Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Zmiana studium i nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Bolesława Krzywoustego.

Wygląda na to, że Burmistrz zabiera się za zmiany studium zagospodarowania przestrzennego (SZP) oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla okolicy ul. Bolesława Chrobrego.

Poniżej treść ogłoszeń:

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) i po podjęciu przez Radę Miejską w Stepnicy uchwały Nr XX/227/21 z dnia 29 czerwca 2021 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem sporządzenia zmiany Studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów położonych w obrębie Stepnica-1 – Miasto Stepnica.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica (e-mail: inwestycje@stepnica.pl) w terminie do dnia 1.10.2021 r. (21 dni od dnia ogłoszenia)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
[…]


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 – Miasto Stepnica – w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) i po podjęciu przez Radę Miejską w Stepnicy uchwały Nr XX/226/21 z dnia 29 czerwca 2021 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 – Miasto Stepnica – w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 – Miasto Stepnica – w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica (e-mail: inwestycje@stepnica.pl) w terminie do dnia 1.10.2021 r. (21 dni od dnia ogłoszenia)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

 

Źródła:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9146
 2. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9145

10 komentarzy

 1. Dziwne. W Miłowie nie mogło być planu miejscowego bo … no bo bo.
  Na Krzywoustego – nie ma problemu.
  Co jest innego? Kasa?

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. jak nie wiadomo o co chodzi….

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

  • Powinni standardowo wszystko umieszczać w BIPie.
   Prosto i skutecznie.
   A tak – czają się – trzeba osobistej wizyty albo wniosek o udostępnienie informacji publicznej – w sumie – więcej urzędniczej roboty – ALE WIEDZA TO WŁADZA!

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 3. Krzywoustego a nie Chrobrego

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. Może ktoś z Chrobrego pofatyguje się do urzędu i sprawdzi o co chodzi?
  Bo później to tyko płacz, że krzywda się dzieje.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 5. Może kolejna przetwórnia sadzy?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

 6. przekwalifikowanie pod domki?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 7. Ciekawe co też teraz Wyganowski wymyśli.

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)