Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Posiedzenie radnych 29 grudnia.

Jak donosi stepnicki BIP, w czwartek, w przyszłym tygodniu odbędzie się sesja Rady Miejskiej:

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia  2022 r. o godz. 14.00 w sali Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy odbędą się obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej
     w Stepnicy

        Agnieszka Makowska

Porządek:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy   i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokoły Nr XXIX/22 z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica.
 16. Podjęcie uchwały w spawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2023
 18. Podjęcie uchwały w spawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stepnica w 2023 roku.
 19. Podjęcie uchwały w spawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy – Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2023
 20. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2023-2035
 21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 22. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 24. Zamkniecie XXX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-i-terminie-obrad-xxx-sesji-rady-miejskiej-w-stepnicy

29 komentarzy

 1. ..

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. całe towarzystwo to wypierdki z nasienia ojców komunistów Dlatego komuna wiecznie trwa

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 3. Nawet na YouTube z ust publicysty Witolda Gadowskiego wybrzmiało nazwisko słynnego marszala tym razem w oparch narkotyków i pedofili.Widzieliscie jak pyszczył do dziennikarza ,że szuka sensacji ,odgrzewa kotlety….
  Ciekawe jak tam szybkie randki ?
  Nochal rośnie, ze skandalu na skandal coraz dłuższy
  Ale jak zwykle jesteśmy naaaj

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • Radio Szczecin podkreślało, że Krzysztof F. to osoba publiczna, syn polityka, który za czasów PRL pełnił funkcję sekretarza PZPR w Barlinku, a później był marszałkiem województwa i ważnym działaczem SLD oraz Platformy Obywatelskiej.

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 4. Nasz rodzimy pinokio ogierek w doborowy towarzystwie …no,no.
  Rzec by się chciało; każdy ma prawo być kretynem, ale po co się z tym obnosić ..

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 5. Krzysztof F., były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, został skazany za pedofilię. Swoim nieletnim ofiarom miał podawać narkotyki. Jak informuje Radio Szczecin, poszkodowanymi są dzieci w wieku 13 i 16 lat.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

  • ,,, Krzysztof F. jest także działaczem LGBT w Szczecinie. Ze swoim partnerem prowadził restaurację w centrum miasta, gdzie organizowali szybkie randki LGBT. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Równość na Fali, dotowanego przez marszałka Olgierda Geblewicza. Podaje za glosem pomorza, kto chce doczyta szczegoly

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 6. Uśmiałem się – punkt, nomen, omen 13:

  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 7. Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 8. Wniosek nasuwa sie jeden Stepniczanie lubia czerwone pajaki .
  Marek slabo uczyl mlodziez co to SB czy UB ? A nawet AK jako wzorzec.
  Moze kiedys taki byl program , ale nauczyciel moze dopowiedziec swoje .
  Tak sie kuje kuźnie przyszlych pokoleń wyborców , decydentow itd.
  Bo jak w domu nie naucza , w szkole nie naucza , to taki tvn nauczy.
  Taki paradoks naszej malej gminy.
  Bardzo smutne.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 1

 9. I co tu komentować? Chcecie zmian, to budujcie oddolną alternatywę. Jeżeli tego niema, to będzie tak jak jest. Zabetonowany układ.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • to musi być nie tylko oddolna ale jeszcze na dodatek podziemna bo tutaj wszelka niezależna inicjatywa jest duszona w zarodku!

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 10. .

  Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 3

 11. czyli kładka za 4 melony przeszła

  Oceń komentarz: Dobre 3 Słabe 1

 12. 27-ego

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)