Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

UWAGA: Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju!

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje premier. Są cztery stopnie alarmu: ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy DELTA.

Na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że od godz. 23:59 dnia 15 lutego do godz. 23:59 dnia 28 lutego na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy ALFA-CRP.

“Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni”

– przekazało Centrum.

“Stopień ALFA-CRP jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych”

– tłumaczy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wydanie tego stopnia alarmowego ma związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną i atakami cybernetycznymi na Ukrainie. Działanie to jest jednak określane jako prewencyjne.

Jednocześnie na Ukranie:

Strony internetowe ukraińskiego ministerstwa obrony i sił zbrojnych zostały zaatakowane – podało Centrum Komunikacji Strategicznych i Bezpieczeństwa Informacyjnego. Atakowane są też państwowe banki Prywatbank i Oszczadbank – dodano.

W ostatnich godzinach trwa zmasowany atak DDoS na Prywatbank – czytamy w komunikacie. Użytkownicy informują o problemach z płatnościami i działaniem aplikacji.

Zaatakowano ponadto strony ministerstwa obrony i sił zbrojnych.

Źródło:

 1. PAP

9 komentarzy

 1. no i mamy 3-poziom

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

  • Urząd przygotowany czy znowu się spali jedyny serwer z dokumentami?
   Co za cwaniaki !!!

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. modelowa siatka donosicieli powinna wzmóc czujność

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. Wiecie gdzie jest rura wydechowa samochodu elektrycznego?
  W Bełchatowie 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 1

 4. wiatowe Zgromadzenie Zdrowia postanawia rozpocząć negocjacje nad traktatem antypandemicznym
  1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną.

  Teraz zostanie powołany międzyrządowy organ negocjacyjny, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się najpóźniej 1 marca 2022 r. (by uzgodnić sposoby i terminy pracy), a drugie – najpóźniej 1 sierpnia 2022 r. (by omówić postępy redakcyjne). Następnie, podczas 76 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2023 r., przedstawi on sprawozdanie z postępów prac, tak by instrument można było przyjąć do 2024 r.

  Aktualnie WHO nie ma możliwości podejmowania wobec państw będących jej członkami wiążących decyzji, na mocy których dany kraj musiałby stosować określoną strategię w walce z jakimś zagrożeniem chorobowym. Oczywiście, biorąc pod uwagę pozycję i autorytet tej organizacji na świecie wiele państw polega na jej ocenach i wdraża zalecenia dotyczące walki z chorobami, w tym przede wszystkim z wirusem SARS-CoV-2, jednakże są to tylko i wyłącznie zalecenia, od których w każdym czasie można odstąpić.

  Przyjęcie proponowanej agendy przez Unię Europejską, a następnie zaimplementowanie jej postanowień do krajowych porządków prawnych państw członkowskich (w tym rzecz jasna Polski) oznaczałoby utratę dalszej cząstki suwerenności państw narodowych, tym razem w obszarze zdrowia.

  Nietrudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, że krótko po ogłoszeniu kolejnej pandemii, osoby wyznaczone przez Kierownictwo WHO do zarządzania jej przebiegiem, opracowałyby jeden model strategii, który państwa członkowskie musiałyby wprowadzić, aby nie narażać się na konsekwencje w sferze relacji międzynarodowych, krytykę publiczną, a nawet pewne kary (np. finansowe, jak ma to miejsce w Unii Europejskiej przy okazji niezastosowania się do określonych rozwiązań Komisji Europejskiej, czy też orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE).

  Takie globalne rozwiązanie niewątpliwie sprzyjałoby także narzucaniu jedynej i słusznej narracji odnośnie przyczyn wybuchu danej pandemii, jej przebiegu, sposobu zwalczania, przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa itp., walki z wszelkiego rodzaju innymi pomysłami (określanymi jako dezinformacja, z czym mamy do czynienia np. na platformach typu Facebook czy Youtube, gdzie usuwane są wszelkie treści niezgodne z oficjalną narracją mediów mainstreamowych odnośnie wirusa SARS-CoV-2).

  Skutecznie będzie można wówczas eliminować wszelkie alternatywne metody leczenia chorób, inne niż zaproponowane przez WHO w ramach zawartego porozumienia, a środki nacisku jakimi będą dysponowały państwa sygnatariusze takiej umowy międzynarodowej będą praktycznie nieograniczone.

  Dlatego też, nie kwestionując pozytywnych założeń jakie powinny leżeć u podłoża opracowania takiego międzynarodowego instrumentu zdrowotnego, nie można zapominać o niebezpieczeństwach jakie będzie on ze sobą niósł. Może to dotyczyć w szczególności pozbawienia państw-sygnatariuszy możliwości prowadzenia własnej, niezależnej polityki zdrowotnej, odbiegającej od powszechnie prezentowanej narracji i metod jakie narzuci WHO.

  Niezależność WHO budzi wiele wątpliwości. Powiązania jej członków z fundacjami i organizacjami finansującymi są przedmiotem badania niezależnych dziennikarzy śledczych, a jej rola w ogłoszeniu pandemii koronawirusa nie została na razie wyjaśniona. Nie wiadomo więc czyje tak naprawdę cele i interesy będzie reprezentować WHO i jakie rozwiązania wprowadzi w państwach, które przyjmą omawiany instrument międzynarodowy oraz kto w rzeczywistości będzie wydawał decyzje odnośnie wprowadzanych środków i restrykcji, które obejmą niemal cały świat.

  Na podstawie aktualnej sytuacji zdrowotnej na świecie widać wyraźnie, że otwiera się tu pole do:

  olbrzymich nadużyć finansowych
  możliwości zapewnienia niekończących się zysków koncernom farmaceutycznym
  finansowania przez rządy wątpliwych moralnie badań i eksperymentów medycznych
  kształtowanie nowego człowieka
  promowanie transhumanizmu
  wprowadzanie totalnej cyfrowej kontroli społeczeństwa pod pretekstem walki o nasze zdrowie
  Bardzo realna jest w tym wypadku groźba braku jakiejkolwiek kontroli nad działaniem WHO i osób, które w jej imieniu będą globalnie zarządzać kolejnymi pandemiami. Przecież to WHO podejmuje decyzję o ogłoszeniu światowej pandemii, ustala jej definicję (i zmienia w zależności od potrzeb i okoliczności, bądź też nacisku sponsorów?). To WHO rekomenduje środki mające najlepiej służyć do walki z epidemią i to WHO na mocy przygotowywanego instrumentu zdrowotnego będzie miała możliwość realnego wpływu na przebieg pandemii i wszelkie istotne procesy z nią związane w państwach, które podpiszą taki dokument.

  Konieczne jest, aby politycy pochylili się nad tym problemem i krytycznie spojrzeli na tę inicjatywę, tak aby ostateczna decyzja w tym zakresie uwzględniała interesy każdego z nas, zwykłego człowieka, który ma naturalne prawo do tego, aby samodzielnie decydować o swoim ciele i procedurach medycznych, którym chce się poddać.

  Czy rzeczywiście państwa narodowe, a Rzeczpospolita Polska w szczególności, nie są w stanie samodzielnie zorganizować efektywnej służby sanitarnej, która przecież musi reagować z uwzględnieniem specyfiki lokalnych warunków? Czy rzeczywiście państwa powinny rezygnować ze swojej części suwerenności na rzecz de facto prywatnej organizacji zdrowotnej?

  W tej kwestii w pierwszej kolejności powinna odbyć się rzetelna i transparentna debata publiczna, której zwieńczeniem mogłaby być procedura wypowiedzenia się obywateli Rzeczpospolitej w referendum ogólnonarodowym na temat tego, czy polskie państwo powinno przyjąć (ratyfikować) jednolity instrument WHO.

  (na podstawie analizy https://gloswolnosci.pl/artykuly-opinie-prawne/artykuly/who-kolejny-element-ukladanki-w-drodze-do-pozbawienia-panstwnarodowych-suwerennosci).

  W związku z powyższym w imieniu Polaków, których życie i zdrowie jest dla nas bezcenną wartością – żądamy referendum w sprawie nieprzyjmowania takowego instrumentu przez państwo polskie.

  Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców Skontaktuj się z autor

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 1

 5. będzie wojna?
  jak myślicie?

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

   Premier Mateusz Morawiecki,

   Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   Prezydent Andrzej Duda,

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

   Marszałek Sejmu Elżbieta Witek

   Drodzy Rodacy!
   W ostatnich dniach Premier Mateusz Morawiecki ogłosił że Polska przystapi do działań zbrojnych przeciwko Federacji Rosyjskiej i dlatego że jest to dla nas narodu polskiego, i obywateli zamieszkujących na terenie RP oraz poza jej granicami najważniejsza decyzja naszych czasów zwracam się do Was Rodacy z prośbą o poparcie tej Petycji, i wyrażenie sprzeciwu na udział Polski w konflikcie zbrojnym przeciwko Federacji Rosyjskiej. Polska w swej historii niejednokrotnie zapłaciła najwyższą cenę a nasza historia jest wybrukowana krwią naszych niezłomnych bohaterów którzy do tej pory nie zaznali spoczynku a ich kości rozrzucone po lasach i polach nadal gniją w bezimiennych grobach.
   Petycja ta jest skierowana do każdego obywatela a przede wszystkim do człowieka dla którego każde życie ludzkie jest najwyższym dobrem a który jest przeciwnikiem udziału Polski w wojnie z Federacją Rosyjską. Petycja skierowana jest do każdego kto uważa że konflikt zbrojny to największe zło przeciwko ludzkości a rządzący państwem nie mają prawa aby bez wyraźnej zgody obywateli mogli podejmować taką decyzję.
   Dlatego to do Premiera rządu polskiego Mateusza Morawieckiego oraz do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz do członków rządu polskiego i posłów RP skierowana jest ta petycja. Politycy którzy podejmują decyzję o udziale w wojnie całego narodu bez liczenia się ze zdaniem obywateli nie zasługują na to aby sprawować władzę i kierować rządem nie tylko państwa polskiego ale jakiegokolwiek państwa – dlatego składamy tę petycję aby wyrazić nasz głos sprzeciwu.
   To nie Wy politycy będziecie narażać swoje życie w wyniku działań wojennych. Wy zapewne w tym czasie skorzystacie z przygotowanego dla Was wyjścia ewakuacyjnego i odlecicie do bezpiecznego miejsca na ziemi pozostawiając nas naród polski kolejny raz w piekle wojny.
   Ignorancją z Waszej strony jest fakt że zapomnieliście ile my naród polski i nasze rodziny polskie wycierpiały w wyniku działań wojennych w czasie II WŚ. Jeszcze do dziś nasz naród nie odbudował gospodarczo swych rodzin po wielu latach ucisku i transformacji ustrojowej po 1989 roku które dotknęły gospodarczo każdego z nas a Wy kolejny raz chcecie nas doświadczać wojną? Dlatego że Wy rządzący tak łatwo podejmujecie decyzje odnośnie życia nas obywateli i chcecie kolejny raz zaangażować nas w działania wojenne dlatego powstała ta petycja abyście zrozumieli że to zwykli i niewinni ludzie w wyniku wojny kolejny raz zapłacą najwyższą cenę – stracą swój dom i majątki, stracą swych bliskich i rodziny gdy tym czasem Wy będziecie obserować działania wojenne ze swoich przytulnych, bezpiecznych posiadłości gdzieś na świecie zdala od Polski.

   My obywatele świadomi czym jest wojna zgłaszamy sprzeciw dla działań wojennych z udziałem Polski i korzystając z praw nam zagwarantowanych Konstytucją RP składamy tę petycję w sprawie ogłoszenia referendum ogólnokrajowego aby naród polski miał możliwość zabrania głosu i mógł wypowiedzieć się nt czy jest za udziałem Polski w wojnie przeciwko Federacji Rosyjskiej, na podstawie praw przysługujących każdemu obywatelowi zgodnie z treścią Konstytucyji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 125 Referendum Ogólnokrajowe Dz.U.1997.78.483 z dnia 2 kwietnia 1997 r. pkt. 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

   Obywatel Polski Skontaktuj się z autorem petycji

   *
   *

   *

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)