Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Sesja Rady Miejskiej 21 czerwca (wtorek)

Jak podaje stepnicki BIP szukuje nam się sesja rady miejskiej. Wtorek w przyszłym tygodniu.

Wcześniej, 15 czerwca, w środę odbędzie się wspólna komisja ds. Społecznych i komisja ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska

Porządek obrad XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

 

  1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/22 z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stepnica na lata 2022-2025
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2022/2023.
  7. Przedstawienie ”Raportu o stanie Gminy Stepnica za rok 2021”.
  8. Debata na raportem.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.
  14. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
  15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
  16. Wolne wnioski i informacja w oraz oświadczenia.
  17. Zamkniecie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródło:

  1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-obrad-xxvi-sesji-rady-miejskiej-w-stepnicy-1
  2. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-wspolnego-posiedzenia-komisji-ds-spolecznych-i-komisji-ds-gospodarki-i

3 komentarze

  1. Stawiam dolary przeciw orzechom, że ani jeden radny nie przeczyta Raportu o stanie Gminy w 2021 r.
    Ale zagłosują za.

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

  2. 8. Debata nad Raportem

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

  3. Jakie znowu zmiany w budżecie???

    Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)