Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Dwie zabytkowe kotwice trafią do Stepnicy

W czwartek 18 czerwca o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica została podpisana umowa użyczenia 2 kotwic wydobytych przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Umowę podpisał Aleksander Ostasz – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jako strona użyczająca oraz Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica jako strona biorąca do używania.

Gmina Stepnica otrzyma kotwicę patentową typu Halla oraz Byersa, eksponaty zostaną ustawione na  terenie miasta i będą jego ozdobą.

Różnego rodzaju zabytki techniki morskiej wydobyte przez Urząd Morski w Szczecinie podczas inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” zostały przekazane decyzją Urzędu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Więcej informacji na stronie www.muzeum.kolobrzeg.pl

Źródło:

  1. https://goleniow.net/2020/06/17/dwie-zabytkowe-kotwice-trafia-do-stepnicy/

3 komentarze

  1. to trzcia kotwica ..🤔

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

  2. .

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 2

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)