Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej 20 grudnia, poniedziałek.

ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali teatralnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka MakowskaPORZĄDEK:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/21 z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2021 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, stanowiącej lokal użytkowy, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencji Banku PKO BP SA

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Stepnicy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów w gminie Stepnica

 7. Podjęcie uchwały w wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2022 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2022

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2022 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2022 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy – Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2022

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stepnica w 2022 roku

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II”

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2022 – 2035

 20. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.

 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

 22. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.

 23. Zamkniecie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.


Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9263

11 komentarzy

 1. Uważam, że tylko naszym strażakom należy się podwyżka.

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Tak ,tak jak dajo to brać bo ciocia się obrazi ,a tak na serio to podnoscie ile chcecie ,tylko won od naszych podatków ,wykażcie się choć raz inicjatywą ,pokażcie mieszkańcom w jaki sposób bez włażenia do naszych kieszeni potraficie zarobić na siebie .Kolejna kadencja zmierza ku końcowi ,w naszej jeszcze wsi nie zaznalem przyjemności spotkania z sołtysem czy z radnym. Przyznaję ,że skłamałem …. widziałem radnego, demonstrował przed sądem w Goleniowie, ale nie było to w moim imieniu. Radzę pomyśleć przed podniesieniem łapy ,bo jest taki pyszałek w goleniowskich brudociągach ,który dietkę musi zwracać..a zwracanie 🤭 to niezbyt przyjemna czynność. 😩

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 3. Jestem za zdjęciem z obrad punktu 5 i 6. Nic nie uchwalać! Ani grosza więcej! Nic konkretnego dla nas mieszkańców, sołtysi i radni nie robią. Przynajmniej nic dobrego, co byłoby wymierne i widoczne. Ani grosza więcej. Albo traktują swoja pracę dla społeczności lokalnej, jako pracę pro publiko bono, społecznie, albo fora ze dwora. Dosyć wynagradzania darmozjadów za nic nie robienie.

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

  • Można było się spodziewać, że po podwyżce wyngarodzenia burmistrza przyjdzie kolej na radnych.

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 2

  • Nie uważasz, że sam pomysł, że można głosować za własnym uposażeniem jest nieco absurdalny?

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

   • Na tym ten stepnicki, mafijny system chyba polega?
    Po cichu, z ukrycia, z ręki do ręki, ręka rękę myje. Wszystko tylko w rodzinie i dla rodziny. Kryjemy swoich do upadłego. Kłamiemy wszyscy tak samo z klucza. No i najważniejsze: Jak dają to brać!

    To Wyganowski tak wyszkolił i ustawił tę stepnicką ekipę. Do rodziny po prostu wybrał najbardziej przydatny materiał ludzki. I zakręcił nimi. Zamanipulował na amen.

    Ma w tym kierunku fachowe, gruntowne wykształcenie i praktykę – modelowe cechy tajnych współpracowników zachodniopomorskiej bezpieki to temat jego pracy magisterskiej (praktyczne badania na wszystkich żywych okazach donosicieli komunistycznej bezpieki). Później już było tylko lepiej. Modelowa szkoła ubeków w Legionowie pod Warszawą, i wreszcie wyjazd na “doszkolenie” w Moskwie w szkołach KGB i GRU.

    Jak już skończył się edukować to od razu do wojskowego wywiadu/kontrwywiadu na granicę.
    Dla przykrywki dostał “oficjalną” pracę jako oficer WOP 🙂

    Jak niby tacy jak on nie umieją manipulować ludźmi to niby kto inny lepiej?
    Największa teczka w szczecińskim IPN.

    Dużo jest też takich co nawet coś tam rozumieją ale nie sprzeciwiają się bo liczą na ochłap z pańskiego stołu. No to i są od czasu do czasu jakieś ochłapy. Od tego są stosowne instytucje. W tym celu można przecież poświecić trochę budżetu.

    No i jest też liczna grupa, którym po prostu przystawiono, najczęściej ekonomiczny, nóż do gardła.
    Jeśli nie mogą się wyprowadzić to mają przerąbane.
    Oni są zdani całkowicie na humor Führera.

    I tak nam powstała stepnicka, mafijna dynastia.

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 4. W projekcie uchwały w sprawie diet radnych powinien się znaleźć jeszcze zapis dla rodziny/znajomych radnego mieszkanie. Przydział mieszkania odbędzie się pod koniec 2022 roku jak zostaną wybudowane. Pozdrawiam

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II”

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 6. Teatr to właściwe miejsce dla tych komediantów.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)