Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

NASZA HISTORIA: 22 stycznia mija 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela.

Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.

Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów. Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze (m.in. Orzeszkowa – Nad Niemnem, Dąbrowska – Noce i dnie, Żeromski – Wierna rzeka) i sztuce (Grottger – Polonia i Lithuania, Matejko – Polonia) XIX i XX wieku.

CHWAŁA I CZEŚĆ BOHATEROM!

Andrzej Bugajski

 Źródło:

 1. https://goleniow.net/2023/01/17/160-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego/

16 komentarzy

 1. 160 lat póniej, wychowanek moskiewskich uczelni trzyma władzę.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 2. Nasza historia? Oto nasza historia współczesna, niedługo będziemy jeść robaczki, naszego rolnictwa już nie ma. I co? Dalej mamy wybierać ludzi którzy już rządzili, rządzą i dalej chcą rządzić. Co rząd SLD podpisał gdy wstępowaliśmy do UE, przecież tak hucznie nas tam wprowadzał, na co się zgodził o czym nam nie powiedziano. Od wejścia do UE sukcesywnie i konsekwentnie następne rządy realizowały i realizują politykę niszczenia gospodarczo kraju. Rybołówstwo – nie ma, stocznie – nie ma, kopalnie – nie ma ,huty – nie ma, można tak mnożyć w nieskończoność, teraz nadszedł czas na rolnictwo. Ciekawe spotkanie rolników z ministrem https://www.youtube.com/watch?v=UsyAJx2YA0E
  https://www.youtube.com/watch?v=dbhTkPVYZqY

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 3. od miesięcy nie świeci się lampa przy krzyżu, .więc co tu wspominać Powstanie

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 4. Wygląda, że ktoś Andrzejowi chiał zrobić w Wikipedii piękną laurkę:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wyganowski

  Tylko ten IPN się zapodział w źródle numer 2 🙂
  Nic o szkoleniach w Moskwie i Zwiadzie WOP.
  Czyżby to już nie było częścią szacownego życiorysu ubeka?

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 5. Eskimos wysunął się z iglo, z soplem pomiędzy nogami i mówi: “ŻONA MI LODA ZROBIŁA”.

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 6. 160 lat minęło a dalej z ruskimi problem

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Optymiści uczą się angielskiego
   Pesymiści uczą się chińskiego
   A rosjanie?
   Rosjanie czyszczą kałasze.

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

   • przychodzi pacjent do psychiatry a ten od drzwi do niego mówi
    Panie, powiedz mi jak u mnie bo u Pana to sam widzę.

    Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

  • Z ruskimi? Nie tylko z nimi, do tej pory istnieją różne stronnictwa. Wtedy były ruskie, pruskie i austriackie. A obecnie? Problem to jest z nami Polakami, że nie umiemy czytać gdzie jest prawdziwy wróg, ulegamy propagandzie menstrimu.

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)