Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: 26 września  2022 r. o godz. 14.00

Za tydzień, w poniedziałek 26 września, kolejna Sesja Rady Miejskiej. Wcześniej, już w czwartek 22 września odbędzie się posiedzenie komisji ds. Gospodarki i Budżetu a dzień później posiedzenie komisji ds. Społecznych.

Porządek jest w zasadzie identyczny dla wszystkich posiedzeń. Tempo iście ekspresowe.

Porządek:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/22 z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy
  z dnia 21 czerwca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 11 lipca 2022 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.
 6. Informacja o wynikach konsultacji w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030”
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Stepnicy na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej na okres kolejnych 7 lat w trybie bezprzetargowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 43/4 położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 14. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski  informacje  oraz oświadczenia.
 17. Zamkniecie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-obrad-xxviii-sesji-rady-miejskiej-w-stepnicy

22 komentarze

 1. 1.Wygrać wybory.
  2.Zwolnić wszystkich pracownikow UG, Szkoły i GOK.
  3.Zatrudnic nowych.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 2. ciekawe czy KTÓRYKOLWIEK radny czytał dokument na ponad 100 stron.

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)