Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

POSIEDZENIE: 19-tego maja, w piątek, Komisja Rewizyjna.

 

Z AW I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica  odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Stepnicy.

            Przewodnicząca komisji Rewizyjnej

                    Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                               Krystyna Wrzosek

 

Porządek posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 19.05.2023 r.:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 15/2022 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
   w Stepnicy z dnia 6 grudnia 2022 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 5. Zapoznanie się z uchwałą Nr 50.107.3.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Stepnica za 2022 r.
 7. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
sprawozdanie-finansowe-za-2022-rok

Źródła:

 1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-posiedzenia-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej-w-stepnicy-1
 2. https://bip.stepnica.pl/artykul/sprawozdanie-finansowe-gminy-stepnica-za-rok-2022

8 komentarzy

 1. Co nam przygotowują nasi “wszechmocni” rządzący ? Czy to prawda że rządzący będą chcieli na zasadzie domniemania odbierać nam nasze majątki?
  https://www.youtube.com/watch?v=hC1b6hJYn-A
  Materiał (film) do wysłuchania 20 minut, lub przeczytać tekst pod filmem , jeżeli 20 minut to zbyt długo żeby wysłuchać.

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • Gość ewidentnie nie ma talentu medialnego – pierwsze pięć minut narcystyczne pierd*****e, dalej już mi się nie chciało oglądać.

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Jak co roku zrobią szkolenia “dziennikarskie”.
  Nie za dużo już mamy tych dziennikarzy?
  Ktoś to w ogóle rozlicza?

  Tutaj zeszłoroczne:
  https://nowa-stepnica.pl/2022/04/28/ngo-milosnicy-znowu-zrobia-szkolenia-dziennikarskie/

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. co tym razem nie wyszło?

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 4. Chodzi zapewne o przyklepanie sprawozdania finansowego.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)