Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Sesja Rady Gminy, wtorek, 23 lutego.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 23 lutego 2021 r., o godzinie 12.00 odbędą się obrady  XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  w trybie zdalnym.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

1.  Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

2.  Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu Nr XVI/20 z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2020 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod działalność rolniczą.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, stanowiącej lokal użytkowy, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10miesięcy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencja Banku PKO BP SA.

6. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie Gminy Stepnica.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przygotowanie uchwały/ komunikatu oraz pakietu profilaktycznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2021 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

15.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.

16.  Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

17.  Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.

18.  Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Wiceprzewodniczący Rady     Miejskiej w Stepnicy

       Marek Kleszcz

7 komentarzy

  1. Najlepszym punktem obrad jest pkt.7, to zakrawa na kpinę. Chyba że chodzi o takie doskonalenie zawodowe, aby się nie narobić i coś zarobić. Jakie odczucie może mieć rodzic, gdy w trakcie zdalnego nauczania lekcja biologii wygląda następująco: Uczeń ma wyjść z domu na zewnątrz ( akurat obficie popadał śnieg) i ulepić jabłko ze śniegu zrobić zdjęcie i wysłać (????). Następna lekcja zdalnego nauczania, ulepić ze śniegu bałwana, zrobić zdjęcie i wysłać. Kto tu jest bałwanem, te dzieci które wykonują takie polecenia? Czy nauczyciele którzy każą to robić? A może szkoła jest już wcale nie potrzebna ? Dzieci mają być niedouczone, czyżby produkowano od nowa analfabetyzm?

    Najlepsze: Dobre 11 Słabe 0

  2. głosił w swym songu Pan Czesław Niemen, a w Stepnicy nie ma nadal żadnej siły sprawczej, która by pracowała nad właściwym kandydatem na nowego Burmistrza .Świat rywalizuje ,w gospodarce, nauce ,czy medycynie i eksploracji kosmosu a u nas jak w serialu ” Ranczo”. Czekamy na “amerykankę” ? Na pewno mamy własne…

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

  3. o wodzie ani słowa …

    Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)