Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Kwiryng Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych

12 czerwca, w środę w Stepnickim BIP pojawiło się Zarządzenie burmistrza z (sic!) 19 kwietnia. Dotyczy oczywiście spraw … tajnych 🙂

Komentarz pozostawiamy czytelnikom.

zarzadzenie_nr_30_2019_burmistrza_miasta_i_gminy_stepnica_z_dn._19_kwietnia_2019_r._w_sprawie_powolania_pelnomocnika_ds._ochrony_informacji_niejawnych

Źródło:

  1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/7901

1 komentarz

  1. znaczy się szpieg 🙂

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)