Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Wspólne posiedzenie Komisji – 25 czerwca, sesja Rady – 28 czerwca

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

Natomiast w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska

Wszystkie informacje dotyczące wspólnego posiedzenia komisji i obrad Rady Miejskiej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce System Rada http://rada.stepnica.pl/kalendarz-posiedzen

Źródło:

1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/7911

2 komentarze

 1. wszystko uknute?

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 2. Niby prawnik a nie zna prawa:

  Art. 15. Używanie kajdanek
  1. Kajdanek można użyć w przypadkach, o których mowa w art. 11 przesłanki użycia środków przymusu bezpośredniego pkt 1–11, 13 i 14.
  2. Kajdanek można użyć także na polecenie sądu lub prokuratora.
  3. Kajdanek używa się w celu częściowego unieruchomienia kończyn.
  4. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu.
  5. Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można użyć wyłącznie wobec osób:
  1) agresywnych;
  2) zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o którym mowa w art. 115 czyn zabroniony § 20, art. 148 zabójstwo lub art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);
  3) pozbawionych wolności.
  6. W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.
  7. Kajdanek zakładanych na nogi używa się równocześnie z kajdankami zakładanymi na ręce.

  https://www.arslege.pl/ustawa-o-srodkach-przymusu-bezposredniego-i-broni-palnej/k1027/

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)