Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJE: Posiedzenie komisji Rewizyjnej, Gospodarki i Budżetu oraz Spraw Społecznych

W najbliższym czasie czekają nas trzy sesje komisji Rady Gminy:

17 września : Komisja Rewizyjna
20 września:  Komisja Budżetowa
21 września:  Komisja d/s Społecznych.

Przypominamy, że każdy ma prawo wziąć udział w posiedzeniach komisji (bez prawa głosu)

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu.

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu

Marek Kleszcz

PORZĄDEK KOMISJI DS. GOSPODARKI I BUDŻETU 20.09.2021 R.

 1. Otwarcie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy
  i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2021 z posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 czerwca 2021 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod dystrybutory stacji paliw.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2021 r.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamkniecie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2021 r. o godz. 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Wrzosek

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu Nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Stepnicy z dnia 22 września 2020 r.

 5. Przyjęcie protokołu Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Stepnicy z dnia 8 czerwca 2021 r.

 6. Kontrola oczyszczalni ścieków w Stepnicy: Przedstawienie planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i realizacji zadań zgodnie
  z planem na oczyszczalni ścieków w roku 2020.

 7. Wizja lokalna na oczyszczalni ścieków w Stepnicy.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zamknięcie posiedzenia.


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych.

Wiceprzewodnicząca komisji ds. Gospodarki i Budżetu

Aneta Dąbrowska

PORZĄDEK KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH 21.09.2021 R.

 1. Otwarcie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy
  i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu Nr 9/2021 z posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod dystrybutory stacji paliw.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2021 r.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

 14. Przydział mieszkań w miejscowości Stepnica na ul. Kolejowej i w miejscowości Czarnocin.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamkniecie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Źródła:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9151
 2. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9152
 3. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9153

 

 

3 komentarze

 1. To co na blokach czynsze w górę?

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 2. A kiedy posiedzenie komisji d/s Skarg i Wniosków?

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)