Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

INWESTYCJE: Wyganowski będzie budował wodociągi i kanalizację ze środków Polskiego Ładu.

Jak podaje portal gminny otrzymamy ponad milion złotych dofinansowania do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej: 

W dniu 08.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica zostały podpisane dwie umowy z wykonawcami na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Stepnicy i w Stepniczce. Umowę podpisano w obecności Pani Anny Pawlak Dyrektora ds. Rozwoju Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecność Pani dyrektor związana była z tym, że obie inwestycje realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego BGK jest operatorem.

Pierwsza z inwestycji to: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul T. Kościuszki w Stepnicy. Wykonawcą tego zadania będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym Development Services – Olszewska Sp. j. z Czarnej Łąki. Projekt przewiduje budowę sieci wod-kan. dł. 415,50 mb., 4 hydrantów nadziemnych i 17 przyłączy wodociągowych, budowę przepompowni i 6 studni rewizyjnych wraz z automatyką sterującą. Wartość inwestycji wynosi 428.593,50 zł, a dofinansowanie 407.163,82 zł.

Druga inwestycja to „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Stepniczka”.  Budowa sieci wod-kan. uzbroi tereny inwestycyjne Gminy Stepnica. Wykonawcą zadania będzie wyłonione w przetargu nieograniczonym PHU Grund-Max II Krzysztof Dobrowolski. Długość sieci wodno-kanalizacyjnej wyniesie ponad 800m, 7 hydrantów nadziemnych i 48 przyłączy wodociągowych. Całkowity koszt inwestycji to 686.340,00 zł, a dofinansowanie 652.023,00 zł.

W ramach I naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Stepnica będzie realizować jeszcze jeden projekt: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica”. Przetarg na tą inwestycję zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

Wszystkie wspomniane inwestycje dofinansowane są w wysokości 95% w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Warto również dodać, że w obu przetargach startowało kilka firm, a wyłonione firmy złożyły oferty kwotowo  niższe niż kwoty zakładane w budżecie gminy na realizacje tych inwestycj

Źródło:

 1. https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/5295_podpisano_umowy_na_dwie_inwestycje

8 komentarzy

 1. Kościuszki dopiero co była rozkopana

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Milion nie wystarczy.
  Wielodziesięcioletnie już zaniedbania i niedofinansowanie to wartość kilkunastu-kulkudziesięciu milionów złotych. I tych pieniędzy nie mamy.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Zgadzam się. Ludzie sobie nie zdają sprawy jakie to są koszty. Byle co kilkadziesiąt-kilkaset tysiuęcy złotych. Dlatego należy to planować na lata a nie kłaść najpierw piękne chodniczki.

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

  • Ile z tego miliona pójdzie na Stepniczkę?

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. Z podatku z Urzędu Morskiego już nie starczyło?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 4. Nawet na kanalizę musi mu Jarek pieniądzę dawać.
  Przepuścił co miał/

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)