Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Burmistrz chce zmiany Statutu Gminy.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/157/20 Rady Miejskiej w  Stepnicy z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 3568), w związku Zarządzeniem Nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 1 do 14 sierpnia 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie : projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Stepnica, a miejscem prowadzenia konsultacji będzie Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.  Adresatami konsultacji są mieszkańcy gminy Stepnica.

Konsultacje  przeprowadzone są w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektuuchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica na stronie internetowej gminy Stepnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i  Gminy w Stepnicy. 

Przyjmowanie uwag i opinii następuje:

– na piśmie które można złożyć w siedzibie urzędu  w godz. od 7.30 do 15.30,  

– lub wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu,

– elektronicznie poprzez platformę e-PUAP,

– drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekretarz@stepnica.pl .

Źródło:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/8593

13 komentarzy

 1. Zwracam uwagę, że mamy już pierwszą połowę tygdnia konsultacji.
  Do zamnięcia pozostało półtorej tygodnia a nadal nie wiemy co konsultujemy!

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. nowy Statut pisał genialny prawnik gminny Lewadowski?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 3. Na emeryture komuchy !!!

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 4. Najlepszy dowcip roku! Dla inteligentnych inaczej nie wierzę też w obiektywizm innych mediów.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 5. Żeby się odnieść do projektu nowego statutu, należy zapoznać się z dotychczasowym statutem,zapoznać się z treścią nowego, porównać treści jednego i drugiego. Dopiero można mówić o jakichś konsultacjach społecznych. Znając życie, nikt z mieszkańców gminy tego nie zrobi. Jest sezon ogórkowy, a po drugie komu chce się czytać jakieś paragrafy i analizować. A później padnie oświadczenie że konsultacje społeczne odbyły się, uwag od społeczności nie było,statut jednogłośnie przyjęto. Ha!Ha!

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 6. 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) deklaracje –zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania; 2) oświadczenia –zawierające stanowisko w określonej sprawie; 3) apele –zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

  4) opinie –zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

  Jakiej wiedzy?

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 7. 3. Informacje w sprawach publicznych podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych jeżeli przepisy innych ustaw nie określają odmiennie zasad i trybu dostępu do tych informacji.
  4. Zainteresowani mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w ust. 3 oraz sporządzać z nich notatki, wyciągi lub odpisy. Dokumenty te udostępniane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy i w obecności pracownika Urzędu.

  Hahahaha pkt. 4 mogą ale nie muszą zgodnie z ustawą urzędnik musi je wysłać np. drogą elektroniczną

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 8. Szwindle inicjowane przez duet W and Ł, zatwierdzane przez niekompetentną radę miejską w Stepnicy to już stała tradycja dlatego nie wierzę w jakiekolwiek dobre intencje!!

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 9. A co to za epokowe zmiany kochani?
  Co tak bardzo ważnego jest w środku sezonu ogórkowego?
  Znowu jakaś niespodzianka?

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

  • 🙂

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Znowu się okazało, że statut niezgodny z prawem? A może pana Pielę powinni zaprosić zamiast prawnika gminnego.
   Wystarczy umieć czytać, żeby się zorientować jakie to wszystko co wychodzi z podpisem tych dwóch na stołkach jest marnej jakości.

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)