Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

BUDŻET: Raport o stanie gminy za 2021 rok

W stepnickim BIP opublikowano raport i stanie gminy za 2021.

Komentarz pozostawiamy forumowiczom.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2022 r. poz.  559 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia do dnia 31 maja Radzie Miejskiej w Stepnicy raport o stanie gminy. 

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Stepnica, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Raport o stanie Gminy Stepnica za rok 2021 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy w dniu 21 czerwca 2022 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  do dnia 20 czerwca 2022r.,  do godziny 15.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Stepnica  i zostanie przeprowadzona nad nim debata, został ustalony na dzień 21 czerwca 2022 r. Porządek sesji, godzina rozpoczęcia oraz sposób organizacji sesji zostaną podane w odrębnej informacji na stronie BIP  https://rada.stepnica.pl/kalendarz-posiedzen

raport-o-stanie-gminy-2021

Źródło: https://bip.stepnica.pl/artykul/raport-o-stanie-gminy-za-2021-rok

19 komentarzy

 1. tyle osób zalega za śmieci

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. Mnie dziwi jak z około +35 milionów na plusie, wzięło się i zrobiło około -10 milionów złotych.
  Może Skarbnik jest w stanie wytłumaczyć tę anomalię.

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 3. bez komentarza

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. w skansenie jak zawsze samo pasmo sukcesów

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 5. “UE powinna się rozwiązać i stworzyć nową wspólnotę bez Polski i Węgier”

  Oceń komentarz: Dobre 3 Słabe 1

 6. Ależ demokracja, zg. z ……. mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie ma złożyć do…… nad czym tu debatować? Jest jak jest, a debata to już się odbyła za zamkniętymi drzwiami. Czego się nie robi pod publikę? Nie ma nad czym już debatować, to co SLD, PO rozpoczęło PIS dokończył. Polakam stwarza się już tylko iluzje, że coś mogą, że mogą o czymś decydować.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • masz pełną rację
   jest to robione jedynie po to aby nie złamać prawa
   a jak demokracja się sprawdza to widać na codzień

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

  • taniej jest władzą i płynącymi z niej fruktami się po prostu podzielić
   a ciemnemu ludowi sprzedać bajkę jak to nawzajem się zwalczają
   u nas jest inaczej?

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 7. .

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 8. Czy mi się wydaje, czy dochodzy spadają?

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 9. Urząd Miasta i Gminy
  ilość zatrudnionych: 37 osób!
  (str 4)

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)