Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

NASZA HISTORIA: Upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Na podstawie § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. , w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U z 2013r, poz. 96) w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych i ich pracy.

Emitowany sygnał będzie sygnałem ciągłym i będzie trwał 3 minuty. Trening będzie jednocześnie upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Źródło:

  1. Komunikat – Gmina Stepnica

6 komentarzy

  1. “Trening będzie jednocześnie……….” ale hańba.

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  2. ogłaszanie tej rocznicy …

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)