Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Lista zmian w Statucie Gminy.

Do piątku tego tygodnia trwają Konsultacje Społeczne dotyczące zmian w Statucie Gminy Stepnica.

Aktualny Statut oraz Projekt nowego załączony jest poniżej.

Oto zmiany:

Par. 2 –
kilometry kwadratowe powinny być sformatowane indeksem górnym.
Wersja poprzednia jest prawidłowa (górny indeks) a w Projekcie błędna (brak indeksu, tylko cyfra 2)

Rozdział 4
W wersji poprzedniej poprawny jest tytuł “Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”, Niepoprawnie jest w Projekcie “Skarg, Wniosków i Petycji” – zabrakło słowa “Komisja”. Czyli zapomniano o najważniejszym 🙂

Par. 60
Fragment “kierowników jednostek organizacyjnych” zamieniono na “gminne jednostki organizacyjne” Po co ta zmiana? Czy interpretacja jest inna? Bo jesli nie to po co ta zmiana? Może autor wie?

Par. 61 pkt 2

Tekst oryginalny:

“2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty otrzymania informacji o której mowa w ust. 1.”

Projekt: usunięto i przenumerowano kolejne punkty.

To jest najwazniejsza zmiana i należy dążyć do jej pominięcia. Jeśli 3 dni to za mało to zapisać 7 albo 14. W każdym razie musi być termin bo inaczej zwoływać Komisję można dowolnie długo.

Par. 61 pkt 4
Kuriozalny zapis starego Statutu:
“W razie niewłaściwości Rady, przekazuje sprawę do Burmistrza.”

został zamieniony na całkiem sensowny zapis:

“5. Komisja w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi, o której mowa § 60 ust. 2 może wystąpić odpowiednio do Burmistrza albo właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska, wskazując termin udzielenia odpowiedzi.”

Poza tym jest zrobione nieco bałaganu – dodatkowe, niepotrzebne spacje i nowe linie etc. Widać, że autor sądził, że po prostu “przepchnie się” i nikt nie będzie wnikać w szczegóły.

AKTUALNY STATUT:

akt ogłoszony w dz. urz. 2018

PROJEKT NOWEGO STATUTU:

projekt_uchwaly_w_sprawie_statutu_gminy_stepnica_2020

2 komentarze

  1. Nie, nie można tego było wprowadzić jak należy- a mamy partyzantkę.
    Państwo Radni – baczcie za czym głosujecie!

    Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)