Ferma drobiu w Miłowie – tajne spotkania dla wybrańców

Zaproszenie o dziwnej treści otrzymali mieszkańcy Miłowa:

 1. Kto zaprasza? – “KTOŚ” bo w zaproszeniu nie jest wyraźnie wskazane KTO. Z treści można podejrzewać, że to inwestor, choć nie wiadomo kim on jest. 
 2. Zaprasza się “TYLKO” mieszkańców wsi Miłowo – trochę to śmieszne, bo protest podpisało 1000 osób, nie zaproszono też jedynej strony w postępowaniu Stepnickiej Organizacji Turystycznej 
 3. Zaprasza się na spotkanie w biurze STOP CO2 sp. z o.o.
 4. Punkty 2 i 3 mogą wskazywać na lęk przed udziałem w spotkaniu mediów, osób z pozostałej części gminy i organizacji pozarządowej 
 5. Spotkanie takie nie ma żadnego znaczenia proceduralnego, to nie są konsultacje społeczne, nie jest to rozprawa administracyjna,może chodzi o przekonanie mieszkańców do inwestycji (może będą obietnice: nowe drogi, świetlice, grill, darmowe drinki z parasolką itp…)
 6.   Zaproszenia roznosiła mieszkańcom sołtyska, choć twierdziła, że nie ma z tym nic wspólnego na zaproszeniach wpisano nazwiska mieszkańców wsi. Skąd obce osoby dostały listę nazwisk mieszkańców? Dlaczego ktoś udostępnia takie dane?
 7. Jeśli ktoś się wybiera polecamy nagrywać!

 

 

 

42 KOMENTARZE

 1. Robi się to tak:

  Sposób przeprowadenia sprawy opisuje paragraf 7 Statutu Sołectwa Miłowo.

  Dla wnikliwych link do Statutu:
  https://bip.stepnica.pl/dokumenty/3686

  Paragraf 7 brzmi następująco:

  1. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zabrania wiejskiego.
  2. O odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej mogą wystąpić:
  a) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
  b) wójt gminy
  3. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
  4. Wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 kierowany jest do wójta gminy, który niezwłocznie powiadamia sołtysa.
  5. Odwołanie następuje w takim samym trybie co wybór, po wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której wniosek dotyczy.
  6. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa można złożyć nie wcześniej niżpo upływnie trzech miesięcy od poprzedniego głosowania w sprawie odwołania.
  7. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa, wójt gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu przyjęcia rezygnacji i wyboru sołtysa.

  CO SIĘ PRZEKŁADA NA NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

  1. Trzeba zebrać około 10 podpisów z Miłowa pod wnioskiem o odwołanie sołtysa/rady sołeckiej (mieszkańcy Miłowa, ponad 18 lat)
  2. Pismo o odwołanie sołtysa musi zawierać uzasadnienie i wysyłamy to na adres Wyganowskiego.

  3. KTOŚ 🙂 zwołuje zebranie wiejskie w celu podjęcia decyzji o odwołanie sołtysa/rady sołeckie. KTOŚ nie jest opisany w genialnym Statucie opracowanym przez Wyganowskiego ale można się domyśleć, że to on musi to zrobić lub niesforna sołtyska.

  4. Trzeba wybrać nowego sołtysa i nowego nie będzie można odwołać w ciągu następnych trzech miesięcy.

  PROSTE!

  Dobre 3 Słabe 0

 2. Czy ktoś pomyślał że na tą fermę żeby brojlery żyły do dnia uboju, będą TIR-ami zwozili antybiotyki. To my będziemy je jedli. W razie choroby żadne antybiotyki nie będą działały.

  Dobre 6 Słabe 0

 3. Sasza ma odwagę “podniecać się “w obronie Wszystkich mieszkańców ,smutne to ,że siedzicie pod pantoflem góru i nie macie prawa “podniecać się “powinniście tam być wszyscy, jak jeden radny , to wasz obowiazek siedzicie jak szczury, zaszczute nie macie odwagi zabrać głosu we własnej sprawie , zachowujecie się gorzej jak jachira bo ta nie jest anonimowa. Aaaaa” córeczka “jednego z radnych na fejsie zwraca uwagę Saszy ,że jako radny powinien wiedzieć,że miejscowość w której ona przyszła na świat to WIDZIEŃSKO a nie Widzeńsko o kurnikach nie wspomina pewnie tatuś zakazał bo jego to nie tyczy 😫

  Dobre 13 Słabe 0

 4. Mieszkańcy Gminy Stepnica!

  Wczoraj o godzinie 17:00 pojechałem na spotkanie do Miłowa, na którym inwestorzy przedstawiali jak będzie funkcjonować ewentualna Ferma Drobiu w Miłowie.

  Spotkanie zostało ogłoszone jako wyłącznie, dla mieszkańców Miłowa, więc miałem lekkie obawy, że po prostu mnie nie wpuszczą… ale nic takiego nie miało miejsca 🙂

  Wpuścili, złego słowa nie powiedzieli, przygotowana była herbata, kawa, kilka rodzajów ciast. Inwestorzy wraz z prawnikiem, rzutnik, laptop.

  Zabrakło tylko mieszkańców! Którzy po prostu zignorowali to spotkanie, nie wierząc, że ono coś zmieni.

  Mieszkańców przybyło sześciu, do tego zastępca Burmistrza – Ryszard Ławicki, oraz dwie pracownice urzędu gminy z Referatu Architektury i Ochrony Środowiska. Ze strony inwestorów było 6 osób.

  Zapraszający na spotkanie zaczęli od zapytania mieszkańców o ich obawy względem fermy.

  Zaczęło się od wody. Inwestorzy oznajmili, że po uzyskaniu zgody środowiskowej, wystąpią o zgodę na odwierty własnych studni, jeśli nie da się znaleźć takiej wody, podłączą się pod istniejący zbiornik, zapewniając, że Miłowo wodę otrzyma w pierwszej kolejności.

  Następnie na potwierdzenie tych słów przedstawiono plan żył wodnych w glebie, w programie komputerowym PAINT!. Znacie państwo program Paint? To najprostszy program do rysowania, dostępny w każdym komputerze. Żadnego dokumentu źródłowego, żadnego papieru, tylko ten Paint.

  Temat przejeżdżających samochodów. Zadałem pytanie, którędy samochody ciężarowe będą dojeżdżały do Fermy, usłyszałem, że tak jak dotychczas. Czyli tak naprawdę z każdej strony….

  … ale jako mieszkaniec Stepnicy nie muszę się martwić, bo Ciężarówki wolą jeździć przez Widzeńsko i Zielonczyn.

  No to dopiero zacząłem się martwić! Bo dla mnie cała gmina to moja sprawa, a droga w Widzeńsku zaraz się rozsypie do końca, nie mówiąc już o domach mieszkańców. A że droga Powiatowa… to raczej nikt jej nie naprawi.

  Smrodu podobno nie będzie, bo obornik będzie wywożony, chłodnia na martwe kurczaki też będzie, nic tylko się cieszyć.

  Już wtedy wiedziałem, że mnie nie przekonają… ale do tego wszystkiego prawniczka zastosowała prosty chwyt psychologiczny mówiąc:

  – Czy ja mogę powiedzieć coś od siebie? Inwestorzy nie lubią o tym wspominać, ale oczywiście powstanie takiej fermy to swoiste coś za coś, oczywiście, że firma zaangażuje się przeróżne inicjatywy lokalne, będzie wspierać, może jakiś turniej i festyn.

  Jeden z inwestorów dodał:

  – Proszę Państwa ja mieszkam w Wałczu skrzyżowaniu dwóch głównych dróg krajowych i jak tych Tirów nawet nie słyszę, świat idzie do przodu, rolnictwo musi rozwijać się na wsiach, trzeba iść z duchem czasu…

  (dopisek ode mnie: Ewidentnie z duchem czasu… chów klatkowy…. Biedronka, Lidl i inne duże sklepy zdecydowały o wycofaniu ze sprzedaży jaj z takich hodowli do 2025. TO jest duch czasu!)

  Inwestor kontynuował: Po za tym proszę państwa są takie miejsca w tym kraju gdzie obok siebie są fermy norek, kurze itp. I ja pamiętam fantastyczne chwile na meczu drużyn tych zakładów na festynie zorganizowanym przez Drobimex!

  I tu się przyznam nie wytrzymałem i wstałem i wyszedłem…. ale zanim wyszedłem powiedziałem:

  “Szanowni Państwo, to o czym państwo teraz mówią, o tych festynach, turniejach, to w poważnych zachodnich firmach nazywa się CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, i jest oczywistą oczywistością, każdego dużego zakładu, który ingeruje w otoczenie, a państwo przedstawiają to jako pewnego rodzaju łapówkę dla mieszkańców, i pytam dlaczego są tutaj tylko zaproszeni mieszkańcy Miłowa, a nie mieszkańcy całej gminy, którzy w liczbie tysiąca podpisali protest.

  Mieszka pan w Wałczu i nie słyszy Pan przejeżdzających Tirów, fajnie, cieszę się. Ale mieszkańcy Widzeńska, Zielonczyna i Miłowa, słyszą je codziennie, świeżo wyremontowana kuchnia ma pęknięcia po dwóch tygodniach, droga jest powiatowa i powiat mimo naszych próśb nie remontuje jej od wielu lat, prawda jest taka, że rozjedziecie nasze drogi, zniszczycie ludziom domy. Wypijecie naszą wodę, bo my mamy bardzo mało wody, mamy jej ogromny deficyt i to wody słabej jakości. A mieszkańcy to wiedzą, bo nawet nie zamierzali tutaj przychodzić i was słuchać.

  No i wyszedłem…

  P.S. A na zakończenie chciałbym serdecznie wszystkim protestującym przypomnieć, że 1000 głosów w tej gminie, jest w stanie wygrać każde wybory.

  Decyzji Burmistrza dalej nie ma, ale po co na spotkanie z mieszkańcami przychodzą urzędnicy i wiceburmistrz? Jakoś się nie odzywali, nie protestowali, nie mieli nic przeciwko. Czy decyzja władz naszej gminy nie jest już jasna? Dla mnie raczej jest… a tak bardzo chciałbym się mylić. 😐

  https://www.facebook.com/sasza.kordzielewski/posts/3385469871478209

  Dobre 11 Słabe 1

 5. Sołtys to najwyższa funkcja i władza we wsi. Stoi na czele najbliższej ludzkim sprawom jednostki – sołectwa. To sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach rady gminy. Do jego obowiązków należy pobór podatków lokalnych (od nieruchomości oraz rolnego). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań wiejskich. Na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy mogą podejmować uchwały o wykonaniu prac na rzecz swojej wsi, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem sołtysa i władz gminnych, a także instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To także Zebranie Wiejskie wybiera raz na cztery lata sołtysa i radę sołecką . Rada pełni funkcje doradcze i opiniodawcze względem sołtysa i Zebrania. Każde sołectwo ma swój statut, który reguluje zarówno tryb powoływania władz jak i zakres kompetencji sołectwa i jego organów. I choć sołtys z tytułu wykonywania swoich obowiązków otrzymuje dietę w wysokości, którą ustala rada gminy, to w wielu miejscowościach nie ma chętnych, by tę funkcję pełnić.

  Inaczej jest jednak w Krępie. Miejscowość ta stała się znana nie tylko dzięki pięknemu położeniu i walorom przyrodniczym. Przez ostatnie kilka lat toczy się tam walka z inwestorem, który zamierza pobudować w tej miejscowości fermę drobiu. Te plany spowodowały, że mieszkańcy tej miejscowości protestowali przeciw temu, również poprzez aktywne uczestnictwo jako strona w procedurze administracyjnej zmierzającej do wydania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji.

  więcej:
  https://codziennikmlawski.pl/2016/12/02/soltys-to-wladza-soltysa-odwolac-nie-tak-latwo/

  Dobre 8 Słabe 0

  • W tym celu należy najpierw zapoznać się z aktualnym statutem.

   Statut sołectwa Miłowo:
   https://bip.stepnica.pl/dokumenty/3686 (2012 – czy to jest ostatnia wersja?)

   Par. 7 Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego
   1. O odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej mogą wystąpić:
   a) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
   […]

   Do dzieła!

   Dobre 1 Słabe 0

 6. na odwołanie takiego sołtysa czego doświadczyli wcześniej sołtysi tylko dlatego,że” Słoneczko” taki kaprys miało po prostu ich nie kochało. Ta osobniczka ewidentnie działa na niekorzyść mieszkańców Miłowa ,mało tego na niekorzyść mieszkańców całej gminy, ponieważ konsekwencje tej uzdrawiającej inwestycji poniesimy wszyscy.

  Dobre 15 Słabe 0

 7. Ten sondaż zapamiętają na długo. PiS – 57,1%, KO – 4,8%

  Wyniki sondażu, w którym zapytano kto prowadzi najlepszą kampanię wyborczą – to katastrofa Grzegorza Schetyny i całej opozycji. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w tym badaniu 57,1 proc. Jak na tym tle przedstawia się Koalicja Obywatelska. Otrzymali niecałe 5 proc., dokładnie 4,8 proc. – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Interii.

  Dobre 7 Słabe 3

 8. pączusia postawią i ludzi kupią. ciekawe czy zrobili wyjątek i zaprosili nasze “Słoneczko “

  Dobre 13 Słabe 2

 9. powrócił temat fermy drobiu w Miłowie ,ostatnio rozdawano zaproszenia na spotkanie tylko z mieszkańcami Miłowa w obecnej firmie co2 na którym to inwestor miałby przedstawić ze w związku z ta ferma nie miało by byc żadnych zagrożeń środowiskowych ,nie będzie smrodu ,braku wody zagrożen rozpadających się budynków przez transport,much wybuchów ITD spotkanie 25 o godz 17 ka kolonii ,z Miłowa akurat na to spotkanie się nikt nie wybiera ,chyba tylko sołtyska

  Dobre 14 Słabe 4

 10. … naruszenie poufności danych osobowych
  sprawca do ustalenia przez organy ścigania

  Dobre 15 Słabe 2

  • prawdopodobnie zaproszenia z nazwiska i pierwszych liter imienia ,wypisywała sama sołtyska ,czyli współgra dalej z inwestorem ,na 100% ma coś obiecane za ta współpracę,,dlaczego nie ma jeszcze DECYZJI Z GMINY ,NA TO NIE MA TERMINU .. ALBO CEL JEST TAKI na zwłokę dobic do takiego okresu że nie będzie możliwe odwołanie od tej decyzji

   Dobre 14 Słabe 1

   • Sołtys przekroczyła swoje uprawnienia.
    Artykuł 321. Kodeksu Karnego
    Kara pozbawienia wolności do lat 3.

    Dobre 17 Słabe 2

    • powiedzmy inwestora ,jest sołtys Miłowa,wypisać zaproszenia ,roznieść ,po wsi, to dopiero zasługi,,na spotkanie w CO2 z 25 września dowiozła 6 osób tylko 6 osób ,,NAJMNIEJ ZNACZĄCYCH W TEJ SPRAWIE .A CO OBIECANO /?PRACĘ dla tych osób ,za tzw robotę to trzeba było się zabrać 30 lat temu ,naraża się ta osoba na konsekwencje z tytułu RODO za ujawnianie bezprawnie mieszkanców Miłowa z nazwiska osobom obcym….

     Dobre 10 Słabe 0

 11. Wyłącznie dla mieszkańców wsi Miłowo. Jakby reszty Gminy to nie dotyczyło. A może chętni do tej super pracy ludzie z Gąsierzyna albo Czarnocina też by pogadali. Nie no w sumie o jakiej pracy….

  Dobre 13 Słabe 2

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij