszeniu zajęć podjęłam w celu uniknięcia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci i uczniów, jaką jest niemożność zapewnienia podopiecznym właściwej opieki na terenie szkoły.

Sprawa odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych została omówiona z p. Malwiną Witkowską-Kasicą, Przewodniczącą Rady Rodziców.

MAGDALENA ŁAWICKA
DYREKTOR SP W RACIMIERZU

Zrodlo:

https://spracimierz.szkolna.net/n,zawieszenie-zajec-od-8-04-2019-r

3 komentarze

 1. Nauczyciel otrzymuje 3 do 5 tys,zł na rękę.
  Przysługuje im prawo do urlopu płatnego 8 tygodni wakacji i 2 tygodni ferii zimowych.
  Wszystkie święta wolne .
  18 godzin pracy tygodniowo.
  Taka jest prawda ,czy się mylę ?

  Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 2

 2. Jeśli nie odpowiadają warunki płacowe to można się przecież zwolnić i poszukać lepiej płatną pracę. Aktualne wynagrodzenia nauczycieli są adekwatne do posiadanych przywilejów. Zaproponować nauczycielom 8 godzinny system pracy w szkole. Będzie miał czas przygotowć się do lekcji, sprawdzić zadania i nawet przeprowadzić zajęcia wyrównawcze. Urlop 26 dni roboczych jak każdy. Przywileje należą się tym którzy pracują w dni wolne i święta. Każdy z nas by usłyszał, jak się nie podoba to proszę poszukać lepiej płatnej pracy. Mam nadzieję, że nauczyciele będą kontynuowali strajk do końca wakacji. Oczywiście bez wynagrodzenia.

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 3. Anna Zalewska została zapytana o pomysł niektórych samorządów, które chcą wypłacać nauczycielom wynagrodzenie za dni, w których trwa strajk. – Odwołuje do informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wypowiedziała się jednoznacznie. Wynagrodzenie za czas strajku się nie należy – odpowiada Zalewska.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)