OGŁOSZENIA: Nie podano kiedy odbędzie się najbliższa sesja Rady Miejskiej!

W czwartek, 21 czerwca, w stepnickim BIP ukazało się ogłoszenie o planowanych obradach Rady Miejskiej.

Niestety autorce udało się pominąć jeden ważny element – mianowicie KIEDY ta sesja ma się odbyć. Miejsce obrad jest ogólnie znane. Czy chodzi o zwykłe zaniedbanie i brak szacunku dla Wyborcy czy też o utrudnienie mieszkańcom dostępu do obrad RM? Tego nie wiemy jeszcze. 

Ta sesja jest o tyle szczególna, że ma nastąpić na niej udzielenie (nie czarujmy się) wotum zaufania Burmistrzowi oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Porządek Obrad II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 r.  z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 5. Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Stepnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 11. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.
 15. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Stepnica za rok 2023”
 16. Debata nad raportem.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 20. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 22. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zawiadomienie-o-terminie-obrad-ii-sesji-rady-miejskiej-w-stepnicy

5 KOMENTARZE

 1. Może sesja będzie w terenie tzw. wyjazdowa , w warszawce to się zdarza , to dlaczego w Stepnicy nie?

  Dobre 1 Słabe 0

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij