Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Konkurs na dyrektora szkoły… po stepnicku

Z dniem 30 kwietnia br. pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy zakończyła Jolanta Jędrzejewska. Jej funkcję, na maksymalny okres 10 miesięcy, powierzył Burmistrz zarządzeniem Andrzejowi Wyzińskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektor Jędrzejewskiej. Wszystko niby zgodnie z prawem ale…

Grzech zaniedbania

O tym, że do końca obecnego roku szkolnego trzeba przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Stepnicy, Burmistrz Andrzej Wyganowski i urzędnicy wiedzą od ponad 2 lat. Taki wymóg na organy prowadzące placówki oświatowe nakłada bowiem ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Ustawa weszła co prawda w życie z dniem 1 września 2017 ale jej treść znana była niezwłocznie po uchwaleniu.

Zgodnie z ustawą, po połączeniu szkół gimnazjalnych z podstawowymi, funkcję dyrektora tych placówek można było powierzyć bez konkursu maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Ponieważ ustawa nakazuje wyłaniać nowych dyrektorów w drodze konkursu (wyłączono tryb bezkonkursowy) do początku przyszłego roku szkolnego należało przygotować i przeprowadzić konkurs. Czasu było aż nadto ale tak się nie stanie, bowiem żadne działania w tym kierunku nie zostały przez Burmistrza podjęte a obowiązki dyrektora szkoły powierzono decyzją Burmistrza na okres do lutego przyszłego roku. Wybrano zatem rozwiązanie kuriozalne i szkodliwe dla szkoły i jej uczniów. Dlaczego?

Nieznośne terminy

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza w sprawie konkursu na dyrektora szkoły w Stepnicy, konkurs zostanie przeprowadzony najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku, tak „aby z dniem 1 kwietnia nowa osoba objęła funkcję”. Problem w tym, że to najgorszy z możliwych terminów i wynika albo z nieznajomości przepisów Prawa oświatowego przez Burmistrza albo z jego (przepraszam za określenie) „olewatorskiego” podejścia do spraw edukacji w Gminie. Ani jedno ani drugie w sumie mnie nie dziwi.

Objęcie funkcji przez nowego dyrektora z dniem 1 kwietnia oznacza w praktyce stracony dla nowej dyrekcji kolejny rok szkolny 2020/2021.  Terminy w oświacie (czego Pan Burmistrz po ponad 16 latach ciągle nie pojmuje) są nieubłagane. I tak, do 21 kwietnia dyrektor musi przedłożyć organowi prowadzącemu „arkusz organizacyjny szkoły”. Ten dokument to jakby szczegółowy plan działania szkoły na cały przyszły rok szkolny, oprócz spraw dotyczących bezpośrednio organizacji zajęć szkolnych zawiera także informacje kadrowe, dotyczące zatrudnienia nauczycieli oraz zastępców dyrektora. Nowy dyrektor nie będzie miał zatem możliwości na samodzielne sporządzenie takiego dokumentu w tak krótkim terminie, co oznacza przyjęcie arkusza organizacyjnego poprzednika. Czyli rok w plecy…
Dodam, że w internecie jest dostępna masa publikacji na temat optymalnych terminów na przeprowadzanie takich konkursów właśnie z uwagi na interes szkoły i uczniów. Polecam i Burmistrzowi i urzędnikom, dla których blisko 2 i pół roku to ciągle za mało by taki konkurs jak należy przygotować.

Karuzela nazwisk

O tym, że konkurs w końcu będzie musiał się odbyć wiedzą nauczyciele, dyrekcje szkół, Burmistrz (pewnie jako ostani), członkowie Rady Rodziców (którzy akurat sprawdzają przepisy na bieżąco) oraz wąski krąg zainteresowanych. Jak to w takich sytuacjach bywa, ruszyła karuzela nazwisk potencjalnych następców Jolanty Jędrzejewskiej i, jeśli wierzyć plotkom, kiepsko to wygląda. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się bowiem Andrzeja Wyzińskiego, Magdalenę Ławicką (!) a nawet Agnieszkę Makowską.
Ponieważ szczegółowa analiza mojej oceny powyższych kandydatów naraziłaby mnie na niechybne procesy sądowe, poprzestanę na wzmiankach:

Andrzej Wyziński – były dyrektor Gimnazjum i dotychczasowy zastępca Jolanty Jędrzejewskiej- gwarant polityki „żeby było jak było”, czyli bez zmian. A nasza szkoła niczego nie potrzebuje tak bardzo jak właśnie gruntownych zmian. Ocena negatywna.

Magdalena Ławicka – dyrektorka szkoły w Racimierzu (najgorsze wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w powiecie w 2016r.), dzięki m.in. jej wnioskowi zlikwidowano naukę jęz. angielskiego w gminnych podstawówkach (przywróconą dzięki Radzie Rodziców). Ocena NEGATYWNA.
Zresztą, skoro Urząd Miejski jako organ prowadzący wydał ocenę negatywną byłej dyrektor Jędrzejewskiej m.in. z powodu niskich wyników nauczania, wierzę, że konsekwentnie negatywną ocenę Urząd wystawi także Pani dyrektor Ławickiej, której placówka jest na jeszcze niższym poziomie nauczania. Czas pokaże…

Agnieszka Makowska – ciągle wierzę, że to żart.

Niejasne kompetencje

Przed objęciem stanowiska wiceburmistrza przez Ryszarda Ławickiego sprawami placówek oświatowych w gminie zajmowała się dotychczasowa wiceburmistrz Stanisława Rzymczyk. Tak wieść gminna głosiła. Obecnie kwestia ta jest nie do końca jasna. Z pisma Burmistrza wynika, że „za sprawy oświatowe w Urzędzie jest odpowiedzialna Pani Dorota Bednarczyk, inspektor ds kadrowych, oświaty, kultury i archiwum zakładowego”. Generalnie wybór słuszny, bowiem wiceburmistrz Ryszard Ławicki jest mężem dyrektorki szkoły w Racimierzu, mielibyśmy zatem do czynienia z konfliktem interesów ale… To nie Pani Bednarczyk uczestniczyła w zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły w Stepnicy a właśnie Ryszard Ławicki. On też zażądał od Rady Rodziców szkoły w Stepnicy dokumentów i odbył spotkanie z Przewodniczącą Rady przed wydaniem przez Urząd oceny pracy byłej dyrektor szkoły. Kto zatem realnie podejmuje działania i ma wpływ na  decyzje w sprawie gminnych placówek oświatowych? Konia z rzędem dla zorientowanych.

Nadzieja w rodzicach

O tym, że nasz szkoły potrzebują radykalnych zmian piszę od lat. Słabe (nawet bardzo słabe) wyniki nauczania, niejasna polityka kadrowa, nierozwiązany problem agresji w szkole i brak właściwej komunikacji (a tym samym współpracy) z rodzicami. Tego nie da się zmienić sięgając „po swoich”. Nasze szkoły potrzebują silnego wsparcia z zewnątrz! Kogoś spoza układu, doświadczonego, konsekwentnego i kreatywnego.  A mamy silne argumenty, bo to stanowisko to nie tylko prestiż ale także wysokie dochody (100 tys. zł pensji brutto rocznie). Gdyby mądrzej dysponowano gminnymi mieszkaniami, można byłoby dorzucić mieszkanie służbowe ale…

Następny dyrektor obejmie tę funkcję na okres aż 5 lat! Można w tym czasie wiele zmienić na lepsze ale wiele też można „popsuć”. Na pewno, a wcześniejsza decyzja o likwidacji angielskiego to jeden z przykładów, można utrudnić przyszłość naszym dzieciom, bo że nie o dzieci lokalnej władzy chodzi widać jak na dłoni. Także Rodzice, do Was należy piłeczka. Musicie się zorganizować i wymusić na Burmistrzu takie zaplanowanie i przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły aby umożliwić udział kandydatów spoza naszej gminy. Inaczej zmarnujemy kolejne w sumie 6 lat. Przepraszam, nasze dzieci zmarnują te lata. Żebyśmy nie musieli tęsknić za byłą dyrektor…

6 komentarzy

 1. Czyli nowy dyrektor obejmie stanowisko w prima aprilis. Jaki żartowniś z burmistrza!

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 2. Czyli Pani Dorota zajmuje się w urzędzie sprawami kadrowymi, zasobem archiwalnym, sprawami oświaty i kultury. Człowiek orkiestra jednym slowem! Nie dziwota, że na sprawy szkolne czasu brak przy takim nawale obowiązków. No ale to pokazazuje stosunek burmistrza do spraw związanych z oświatą i kulturą w gminie. Można sobie przecież pozwolić na spokój mając najgorsze szkoły w powiecie i jedne z gorszych w województwie…

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. Stepnica miala dobre szkoly. Dawno temu. Teraz to dramat. Nie od wczoraj ale od lat poziom tylko spada. No ale jak sami rodzice siedza cicho to co sie potem dziwia? Po akcji z angielskim powinni dzialac! No ale znowu wybrali jak wybrali. Stary wyjadacz z SB nie po to modelowe cechy wyrabia by mu plebs fikal. Rada to albo zaufani albo zalezni. Juz widze nauczycieli w radzie miejskiej z przewodniczaca na czele jak Wam o szkole walcza. Tylko cholera tych dzieci zal. Na wladze nie maja wplywu ale rodzice to im sie nie udali. Wstyd.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 4. Znając stepnickie metody to dyrektorem szkoły zostanie Ławicka.
  Oczywiście absolutnie “bez wiedzy i zgody” Rysia …

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 5. Zrobili sobie prywatne folwarki ze szkół i dzielą ciepłymi posadkami. Gdyby myśleli o dzieciach zmienili by dyrektorki już dawno. No ale jak tu żonę pensji pozbawić? 😉

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 6. Ostatnie zdanie doskonale oddaje “organizację” organu prowadzącego…
  W punkt.

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)