STRAJK: Ile pracują nauczyciele w Polsce a ile w innych krajach

Badania nie kłamią – nasi nauczyciele przy tablicy pracują najkrócej w Europie!

A jednak. W porównaniu z kolegami po fachu z innych krajów europejskich polscy pedagodzy spędzają najmniej czasu, pracując z uczniem. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu agendy Komisji Europejskiej Eurydice, poświęconego zagadnieniom edukacji.

W Wielkiej Brytanii nauczyciel pracujący na pełen etat pracuje zazwyczaj 37 h tygodniowo. Zajęcia zaczynają się zazwyczaj pomiędzy 8.30 a 9.15 i kończą o 15.15  – 16.00. Nauczyciele pracują zazwyczaj 39 tygodni w roku.

Najdłużej z uczniem pracują Turcy, którzy poświęcają na to 30 godzin zegarowych w tygodniu, oraz Niemcy, gdzie w zależności od poziomu edukacji nauczyciel pracuje z uczniem od 24 do 26 godzin

Jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach?

Polski system edukacji w przełożeniu na klasyfikację poziomów ISCED:

• ISCED 0 – przedszkole;
• ISCED 1 – szkoła podstawowa;
• ISCED 2 – gimnazjum;
• ISCED 3 – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa;
• ISCED 4 – szkoły policealne;
• ISCED 5 – wyższe studia zawodowe, studia magisterskie, studia uzupełniające magisterskie, studia podyplomowe;
• ISCED 6 – studia doktoranckie.

1. Polska

W Polsce rok szkolny trwa 10 miesięcy, od września do czerwca, z czego wymiar zajęć dydaktycznych wynosi minimum 178 dni. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca . Każdy tydzień nauki trwa pięć dni. Jednostka lekcyjna wynosi 45 min. Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych wynosi odpowiednio: 23 godz. (ISCED 1 – szkoła podstawowa klasy I–III), 28 godz. (ISCED 1 – szkoła podstawowa klasy IV–VI), 31 godz. (ISCED 2 – gimnazjum) i 35 godz. (ISCED 3 – szkoły ponadgimnazjalne).

2. Francja

Rok szkolny trwa 180 dni, od września do czerwca. Szkoły są czynne sześć dni w tygodniu, ale lekcji nie prowadzi się w środowe i sobotnie popołudnia. Każdy tydzień nauki składa się z 26 lekcji 60-minutowych w szkole podstawowej i 25,5–30 lekcji 55-minutowych w szkole średniej (przy czym na zajęcia dla uczniów, którzy mają zaległości, oraz na przedmioty fakultatywne przewidziano 3 dodatkowe godziny). Minimalny roczny wymiar zajęć wynosi 846 godzin zegarowych w szkołach podstawowych i 842 godziny zegarowe w szkołach średnich pierwszego stopnia. Tygodniowy łączny wymiar czasu pracy nauczycieli na poziomie ISCED 1, 2 i 3 wynosi 35 godzin zegarowych (godz.) z czego obowiązkowe pensum dydaktyczne dla nauczycieli wynosi: • na poziomie ISCED 1 – 23,8 godz. • na poziomie ISCED 2 – 16,5 godz., • na poziomie ISCED 3 – 13,8 godz

3. Irlandia

Rok szkolny obejmuje 183 dni (od września do końca czerwca) w szkołach podstawowych i 179 dni (od września do końca maja) w szkołach średnich. Szkoły są czynne pięć dni w tygodniu. Minimalny roczny wymiar zajęć w szkole podstawowej wynosi 915 godzin. Nie określa się obowiązkowej liczby lekcji. W szkole podstawowej lekcje trwają na ogół 30 minut; szkoły stosują się do ogólnych wytycznych dotyczących czasu przeznaczanego tygodniowo na poszczególne elementy programu nauczania. W szkole średniej lekcje trwają na ogół 35–45 minut, a tygodniowy wymiar zajęć wynosi od 35 do 42 lekcji. W Irlandii kryterium określającym wymiar czasu pracy nauczycieli jest obowiązkowe pensum dydaktyczne, które wynosi: • na poziomie ISCED 1 – 25,9 godz., • na poziomie ISCED 2 – 22,0 godz., • na poziomie ISCED 3 – 22,0 godz

4. Niemcy

Rok szkolny obejmuje od 188 dni (pięciodniowy tydzień nauki szkolnej) do 208 dni (sześciodniowy tydzień nauki szkolnej) w okresie od sierpnia do lipca. Dzienny i tygodniowy wymiar zajęć szkolnych ustalają poszczególne kraje związkowe. Szkoły są czynne przez pięć lub sześć dni w tygodniu (w większości przed południem). Każdy tydzień składa się z 19–28 lekcji w szkole podstawowej i 28–30 lekcji w szkole średniej. Lekcja trwa 45 minut. Średni minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2002/2003 wynosił 698 godzin w szkolnictwie podstawowym i od 875 do 987 godzin, zależnie od rodzaju szkoły, w szkolnictwie średnim I stopnia. Tygodniowy łączny wymiar czasu pracy nauczycieli na poziomie ISCED 1, 2 i 3 wynosi 40 godzin zegarowych (godz.) z czego obowiązkowe pensum dydaktyczne dla nauczycieli wynosi: • na poziomie ISCED 1 – od 20,3 do 21,0 godz., • na poziomie ISCED 2 – od 17,3 do 21,4 godz., • na poziomie ISCED 3 – od 17,3 do 20,3 godz.

5.1. Anglia, Walia, Irlandia Płn.

Szkoły muszą być czynne przez 190 dni w roku, natomiast dokładne terminy ustalają lokalne władze edukacyjne lub organ zarządzający szkołą, zależnie od statusu prawnego szkoły. Rok szkolny trwa na ogół od września do lipca. Szkoły prowadzą zwykle zajęcia przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Obecnie zmierza się do ustanowienia ujednoliconego roku szkolnego, podzielonego na sześć okresów. Szereg lokalnych władz edukacyjnych wprowadziło ten nowy model w roku szkolnym 2004/05, a inne są w trakcie jego wprowadzania lub je planują. Decyzje w tej sprawie pozostają w gestii lokalnych władz edukacyjnych lub organu zarządzającego szkołą. Minimalny zalecany tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych w Anglii i Walii wynosi 21 godzin (dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat), 23,5 godziny (od 7 do 11 lat) i 24 godziny (25 godzin w Walii) (od 11 do 16 lat) oraz 25 godzin (dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat). W Irlandii Północnej minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny dla uczniów w wieku poniżej 8 lat i 4,5 godziny dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Większość szkół prowadzi zajęcia przez większą liczbę godzin niż proponowane minimum. Dzień nauki w szkole rozpoczyna się na ogół ok. 9-ej, a kończy o 15- lub 16-ej. O organizacji czasu w ciągu szkolnego dnia decyduje szkoła. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej kryterium określającym tygodniowy czas pracy nauczycieli jest wymiar godzin obowiązkowej obecności nauczyciela na terenie szkoły. Wynosi on: • na poziomie ISCED 1 – 32,4 godz., • na poziomie ISCED 2 – 32,4 godz., • na poziomie ISCED 3 – 32,4 godz.

5.2. Szkocja

Szkoły są czynne 190 dni w roku, natomiast dokładne terminy semestrów ustalają władze lokalne. Rok szkolny rozpoczyna się na ogół w połowie sierpnia, a kończy w ostatnich dniach czerwca. Władze lokalne dość ściśle przestrzegają standardowych norm dotyczących tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych: 25 godzin dla szkół podstawowych (z mniejszą liczbą godzin dla najmłodszych dzieci) i 27,5 godziny dla szkół średnich I stopnia. (Lekcje trwają 40 lub 45 minut – decyduje o tym dyrektor szkoły). W Szkocji tygodniowy łączny wymiar czasu pracy nauczycieli na poziomie ISCED 1, 2 i 3 wynosi 35 godzin zegarowych (godz.) z czego obowiązkowe pensum dydaktyczne wraz z wymiarem godzin obowiązkowej obecności na terenie szkoły wynosi: • na poziomie ISCED 1 – 23,5 godz., • na poziomie ISCED 2 – 23,5 godz., • na poziomie ISCED 3 – 23,5 godz.

Podsumowanie

Poniżej przedstawiono dane wymiaru czasu pracy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Francji, Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii w postaci graficznej wyszczególniając kryteria stosowane w poszczególnych krajach (w pierwszej kolumnie przedstawiony został poziom ISCED 1 (szkoła podstawowa), w drugiej ISCED 2 (szkoła średnia pierwszego stopnia), a w trzeciej ISCED 3 (szkoła średnia drugiego stopnia). Na tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Francji, Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii – jak wspomniano wcześniej – składa się kilka elementów. Najczęściej jest to konfiguracja godzin pensum dydaktycznego i godzin obowiązkowej obecności na terenie szkoły. Na poziomie szkoły podstawowej jest to wymiar od 25,9 do 40,0 godzin zegarowych tygodniowo, a na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym od 22,0 do 40,0 godz

Źródła:

 1. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5B394EDCA941C294C12576480048C3F7/$file/Analiza_%20BAS_2009_21.pdf
 2. http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_96/i-399.pdf
 3. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/597573,badania-nie-klamia-nasi-nauczyciele-przy-tablicy-pracuja-najkrocej-w-europie.html
 4. https://oko.press/pensum-wedlug-zalewskiej/
 5. https://www.easysend.pl/blog/ile-zarabiaja-nauczyciele-w-uk/

26 KOMENTARZE

 1. Do najbardziej niezadowolonych z zakończenia strajku należą uczniowie. Dodatkowe wakacje wiosenne przy dobrej pogodzie dają duże możliwości poszalenia na świeżym powietrzu. A nauczyciele? Liczą straty i plują sobie w brodę, że dali się zrobić w ch..a przez człowieka Schetyny.

  Dobre 7 Słabe 1

 2. Świnia z krową poradziły
  Żeby belfry strajk skończyły
  Idzie wielkie świętowanie
  W tle majówka, grillowanie
  Kwiczy świnia, ryczy wół
  Steka nie dam ni…chu ,chu !!😄🤔

  Dobre 10 Słabe 7

 3. żeby mopa wyprać u fryzjera 🤣 świnka z krówką będą musiały się dołożyć 🤔

  Dobre 9 Słabe 3

 4. Dzisiaj szok dla strajkujących nauczycieli stepnickich. Koniec strajku i cieniutka wypłata! Chyba że… Pan burmistrz ze swoją kamarylą podejmie decyzję o wypłacie za cały miesiąc “ciężkiej pracy”, bo za strajk to płacić “nie nada!😁”

  Dobre 11 Słabe 5

 5. Niech idą na garnuszek do kramka, niech walczą o “godność “,którą dawno zaprzedali, wieczne wakacje osiągnięć mniej niż zero….udzielić urlopu na podratowanie rozumu

  Dobre 13 Słabe 5

 6. 40 godzin pracy tygodniowo dla leniuchów którzy dla zmyły sami nazywają się nauczycielami. Skończyć z kartą nauczyciela i oceniać uczniów nie przez pryzmat zasobów finansowych ich rodziców.

  Dobre 14 Słabe 6

 7. W Zachodniopomorskiem najwięcej poparcia dla strajku w śród nauczycieli.😃
  I najniższy poziom nauczania w Polsce.😁 Dzisiaj pikieta przed MEN. Ilu “nauczycieli” stepnickich pojechało do Warszawy?

  Dobre 15 Słabe 4

 8. Kim są SPONSORZY Kramka i Kozłowskiej z Fundacji Otwarty Dialog?

  Brytyjski “Sunday Times” pisze o zarzutach komisji parlamentu Mołdawii wobec Fundacji Otwarty Dialog o przyjęcie 1,5 mln funtów od szkockich firm-słupów w zamian za lobbing na rzecz oligarchów.

  Powołując się na dokument komisji parlamentarnej Mołdawii z lutego br. “Sunday Times” wskazuje, że według ustaleń posłów dwie szkockie firmy – Kariastra Project LLP i Stoppard Consulting – miały zaksięgować na swoich kontach ponad 26 milionów funtów pochodzących z budzących wątpliwości źródeł, a część tej kwoty mogła docelowo trafić do Fundacji Otwarty Dialog.

  Według sugestii zawartych w mołdawskim raporcie, które przytacza gazeta, pieniądze miały być przekazane fundacji dla sfinansowania kampanii lobbingowej na rzecz mołdawskiego oligarchy Veaceslava Platona oraz bankiera z Kazachstanu, Muchtara Ablazowa.

  Platon, jeden z najbogatszych ludzi w Mołdawii, odbywa karę więzienia za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa, związane ze zniknięciem miliarda dolarów z krajowego systemu bankowego. Miał on wyprowadzić ok. 1 mld USD poprzez udzielanie kredytów firmom, na czele których stali pośrednicy. Aferę nieprzychylne mu media nazwały “kradzieżą stulecia”.

  Z kolei Muchtar Ablazow – b. prezesa banku BTA i przeciwnik polityczny ówczesnego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa – został skazany zaocznie w czerwcu 2017 r. za domniemane przestępstwa finansowe: sprzeniewierzenie ok. 6 mld dolarów USA i legalizację środków finansowych pochodzących ze źródeł przestępczych.

  W raporcie mołdawskiej komisji stwierdzono m.in., że Fundacja Otwarty Dialog ingerowała w wewnętrzne sprawy Mołdawii, a środki finansowe organizacji pochodziły m.in. z “rosyjskich instytucji wojskowych, pieniędzy z rajów podatkowych”.

  Kim są sponsorzy Kramka i Kozłowskiej? Panama, Seszele, Belize… ABW sprawdza finanse FOD

  “Sunday Times” przytacza te znane od kilku miesięcy zarzuty, sugerując ze swej strony, że fundacja ma “obowiązki wobec” agentów rosyjskich służb wywiadowczych jako “narzędzie soft power” Kremla.

  Dobre 6 Słabe 1

 9. Myślę że czas przejść do bardziej radykalnych kroków. Wyrzucic całe to towarzystwo wypowiedzieć kartę nauczyciela zatrudnić nie 600 a 400 tys i dać 1000zl podwyżki przy pensum 24godz. Myślę że te 600tys będzie się bić o te 400tys wolnych miejsc. Dość terroru. Jest niepowtarzalna okazja aby zreformowac to talatajstwo. A ci którym tak źle pójdą gdzie indziej pracować i sobie w końcu ulżą skoro tak bardzo uwiera im ta praca.

  Dobre 12 Słabe 10

 10. Strajków y zebrali 3 mln zł na “wsparcie”. Nauczycieli jest około 600 tys. Wychodzi 5zł na łeb ha ha ha ha 😀

  Dobre 6 Słabe 6

  • Założenia:
   1. 500 nauczycieli strajkujących
   2. 2500 zł średnio miesięcznie na rękę miesięcznie
   3. 22 dni pracy miesięcznie
   4. 114 zł dniówki
   5. 10 dni strajku

   STRATA: ok. 1140 zł na statystycznego strajkującego

   Jak na razie …

   Dobre 6 Słabe 6

 11. Świnia z krową się spotykały
  Chórek belfrów oceniały
  Cóż stwierdziły….? takie życie !!
  Autorytet legł w korycie

  Dobre 13 Słabe 5

  • Pamiętam jak dziś, przyszedł namawiać mnie na ubezpieczenie emerytalne przedstawiciel któregoś z kilku funduszy. Roztaczał przede mną zachwycające wizje emerytury na Hawajach. Odpowiedziałem, że te pieniądze zostaną najprawdopodobniej ukradzione. Facet zaklinał się, bił w piersi lecz nic u mnie nie wskórał.

   Dobre 9 Słabe 0

 12. Żeby jeszcze się przez te18 godzin przykładali się do roboty. Potem nadganiają za kasę rodziców organizując korepetycje drąc ostatnie pieniądze. Może Urząd Skarbowy zainteresuje się tym, czy mają kasy fiskalne. Jeśli nie mają to są zwykłymi oszustami.
  Jeżeli szkoła wyraźnie odstaje z poziomem nauczania, to rodzice powinni dążyć do wymiany takich nauczycieli.

  Dobre 14 Słabe 5

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij