Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: XIX Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 19 kwietnia 2021 r., o godzinie 12.00 odbędą się obrady  XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  w trybie zdalnym.

Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

1.  Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

2.  Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 marca 2021 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2021 – 2025

7.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.

8.  Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

9.  Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.

10.  Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Wiceprzewodniczący Rady     Miejskiej w Stepnicy

Marek Kleszcz

Źródło:

  1. Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. – BIP Urząd Miasta i Gminy Stepnica

1 komentarz

  1. Czy Radny Sasza Kordzielewski może coś napisać na ten temat?
    Dziękuję!

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)