Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SAMORZĄD: W piątek, 10 marca zebranie wiejskie w Kopicach. Wybór sołtysa.

W przyszły piątek, o godzinie 17-tej odbędzie się w Kopicach zebranie wiejskie. W planie wybór nowego sołtysa. Czy wygra kandydat/ka Burmistrza?

zarzadzenie-nr-17-2023

Źródło:

  1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zarzadzenie-nr-17-2023-burmistrza-miasta-i-gminy-stepnica-z-dnia-3-marca-2023-r-w-sprawie-wybor

10 komentarzy

  1. Mówi się że w Szczecinie działa mafia na wzór pruszkowski. Mocna tam ekipa: Grodzki, Nitras, Geblewicz, Gawłowski.

    Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 3

  2. data i godzina zebrania ustalona bez wzięcia pod uwagę tego, że ludzie pracują i mogą nie zdążyć

    Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  3. Ciekawe kogo wystawi Zwiad Sotysi

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)