Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

ĆWICZENIA: Ćwiczenie z użyciem syren alarmowych

 

Od 17 do 21 maja br. odbywać się będzie ćwiczenie taktyczno-specjalne „RENEGADE/SAREX-21” organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach ćwiczenia na terenie województwa będą realizowane epizody dotyczące statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Prowadzona będzie również akcja poszukiwawczo-ratownicza w trudno dostępnych obszarach leśnych.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3-minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3-minutowy, ciągły). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.

Zasady postępowania w czasie ogłoszenia alarmu

Ogłoszenie alarmu

po usłyszeniu sygnału “ogłoszenie alarmu” należy zachowywać się spokojnie , przeciwdziałać panice i lękowi.
Osoby znajdujące się w domu powinny: Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:

 • włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
 • ustawić odbiornik na stację lokalną,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska” należy:

 • zachowywać się spokojnie,
 • przeciwdziałać panice i lękowi,
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach

Przebywając na otwartym terenie:
opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach:
włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami

po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami” lub „uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami” należy:

 • sprawdzić posiadane środki indywidualnej ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności, wody i paszy;
 • sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.
 • Odwołanie alarmu

po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu” należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
  przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymiennie uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

PORADNIK ALARMOWY PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW 

Źródło:

 1. GOLENIOW.NET: Ćwiczenie z użyciem syren alarmowych | goleniow.net

5 komentarzy

 1. jutro ćwiczenia!

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. “Ale jaja, ale jaja” jak rzekła kiedyś jedna posłanka a później komisarz unijna. Kiedyś takich rzeczy uczyli w szkole na Przysposobieniu obronnym, a później rekrutów w służbie zasadniczej w wojsku. Ale gdy jeden z premierów ( obecnie urzędujący w UE) powiedział że” wojsko jest niepotrzebne bo wojny nie będzie” , no to mamy to co mamy, instruktaż i syreny alarmowe ha! ha! I to jest siła militarna państwa.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. Wypad “Ciuchci” na “Promenadę”

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 4. kto śmie przypuszczać atak na wyspy czerwonego przylądka

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 5. A u nas jak? Katani będzie jeździć z megafonem 🙂 ?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)