Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Sesja Rady Miejskiej 21 czerwca (wtorek)

Jak podaje stepnicki BIP szukuje nam się sesja rady miejskiej. Wtorek w przyszłym tygodniu.

Wcześniej, 15 czerwca, w środę odbędzie się wspólna komisja ds. Społecznych i komisja ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska

Porządek obrad XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

 

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/22 z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 kwietnia 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stepnica na lata 2022-2025
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Przedstawienie ”Raportu o stanie Gminy Stepnica za rok 2021”.
 8. Debata na raportem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.
 14. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacja w oraz oświadczenia.
 17. Zamkniecie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-obrad-xxvi-sesji-rady-miejskiej-w-stepnicy-1
 2. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-wspolnego-posiedzenia-komisji-ds-spolecznych-i-komisji-ds-gospodarki-i

3 komentarze

 1. Stawiam dolary przeciw orzechom, że ani jeden radny nie przeczyta Raportu o stanie Gminy w 2021 r.
  Ale zagłosują za.

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. 8. Debata nad Raportem

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 3. Jakie znowu zmiany w budżecie???

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)