Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

GMINA: Raport o stanie Gminy za 2020 r.

Jak co roku świeża porcja kampanii sukcesu.
Czytelników prosimy o uwagi do raportu.

raport_o_stanie_gminy_2020

Źródło:

 1. Raport o stanie gminy za 2020 rok – BIP Urząd Miasta i Gminy Stepnica

24 komentarze

 1. Częścią Polskiego Ładu jest sprawiedliwy rozwój – mówił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Rąbinie w kontekście ruszającego programu wsparcia dla miejscowości popegeerowskich. “To, co działo się z PGR-ami przez cała lata 90. to jeden z głównych grzechów, grzechów pierworodnych III Rzeczypospolitej” – powiedział premier na briefingu. Dodał, że setki tysięcy ludzi zostało pozostawionych wówczas samym sobie.

  – Dziś w skali kraju 340 mln złotych, to pierwszy krok do tego, aby rozpocząć te inwestycje, które zgłaszały samorządy. W skali województwa zachodnio-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, bo to największe województwa, gdzie były pegeery, do tych województw trafi po 47 mln złotych, w ramach tego naboru, który dzisiaj zostanie ogłoszony

  – powiedział Szefernaker.

  Podkreślił, że nie zawsze jest możliwość, żeby sfinansować sto procent. “Wojewodowie, którzy rekomendowali te inwestycje, które dzisiaj otrzymają środki na realizacje starali się tak to podzielić, żeby można było etapować niektóre inwestycje. Starali się to tak podzielić, żeby te gminy, które są najbiedniejsze dostały trochę więcej niż inne” – zaznaczył wiceminister.

  Zwrócił uwagę, że są to pieniądze przeznaczona na takie inwestycje jak drogi, inwestycje na kanalizację, inwestycje w infrastrukturę sportową czy inwestycje w świetlice. “Mam nadzieję, że kolejne takie inwestycje będą realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości” – podkreślił Szefernaker.

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. Słąwek Nowak nie ma na kaucję.
  Może byście się zrzucili szanowni wyborcy???

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. Panie Bogdanie,
  Ten dokument dla niepoznaki tak się nazywa.
  Tak naprawdę chodzi o konsultacje i składanie wniosków oraz debata nad raportem.
  Myślę, że bez problemu uzyska Pan podpisy 20 osób.

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 4. Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące wdrażania lokalnych programów i uchwał w danym roku. Dokument musi być złożony do 31 maja każdego roku, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół raportu.
  W debacie tej mogą uczestniczyć mieszkańcy i mieszkanki i taki był przede wszystkim cel ustawodawcy – coroczny raport o stanie gminy miał zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych.

  Raport jest udostępniany na stronie internetowej gminy i każdy mieszkaniec i każda mieszkanka może się z nim zapoznać przed debatą, która jest dobrą okazją, by zabrać głos i wypowiedzieć się na temat funkcjonowania gminy, a także by ocenić pracę wójta czy burmistrza. Jednak z naszych ustaleń wynika (link do raportu), że bardzo niewielu mieszkańców korzysta z tej możliwości. Spośród 1401 gmin, które odpowiedziały na nasz wniosek o informację dotyczący debaty wokół raportu o stanie gminy, jedynie w 235 w debacie wziął udział choć jeden mieszkaniec.

  Bywa oczywiście tak, że urzędy “ukrywają” zaproszenia na debatą w dalekich zakładkach na BIPie, często jednak, mimo kampanii informacyjnej, nikt na taką sesję nie przychodzi. Dlatego wspólnie z Fundacją Pole Dialogu postanowiliśmy wesprzeć gminy w skutecznym angażowaniu mieszkańców w debatę o raporcie o stanie gminy, realizując program pn.Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz? Naszymi partnerami w projekcie są 4 gminy – Iława, Pawonków, Piastów i Sędziejowice, a w drodze konkursu wyłoniliśmy jeszcze 12 gmin. Projekt to nie tylko szkolenia z angażowania mieszkańców czy konsultacje z ekspertami, ale także sieciowanie gmin, którym zależy na włączeniu mieszkańców w proces tworzenia raportu.

  […]

  Więcej: https://siecobywatelska.pl/porozmawiajmy-o-raporcie-o-stanie-gminy/

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

  • Art. 28aa. [Raport o stanie jst]
   1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
   2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
   3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
   4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
   5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
   6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
   7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
   1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
   2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
   8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
   9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
   10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

   • Czyli Burmistrz ZNOWU ZŁAMAŁ PRAWO!

    Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

    • Nie do końca, przynajmniej nie w tym miejscu.
     Ma podbite przez Izabelę Marian pismo z 25 maja 2021.
     Więc on, na czas, Radzie raport dał.
     Kto jest odpowiedzialny natomiast za publikację w BIP?
     Ha?

     Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

   • nie wskazano daty publicznej debaty ?

    Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

   • 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
    1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 5. kto w dwudziestym pierwszym wieku potrzebuje wodę w kranie 😊
  tutaj oczekuje się na kurniczki i kurki ,które wody nie piją..🤪

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 6. W socjalistycznym skansenie myć się trzeba rano bo wieczorem nie ma wody w kranach. Jedyne miasto bez wody, na tym polega prężny rozwój by PO.

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

 7. Str 10 – rośnie bezrobocie
  Str 11 – dochód gminy maleje
  Str 16 – wydatki to głównie socjal + oświata, inwestycje jak wpadną pieniądze z zewnątrz
  Str 32 – 1% powierzchni gminy pokryte MPZP
  Str 71, 72 – spadają dochody PIT, CIT
  Str 73 – mieszkańcy 25-34 uciekają z gminy

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 8. Komedia zaczyna się na stronie 41 raportu.
  Woda.
  Ile to on nie zaplanował !!! Jaki dobry właściciel!
  Gorzej … z realizacją.

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 9. .

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 1

 10. Stan jest taki, że dalej utrzymujemy ubeka

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 0

 11. Stan Gminy?
  TONĄCA ŁÓDŹ!

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)