Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Walka o miejscowy plan – mieszkańcy v. Rada

Mieszkańcy nie składają broni w sprawie miejscowego planu i fermy drobiu. Od miesięcy analizują dokumenty, konsultują się ze specjalistami z różnych branż i prawnikami. O naszej władzy tego powiedzieć nie można. Tym bardziej cieszy, że pozyskaną wiedzą i informacjami Mieszkańcy ciągle dzielą się z Radnymi. Przed Radnymi test nie tylko z kompetencji,ale także z podejścia i szacunku do Mieszkańców. Mamy nadzieję, że dokonają właściwej decyzji. Poniżej pismo zaangażowanych w sprawę petycji Mieszkańców. 

 

 

 

Kopice, 19.03.2020 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miejskiej w Stepnicy

Stepnicka Organizacja Turystyczna

Nie Tylko Dla Orłów

Kopice 16

72-112 Stepnica

Dotyczy petycji o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo

Szanowni Państwo Radni,

Działając w imieniu osób podpisanych pod petycją o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Stepnica wnosimy o zapoznanie się przez Członków Komisji z poniższymi, niezbędnymi dla rzetelnej analizy przedmiotu petycji dokumentami przed wypracowaniem stanowiska w sprawie petycji.

Poniższa dokumentacja znajduje się w Urzędzie MiG Stepnica, część z dokumentów została wykonana na zlecenie tejże gminy.

Zwracamy uwagę, że Ustawa Prawo Wodne w zw. z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawą o samorządzie gminnym nakładają na organy gminy prawny obowiązek zabezpieczenia wszystkich stref ochronnych ujęć wody oraz ich sąsiedztwa.

` Analiza powyższych ustaw i dokumentów jednoznacznie wskazuje na brak możliwości lokalizowania na wymienionym w petycji obszarze wszelkich inwestycji wymienionych w par. 3.1 Rozporządzenia nr 2/2011 RZGW w Szczecinie z dn. 02 lutego 2011 r.

W niniejszej sytuacji objęcie wymienionego w petycji obszaru mpzp jest nie tylko warunkiem niezbędnym do zabezpieczenia ujęć wody zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, ale także najtańszym i najskuteczniejszym sposobem gwarantującym jego przestrzeganie w przyszłości.

Nadmieniamy, że wszystkie organy władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej w tym Rady Miast i Gmin mają konstytucyjny obowiązek podejmowanai decyzji w oparciu o obowiazujące przepisy prawa i znajomość przepisów prawnych w tym zakresie.

Dokumentacja:

1. Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych (Miłowo), Szczecin, listopad 1990

2. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (Miłowo), Szczecin, luty 1996

3. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miłowo, Świnoujście, sierpień 2009

4. Aneks do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miłowo Świnoujście, lipiec 2010

5. Dezycja Starostwo Powiatowe w Goleniowie znak: WOŚRL.6341.03.07.2014.KK z dn. 25.08.2014

6. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studiumu.i k.z.p. Gminy Stepnica, kwiecień 2018

7. Decyzja Starostwo Powiatowe w Goleniowie znak: WA i Oś.KK.6223-37-03/2003 z dn. 16 października 2003

8. Operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia na dz. Nr 26/2 obręb Miłowo I wprowadzanie wód popłucznych do -ZIEMI dz. Nr 19 obręb MiłowoWodociąg Miłowo Gmina Stepnica, Goleniów, grudzień 2013

9. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby studium u.i k.z.p., Poznań 10 marca 2015

Iwona Krępic

osoba reprezentująca

9 komentarzy

 1. Do profesjonalnego zamordyzmu dwóch towarzyszy “guru w tandemie” dołączył wirus i mamy paraliż umysłowy wszystkich członków “komisji” !! Jak widać aktywista z Czarnocina też został kupiony, ciekawe czym, może mieszkanko z odzysku??
  Nie ma co się patyczkować z papierami i całym tym zgranym mafijnym towarzystwem do prokuratury!! Na każdym etapie postępowania widoczny jest brak jakiejkolwiek prawnej ekspertyzy poświadczonej przez uprawnionych specjalistów. Te “opinie” WOZU wraz z jednym zdaniem “FUSZERY” ( niby geologa) o których mówił “ten od kremu nivea” to dowód łajdactwa i przekrętów czynionych pod inwestora, którego nikt ciągle nie zna! Ciekawe za ile tak się poświęcają?? Zastępca prezesa WOZ d/s marketingu (bez uprawnień) w swojej opinii zapisał jedyne co prawdziwe to to, że ujęcie w Miłowie nie posiada warstwy wodochronnej ale o strefie ochrony bezpośredniej już nie ma wiedzy. Wiadomo jest z mapek geologicznych, że teren pod fermową inwestycję jest również depresyjny, bez warstwy ochronnej ale tego nikt na tej konspiracyjnej komisji nie dostrzega a wypocina tego ich (WOZU) geologa to farsa “pro forma za kasę”!!. Cały materiał inwestora w/s sprawie wody dla fermy, oparty jest na danych sprzed trzydziestu lat i jeszcze zmanipulowany oraz sfałszowany!! Najbardziej parszywym jest to ,że pijemy coraz gorszą wodę pomimo wielkich modernizacji a dwóch tępogłowych burmistrzów zleca jakieś analizy smrodowe, za naszą kasę!! pomimo braku ustaw w tej sprawie, zamiast zlecić aktualizację zasobów wody oraz oddalić zanieczyszczanie działek studziennych zrzutami ścieków popłucznych oraz sanitarnych w pobliżu wysychających 4 studni w Miłowie!! Odstawienie spektaklu na tm konspiracyjnym posiedzeniu świadczy o tym,że dopada “ich” wszystkich wielki cykor i bezradność, stąd należy “dorżnąć watahę” jak to powiedział ich polityczny model R. Sikorski!!

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

  • Wszyscy Ci Radni i urzędnicy, którzy łamią prawo mogą spodziewać się dochodzenia w tej sprawie, nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania. Potem już tylko zakaz pełnienia funkcji.
   Chcecie spać spokojnie a nie znacie się na tym co robicie to lepiej zostańcie w domach i zajmijcie się np. …..sianiem marchewek.
   Konsekwentnie dopilnujemy tego.

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 2. wirus ukoronował przewodniczącą…teraz duma ją rozpiera😎

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 3. Koronawirus dla naszych radnych jest wybawieniem,dla nich to prawdziwy raj z nazeniem zycia chronią mieszkancow ,nikt nie zaburzy powagi obrad.😎
  Ciekawe czy odkazili umysly.

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 0

 4. Zostałem wyproszony z obrad.

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

 5. W pierwszej kolejności, radny – przewodniczący będzie miał okazje nauczyć się czytać, co do zrozumienia, obawiam się, że dwie kadencje nie wystarczą
  Chyba ,że “COŚ TAM” koleżanka pomoze ,albo niedyspozycję intelektualną zwalą na koronaświrusa .

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 6. Nie mają ludzie litosci. Sama treśc pisma to z 3 zawały w komisji a załączniki to OIOM dla wszystkich 😉 🙂

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 7. Będzie trzeba znowu na radnego Bojko głosować, bo z dwie kadencje zajmie mu rozkminienie tego pisma. I to przy sprzyjaacych okolicznościach 🙂

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)