Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Posiedzenia komisji 10-ty i 11-ty oraz sesja Rady Miejskiej 12-tego września.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 1300  w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu

                                                                                       Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                                      Marek Kleszcz

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 4/2019 z wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 czerwca 2019 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023”.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 10. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Stepnica do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 11. Wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2019 r. o godzinie 1300  w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych

                                                                                   Rady Miejskiej w Stepnicy                                                                                       Anna Mutkowska-Bochniarz

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 4/2019 z wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 czerwca 2019 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023”.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 10. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Stepnica do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 11. Wnioski i zapytania.
 12. Rozpatrzenie przydziału lokalu mieszkalnego socjalnego.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 1300  w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                                               Agnieszka Makowska

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr V/19 z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023”.
 5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 9. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Stepnica do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 10. Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.
 13. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Źródła:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/8004
 2. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/8005
 3. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/8006

15 komentarzy

 1. Czy bedzie nagranie z sesji?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 2. .,

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

 3. Grześ przez wieś worek fauszu niesie
  A przez dziurkę fausz ten ciurkiem sypie się za Grzesiem😄

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 3

 4. Cysterna przyjechała, minusami POsikała 😜

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 2

 5. Do naszego mniasta cysterna nie przyjedzie🤔 bo nie znajdą takiej coby ten wstyd pomieścić 😫

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

 6. Nowe wieści z kampanii wyborczej; “cysterny wstydu”. Też jeżdżą po naszym mieście?

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 3

 7. Tutaj obowiązuje prawo po stepnicku i prawnicy też o tym wiedzą 😎

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 2

 8. Projekt uchwały MPZP pochodzi z października, uwaga! … 2012 roku!

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 2

 9. ale mają zapęd 🙂

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)