Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: W piątek posiedzenie Rady.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 24 września 2021 r., o godzinie 14.30 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

PORZĄDEK XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XX/21 z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2021 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod dystrybutory stacji paliw.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2021 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.

 14. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.

 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

 16. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.

 17. Zamkniecie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9154

2 komentarze

 1. Czy może podzielić się Pan z mieszkańcami swoją wiedzą na temat planu zmian?

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. zmniejszenie dodatków mieszkaniowych i podwyżki za wodę/ścieki?

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)