Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Sesje Komisji i Rady wkrótce …

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 30 marca 2021 r., o godzinie 12.00 odbędą się obrady  XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  w trybie zdalnym.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

1.  Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

2.  Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu Nr XVII/21 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2021 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy za 2020 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy za 2020 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Stepnicy w roku 2020.

9. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Stepnicy za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy w roku 2020.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2020 r.

14. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2020.

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.

17. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za rok 2020.

18. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za rok 2020.

19. Sprawozdanie Komendanta OSP w Stepnicy za rok 2020.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2021 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Stepnica, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2022 rok.

28.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.

29.  Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

30.  Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.

31.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Wiceprzewodniczący Rady     Miejskiej w Stepnicy

       Marek Kleszcz

Źródła:

 1. Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. – BIP Urząd Miasta i Gminy Stepnica
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych. – BIP Urząd Miasta i Gminy Stepnica
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. – BIP Urząd Miasta i Gminy Stepnica

13 komentarzy

 1. najlepiej wywiesić kartkę, że świrus, zamknąć urzędy i dalej brać pieniądze za przerzucanie nikomu niepotrzebnych papierów

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Szanowni Państwo
  2 lata temu zgodziłem się na przeciw wobec funduszu sołeckiego, a póżniej wiele godzin przegadałem na ten temat z prawnikiem Bartoszem Wilkiem i doszedłem do wniosku, że to błąd, rok temu, głosowałem za funduszem sołeckim, jako jedyny.

  W tym roku również zamierzam poprzeć wprowadzenie funduszu sołeckiego, ale wiem, że radni Burmistrza będą przeciwni, dlatego proszę Państwa o argumenty, i wyrazy poparcia, aby zwiększyć presję na innych radnych, być może się uda 🙂 🙂 🙂

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. urzędaski mają zbyt wiele obowiązków jak można im jeszcze fundusz solecki wsadzić na głowę , cowid zmysły przygniata ,miejcie odrobinę litości 🙃.W końcu czego jeszcze Wam brakuje? Markiety 😂rosną jak grzyby po deszczu, mowisz nie ma pracy ,zakłady się zwijają , a czyja to wina? niebawem otwarcie trasy ,ktorą będziecie gonić za pracą przyśpiewujac “dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień “…a Słońcu ziścił się jedynie o mieście sen ….

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • Jeśli problem był w rozliczaniu tych skromnych środków, to należało w pierwszym rzędzie przeszkolić urzędników, a w drugim rzędzie sołtysów. I na pewno można zrobić to za środki zewnętrzne, czyli za darmo. Ale nie bo nie.

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • aby nic nie trzeba było robić
   a po środki to trzeba się każdorazowo meldować do szefa

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 4. 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2022 rok.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)