Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

DROGA 111: Stepnica rozkopana do 10 grudnia 2022 r.

Firma STRABAG prowadząca inwestycję: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (Przejście przez Stepnicę etap I)” poinformował o zamknięciu dla ruchu drogi na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. T.Kościuszki w Stepnicy w dniach  od 06.09.2022 r. i planowo do dnia 10.12.2022 r.

pismo firmy STRABAG

 

 

Źródło:

 1. https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/5528_uwaga_zamkniecie_drogi_w_stepnicy

 

 

12 komentarzy

 1. https://www.youtube.com/watch?v=JdoLr_N6k5M . Ile jeszcze wytrzymamy?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. O ile mi wiadomo to drogę w Stepnicy przebudowuje firma STRABAG.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. W dniu 30 sierpnia w Szczecinie Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisali umowę na realizację projektu dzięki któremu gmina Stepnica przebuduje i doposaży 5 placów zabaw. Na realizacje tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 186 245 zł. Place zabaw, które dzięki tym środkom zostaną przebudowane i doposażone w nowe urządzenia to: place na osiedlu przy ul. Kolejowej, na Osiedlu Akacjowym i na plaży w Stepnicy, oraz w sołectwach Bogusławie i Stepniczka. Razem ze środkami finansowymi z budżetu gmina Stepnica wyda na ten cel około 300 000 zł.

  Projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 1

 4. Chyba wprowadzenie czasowej zmiany w organizacji ruchu lub, reorganizacji ruchu na czs robót…., czy o to chodzi?

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 5. Rzeczywiście BARAN z tego kierownika ale większymi baranami są urzędnicy wyższych, wymienionych szczebli, którzy nie czytają ze zrozumieniem!!

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 6. W dokumencie jest błąd.
  Powołuje się na dokument z grudnia 2022 r. (sic!)

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)