Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

DROGA 111: 5198 zł do odebrania tytułem utraty prawa własności

W stepnickim BIP, ukazało się, ważne dla właściela działki (Stepnica, 10/1), obwieszczenie Wojewody: 

obwieszczenie_wojewody_zachodniopomorskiego_o_wydaniu_decyzji_odszkodowawczej_dz._nr_10.1_wydzielona_z_dz._nr_10_obreb_stepnica-1

Źródło:

  1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9172
  2. https://conadrogach.pl/droga-wojewodzka/111/

3 komentarze

  1. Prezes PiS zapowiedział m.in. inwestowanie w to wszystko, czego na wsi jest za mało: “wodociągi, kanalizację, oświetlenie, chodniki przy drogach, urządzenia sportowe, urządzenia służące kulturze, ale także inne przedsięwzięcia pożyteczne, jeżeli tylko będą takie plany”

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 2

  2. na waciki starczy

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)